Dosje javnega naročila 003773/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Varovanje ljudi in premoženja objekta Zavod RS za transfuzijsko medicino
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003773/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003773/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003773/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN003773/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003773/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Manuel Šterlek
manuel.sterlek@ztm.si
+386 15438259
+386 15438233

Internetni naslovi
http://www.ztm.si
http://www.ztm.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311612/3._RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10151
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje ljudi in premoženja objekta Zavod RS za transfuzijsko medicino
Referenčna številka dokumenta: NMV 07/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
1. VARNOSTNA (receptorska) SLUŽBA
2. INTERVENCIJSKA SLUŽBA
3. UPRAVLJANJE S PROTIPOŽARNIMI NAPRAVAMI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šlajmerjeva 6, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
1. VARNOSTNA (receptorska) SLUŽBA
2. INTERVENCIJSKA SLUŽBA
3. UPRAVLJANJE S PROTIPOŽARNIMI NAPRAVAMI

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom, tehničnih specifikacijah in ponudbenem obrazcu.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2019   10:29
VPRAŠANJE:

Spoštovani.

Prosimo, da sporočite na kaj se navezuje stavek na vrhu strani 13?

Hvala.

ODGOVOR:

Spoštovani,

stavek, ki ga omenjate je odveč, zato prosim postopajte kot da ga ni.

Lep pozdrav,

Datum objave: 10.06.2019   13:23
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni.

Zanima nas kje ste objavili obrazec ESPD, ki je eden temeljnih dokumentov za transparentnost javnega naročila?

LP

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik bo ESPD obrazec objavil s popravkom NMV.

Lep pozdrav,Datum objave: 12.06.2019   13:57
VPRAŠANJE:

Prosimo za odgovore na naša vprašanja

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik pripravlja popravek razpisne dokumentacije, ki bo zajemal pojasnila v zvezi s vprašanji. Popravek bo objavljen predvidoma jutri. Posledično bo naročnik podaljšal tako rok za postavljanje vprašanj kot tudi rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:17
VPRAŠANJE:

Spoštovani.

Prosimo, da naštejete konkurenco, od katerih pričakujete ponudbo na vaše javno naročilo, glede na pogoje, ki jih morajo ponudniki zagotavljati:

1. 5 varnostnikov nadzornikov
2. VNC, ki je v skladu s standardom SIST EN 50518
3. licenca za varovanje oseb
4. zagotavljanje stalne komunikacije s frekvenco dodeljeno s strani APEK

V odgovoru se ne naslanjajte na možnosti, da je ponudbo možno oddati s podizvajalci. Vsem zainteresiranim je jasno v čem je stvar.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

konkurenca so podjetja , ki se ukvarjajo s storitvami navedenimi pod CPV kodo tega razpisa.

Pogoji, ki jih omenjate so s popravkom razpisne dokumentacije, ki bo objavljena danes 14.6. spremenjeni.

Lep pozdrav,


Datum objave: 13.06.2019   09:20
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni.

V razpisu zahtevate stalno povezavo med varnostnikom, VNC-jem in nadomestnim VNC. Ali kakšna druga moderna oblika stalne povezave ni možna?
Kako pa je z varnostnikom telesnim stražarjem? Ali on ne potrebuje stalne povezave? Zdi se nam pomembneje, da varnostnik telesni stražar ukrepa hitreje kot drugo varnostno osebje in bi zato tudi potreboval stalno komunikacijo in seveda stalno prisotnost na vašem objektu. Kaj pomaga, če bi se moral pripeljati iz lokacije na Litostrojski cesti v Ljubljani (Sintal d.o.o.) in to v petek ob 15.00 uri. Zagotovo ga ne bo 3/4 ure.
Prosimo za odgovor čim prej, ker je to vaše javno naročilo zelo nestrokovno napisano in to za točno določenega ponudnika.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik je/bo z objavo popravka spremenil nekatere zahteve, kar bo tudi odgovorilo na vaša vprašanje.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   09:22
VPRAŠANJE:

Dober dan.

