Dosje javnega naročila 003893/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Blago: Dobava zdravil za Zdravstveni dom Novo mesto 2019-2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 558.970,12 EUR

JN003893/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003893/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN003893/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003893/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN003893/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
JN003893/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN003893/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN003893/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.10.2019
JN003893/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003893/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 110-267703
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Kandijska cesta 4
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Katja Klobčar
info@zd-nm.si
+386 73916703
+386 73916116

Internetni naslovi
http://www.zd-nm.si/
https://zd-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://zd-nm.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10148
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravil za Zdravstveni dom Novo mesto 2019-2021
Referenčna številka dokumenta: 75/4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravil za potrebe Zdravstvenega doma Novo mesto, za obdobje 24 mesecev.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil za potrebe Zdravstvenega doma Novo mesto, za obdobje 24 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   08:15
Kraj: https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Elektronsko odpiranje ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Vprašanja in odgovori se postavljajo in objavijo izključno preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Kandijska cesta 4
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2019   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za naslednja pojasnila:

83 METHERGIN 0,2mg 5X1ML ampule škatla s 5 ampulami 1 ml raztopine
Registrirano je pakiranje po 6 ampul. Ali lahko ponudimo omenjeno pakiranje v razpisu navedeni enaki okvirni količini ali brišemo postavko iz seznama?

87 MOVALIS 15MG/1,5ML RAZ. škatla s 5 ampulami 1,5 ml raztopine
Zdravilo ni več registrirano. Ali lahko brišemo postavko?

100 RETARPEN VIALA 2.400.000i.e. 1 viala
Zdravilo ni več registrirano. Paralelno zdravilo je BENZETACIL - Enaka jakost in pakiranje po 1 viala. Ali lahko nadomestimo Retarpen z Benzetacil vialo, ali črtamo postavko?

119 URUGOL 500mg/5ml 6 vial škatla s 6 vialami
Zdravilo ni več registrirano in zanj ni paralele. Ali lahko brišemo postavko?

168 BELOC1 mg/ml 5x5ml Škatla s 5 vialami po 5 ml
Zdravilo ni več registrirano. Paralelno zdravilo je SELOKEN - Ista jakost in pakiranje po 5 AMPUL. Ali lahko nadomestimo Beloc z Selokenom v enaki količini ali črtamo postavko?

164 OKTREOTID KABI 0,05mg/ml 5x1ml Škatla s 5 vialami z 1 ml raztopine
Zdravila ni več na tržišču. Paralelno zdravilo je SANDOSTATIN - Ista jakost in pakiranje po 5 vial. Ali lahko nadomestimo Oktreotid v enaki količini ali črtamo postavko?

165 NOVORAPID 100 enot/ml viala 10ml Škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine
Zdravila ni več na tržišču. Paralelno zdravilo je ACTRAPID - Ista jakost in pakiranje z 1 vialo po 10 ml. Ali lahko nadomestimo Novorapid z Actrapidom v enaki količini ali črtamo postavko?

Hvala
Lep pozdrav!ODGOVOR

Pozdravljeni!

Prilagamo naslednja pojasnila:

83 METHERGIN 0,2mg 5X1ML ampule škatla s 5 ampulami 1 ml raztopine
Registrirano je pakiranje po 6 ampul. Ali lahko ponudimo omenjeno pakiranje v razpisu navedeni enaki okvirni količini ali brišemo postavko iz seznama?

Ponudite pakiranje z 6 ampulami za navedeno okvirno količino.

87 MOVALIS 15MG/1,5ML RAZ. škatla s 5 ampulami 1,5 ml raztopine
Zdravilo ni več registrirano. Ali lahko brišemo postavko?

Navedeno postavko pustite prazno.

100 RETARPEN VIALA 2.400.000i.e. 1 viala
Zdravilo ni več registrirano. Paralelno zdravilo je BENZETACIL - Enaka jakost in pakiranje po 1 viala. Ali lahko nadomestimo Retarpen z Benzetacil vialo, ali črtamo postavko?

Ponudite Benzetacil za navedeno okvirno količino.

119 URUGOL 500mg/5ml 6 vial škatla s 6 vialami
Zdravilo ni več registrirano in zanj ni paralele. Ali lahko brišemo postavko?

Navedeno postavko pustite prazno.

168 BELOC1 mg/ml 5x5ml Škatla s 5 vialami po 5 ml
Zdravilo ni več registrirano. Paralelno zdravilo je SELOKEN - Ista jakost in pakiranje po 5 AMPUL. Ali lahko nadomestimo Beloc z Selokenom v enaki količini ali črtamo postavko?

Ponudite Seloken za navedeno okvirno količino.

164 OKTREOTID KABI 0,05mg/ml 5x1ml Škatla s 5 vialami z 1 ml raztopine
Zdravila ni več na tržišču. Paralelno zdravilo je SANDOSTATIN - Ista jakost in pakiranje po 5 vial. Ali lahko nadomestimo Oktreotid v enaki količini ali črtamo postavko?
Ponudite Sandostatin za navedeno okvirno količino.

165 NOVORAPID 100 enot/ml viala 10ml Škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine
Zdravila ni več na tržišču. Paralelno zdravilo je ACTRAPID - Ista jakost in pakiranje z 1 vialo po 10 ml. Ali lahko nadomestimo Novorapid z Actrapidom v enaki količini ali črtamo postavko?

Ponudite Actrapid za navedeno okvirno količino.

Želimo Vam lep dan.