Dosje javnega naročila 003768/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA, Prešernova cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naaročila storitev po postopku NMV za servis in popravilo toplotnih postaj, kotlovnic in sistemov ogrevanja za potrebe PU Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003768/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003768/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003768/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
Prešernova cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za operativno podporo
sop.pulj@policija.si
+386 13610300
+386 13610302

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10156
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naaročila storitev po postopku NMV za servis in popravilo toplotnih postaj, kotlovnic in sistemov ogrevanja za potrebe PU Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-906/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servis in popravilo toplotnih postaj, kotlovnic in sistemov ogrevanja za potrebe PU Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servis in popravilo toplotnih postaj, kotlovnic in sistemov ogrevanja za potrebe PU Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 19. 6. 2019 in se bo začelo ob 10:00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   09:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Naročila male vrednosti". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem naslovu.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Obseg in roki za izvedbo naročila so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.