Zanima nas zakaj je potrebna licenca za varovanje oseb na vašem zavodu in kakšne so dosedanje izkušnje pri trenutnih izvajalcih varovanja s to licenco? Ali bo varnostnik s to licenco imel delovni prostor v vašem objektu?
Rada bi izvedela tudi, kje ste ovrednotili delo varnostnika telesnega stražarja. Sam predračun namreč ne zajema teh del, stroškovno pa je tako usposobljen varnostnik zagotovo veliko dražji kot varnostnik za varovanje ljudi in premoženja.

Za odgovor se vnaprej zahvaljujem.

ODGOVOR:

Spoštovani,

zahtevo po osebnem varovanju bo naročnik s popravkom javnega razpisa umaknil. V kolikor se bo v prihodnje pojavila potreba po osebnem varovanju ( v Sloveniji smo že bili priča grožnjam zdravstvenem osebju), bomo to reševali sproti.

Lep pozdrav,


Datum objave: 13.06.2019   09:26
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

za pripravo ustrezne, kvalitetne in realne ponudbe, v katero bodo zajeti vsi predvideni stroški, imamo nekaj podvprašanj:
- kdaj bo vzpostavljen alarmni sistem v varovanem objektu,
- katere vrste alarmnih sistemov bodo postavljeni (protivlomni, protipožarni, protiropni ipd.),
- koliko alarmnih central bo nameščenih v objekt in kakšne,
- kje v predračunu je predvidena cena za prenos alarmnih signalov na VNC in intervencijska posredovanja,
- kako bo naročnik to storitev ovrednotil,
- kako bo naročnik to storitev plačal,
- kako je storitev vključena v ponudbeni predračun in v merilo - skupno ponudbeno ceno?

VPRAŠANJE:

Spoštovani,

naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije. Predmet razpisa je trenutni alarmni sistem. Naloga izvajalca je, da ga ob podpisu pogodbe in prevzemu varovanja ustrezno poveže, tako da bo lahko izpolnjeval zahteve naročnika.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   09:28
VPRAŠANJE:


Pozdravljeni.

1. Prosimo, da nam pojasnite pogoj javnega naročila po predložitvi licence za varovanje oseb za popolnost ponudbe. V opisu del oz. v tehničnih specifikacijah imate namreč jasno navedeno, da je predmet javnega naročila varovanje ljudi in premoženja objekta Zavoda RS za transfuzijsko medicino, na naslovu Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana. Za zakonito izvajanje opisanih del varovanja mora izvajalec imeti pridobljeno licenco za varovanje ljudi in premoženja (v skladu z ZZasV-1), varnostnik pa veljavno službeno izkaznico izdano s strani MNZ. V celotnem opisu dokumenta "tehnične specifikacije" niti z eno besedo ne omenjate del, katere bi zajemala licenca za varovanje oseb. 5. člen ZZasV-1 v točki 29 je zapisana definicija licence za varovanje oseb: "varovanje oseb je varovanje fizičnih oseb z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb". Torej bi morali zagotoviti tudi delovno mesto varnostnika telesnega stražarja, ki je ves čas v pripravljenosti za posredovanje, natančno opredeliti njegove naloge in lokacije ukrepanja, obenem pa zagotoviti in opravičiti finančna sredstva, ki bodo predvidena v vašem proračunu za ves čas trajanja pogodbe. Predloženi obrazec Ponudbeni predračun zajema le dela varovanja ljudi in premoženja.

2. Nadalje v tehničnih in strokovnih sposobnostih v točki 5 zahtevate licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom (VNC), ki je v skladu s standardom SIST EN 50518. Pogoj je več kot očitno napisan za podjetje Sintal, saj je edino podjetje v Sloveniji, ki je ta certifikat že pridobilo. Okoliščine s tem v zvezi nakazujejo, da celotno področje še vedno ni usklajeno glede pridobitve ustreznega certifikata. Večina VNC je v fazi certificiranja saj imajo izvedene vse potrebne ukrepe po novem standardu. Težava je le v tem, kdo lahko certifikacijo izvede oz. izda, tudi zaradi situacije, ki jo je pri tem ustvarilo podjetje Sintal. Strošek certifikacije je namreč nerealno visok. V zvezi s tovrstnimi pogoji je bilo s strani Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja izdano mnenje, ki jasno sporoča, da so tovrstne zahteve neupravičene in povzročajo neenake pogoje, obenem pa favorizira določene ponudnike.
Zato od vas pričakujemo, da ta pogoj črtate iz razpisne dokumentacije in ustvarite enakovredne pogoje vsem morebitnim ponudnikom. Le tako boste pridobili primerljive ponudbe, ki bodo zagotavljale ustreznost tudi po konkurenčnosti cen.V kolikor pogoja ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije, boste s tem nedvoumno dokazali, da celoten razpis diši po predhodnih dogovorih, kar je koruptivno dejanje.

