Dosje javnega naročila 003762/2019
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: DOBAVA APARATA ZA DOLOČANJE HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI (P&T/GC-MS)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003762/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003762/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN003762/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003762/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Miro Ogrizek
miro.ogrizek@nlzoh.si
+386 24500159
+386 24500225

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.nlzoh.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10063
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA APARATA ZA DOLOČANJE HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI (P&T/GC-MS)
Referenčna številka dokumenta: 11-NMV240519-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA APARATA ZA DOLOČANJE HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI (P&T/GC-MS)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA APARATA ZA DOLOČANJE HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI (P&T/GC-MS)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   08:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, v pogodbi so glede odziva servisa navedene naslednje zahteve:

1. Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki onemogoča delo je največ 4 uri od uporabnikovega obvestila o napaki uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali e-naslov ima 48 ur časa za odpravo napake

2. Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki ni moteča za delo, je največ 24 ur od uporabnikovega obvestila o napaki uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali e-naslov in ima 120 ur časa za odpravo napake

Zgoraj navedene zahteve so zelo rigorozne sploh za zahtevo pd zočko 1. in jih je včasih zelo težko zagotoviti. Npr. ob času prijave napake v firmi ni prisoten noben servisni inženir, ki pokriva to področje servisa, da bi se lahko odzval v 4 urah. Za potrebe popravila je včasih potrebno naročiti rezervni del in to lahko traja tudi več kot 48 ur. Zato predlagamo, da se zahteva spremeni na:
1. Se zamenja za: en delovni dan in ima 5 delovnih dni časa za odpravo napake
2. Se zamenja za: dveh delovnih dni in ima 10 delovnih dni časa za odpravo napake

Hvala


ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik spreminja prvi odstavek 12. člena pogodbe.

Prodajalec se zaveže, da bo za opreme iz te pogodbe v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal kupcu strokovno podporo in servisiranje opreme (redno preventivno vzdrževanje in servis v primeru okvare) preko pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji z dvema s strani proizvajalca opreme certificirana serviserjema na lokaciji, kjer je bila oprema inštalirana. Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki onemogoča delo je največ 1 delovni dan od uporabnikovega obvestila o napaki uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali e-naslov in servis ima 5 delovnih dni časa za odpravo napake. Odzivni čas za strokovno podporo in servis v primeru okvare, ki ni moteča za delo, je največ 2 delovna dneva od uporabnikovega obvestila o napaki uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali e-naslov in servis ima 10 delovnih dni časa za odpravo napake. Vse komunikacije s serviserjem morajo potekati v slovenskem jeziku.