3. Kot nova naveza s podjetjem Sintal je očiten pogoj , da je potrebno zagotavljati neposredno neprekinjeno komunikacijo z varnostnim osebjem na objektih naročnika in obema varnostnima nadzornima centroma. Frekvenca pa mora biti odobrena s strani APEK-a. Odveč je verjetno pripomniti, da je edino takšno podjetje v Sloveniji, ki to poseduje in zagotavlja, podjetje Sintal. To potrjuje tudi članek na njihovi spletni strani https://www.sintal.si/info-sredisce/novice/?id=2. Prosimo, da nazorno navedete razloge za stalno neposredno povezavo in jo podkrepite z dosedanjimi izkušnjami. Objasnite tudi zakaj komunikacija med VNC in varnostnikom ni možna tudi na kakšen drug, prav tako učinkovit način. V informacijski dobi v kateri živimo so nam poleg frekvenc, ki so se uporabljale že dogo let nazaj, omogočene in dane tudi druge nove oblike komuniciranja.

4. Prosimo, da pojasnite tudi zahtevo, da mora ponudnik zagotavljati najmanj 5 varnostnikov nadzornikov. Toliko varnostnikov nadzornikov za potrebe zagotavljanja nadzora delovanja lastnih služb potrebuje le podjetje, ki ima veliko število zaposlenih. V Sloveniji je večina varnostnih podjetij klasificiranih do srednje velikih podjetij, torej do max. 250 zaposlenih. Za tako veliko podjetje pa je 5 varnostnikov nadzornikov nesmiselno saj stroškovno ne prenese dodatnih pozitivnih rezultatov. Torej smo zopet pri velikem podjetju kot je Sintal, ki ima v svojih vrstah vsaj 5 varnostnikov nadzornikov.

Glede na vse zgoraj opisane pripombe na razpis je očitno, da so pogoji napisani le za enega samega ponudnika, ki to lahko zagotavlja. Namesto truda v izdajo razpisa bi lahko enostavno poslali vabilo za ponudbo na podjetje Sintal. V 3. členu ZJN-3 je zapisano, da mora sistem javnega naročanja temeljiti na zagotavljanju konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Javno naročilo, ki ste ga izdali tega zagotovo ne opravičuje. Navedene pogoje ste v razpis navedli na skrajno pavšalen način, ki nimajo nobene podlage na dejansko stanje. V kolikor teh pogojev ne boste izvzeli iz razpisne dokumentacije bomo vložili predlog za revizijski postopek na razpisne pogoje.

Lep pozdravODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, v kateri bo upošteval vaše pripombe.

Lep pozdravDatum objave: 13.06.2019   09:29
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

pogoji za javno naročilo niso sorazmerni predmetu javnega naročila;
1. Naročnik od ponudnikov zahteva licenco za varovanje oseb: zahteva ni sorazmerna in ne sovpada s predmetom javnega naročila. Varovanje oseb je popolnoma druga storitev, kot jo zahteva naročnik. Prav tako naročnik ni nikjer v predračunu predvidel te storitve in jo kakorkoli cenovno opredelil ter upošteval pri skupni ponudbeni ceni. Pričakujemo, da bo naročnik omenjeni pogoj umaknil iz razpisne dokumentacije.
2. Licenco za upravljanje VNC v skladu s standardom SIST EN 50518 poseduje samo eno varnostno podjetje, zato gre tukaj za omejevanje konkurenčnosti in pogoj, ki dovoljuje izključno enega ponudnika. ministrstvo za notranje zadeve je dalo imetnikom licenc dodaten rok za pridobitev tega standarda, zato bi bilo edini ustrezni pogoj na tem mestu: v skladu s standardom SIST EN 50518 oziroma v fazi pridobivanja tega standarda.
3. Nikjer v razpisni dokumentaciji ni opredeljeno, da bi varnostniki potrebovali neposredno komunikacijo z varnostno nadzornim centrom, zato zahteva po frekvenci APEK ni sorazmerna predmetu javnega naročila in ne sovpada v storitve, ki jih zahtevate. Navedeni pogoj izpolnjuje le en ponudnik v Sloveniji. Prav tako ni nikjer cenovno ovrednoten ta del storitve. Pričakujemo, da bo naročnik omenjeni pogoj umaknil iz razpisne dokumentacije.

Glede na navedeno je ugotoviti, da naročnik preferira določenega izvajalca, in s postavljanjem ekskluzivnih pogojev si tega izvajalca želi pridobiti, saj določenih pogojev ne izpoljuje noben drug izvajalec varnostnih storitev v Sloveniji. Razpisni pogoji niso skladni s predmetom javnega naročila (24-urna prisotnost varnostnika na varovanem območju), licence in dokazila, ki jih zahteva so pretirane in Ker omenjeni razpisni pogoji kažejo na več kršitev načel Zakona o javnem naročanju, med drugim načela gospodarnosti, učinkovitosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, enakopravnega obravnavanja ponudnikov in načelo sorazmernosti, pričakujemo takojšen popravek razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bomo vložili predlog za revizijo na razpisne pogoje.

ODGOVOR:

Spoštovani,

naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem so upoštevane vaše pripombe.

Lep pozdrav,


Datum objave: 18.06.2019   12:43
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni.

Na strani 15/17 razpisne dokumentacije imate napisano, da mora ponudnik v primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalcem v ponudbi navesti tudi vse podizvajalce, njihove kontaktne podatke in zakonite zastopnike ... Na strani 12/17 pa imate v točki 10.1. navedeno kateri dokumenti sestavljajo ponudbeno dokumentacijo. Glede na to, da nekega posebnega obrazca za vpis teh podatkov niste objavili nas zanima, če zadošča že priložitev samo ESPD dokumenta, ki ga izda podizvajalec?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

zadostuje podizvajalčev ESPD.

Lep pozdrav,


Datum objave: 18.06.2019   13:08
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni.

Prosimo za informacijo oz. potrditev, da se merila Mer1 in Mer2 obravnavta na dan objave spremembe razpisne dokumentacije, torej na dan 13.6.2019.

Lep pozdrav.ODGOVOR:

Spoštovani,

merili sta relevantni na dan prvotne objave.

Lep pozdrav,

Datum objave: 19.06.2019   14:04
VPRAŠANJE:

spoštovani,

prosimo za potrditev, kateri datum je pravilni kot rok za oddajo ponudbe, v dokumentaciji sta navedena oba roka 26. in 21, prav tako je v sistemu e-jn še vedno rok 21.6.

lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani,

datum oddaje ponudbe je 26. 6. 2019 ob 11:00. Datum je popravljen tudi na portalu EJN.

Lep pozdrav,

Datum objave: 19.06.2019   14:19
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

glede na veljavno zakonodajo, ki določa, da ima ponudnik lahko v najemu VNC, ki je enakopravno dejstvu, da ima ponudnik v lasti VNC, ali lahko predložimo pogodbo najemu VNC-ja, njihov certifikat ter licenco in jih ni potrebno posebej prijaviti kot podizvajalce z dokumenti ESPD,...? Ker tega nimate navedeno nikjer v RD?

Hvala za odgovor
lep pozdrav

Spoštovani,

v vašem primeru ne gre za razmerje izvajalec in podizvajalec, ampak na sklicevanje na kapacitete drugega izvajalca. Prosimo, da to ustrezno označite v vašem obrazsu ESPD in priložite scan pogodbe, ki to povezavo dokazuje.

Lep pozdrav,