Dosje javnega naročila 003891/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola, Kosovelova ulica 22, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.167.962,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003891/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003891/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN003891/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.01.2020
JN003891/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN003891/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2020
JN003891/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2020
JN003891/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2020
JN003891/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.07.2020
JN003891/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.08.2020
JN003891/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.12.2020
JN003891/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN003891/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2021
JN003891/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN003891/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
JN003891/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003891/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 110-267790
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola
Kosovelova ulica 22
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Irena Sukič
irena.sukic@du-izola.si
+386 56100200
+386 56415211

Internetni naslovi
http://dom-izola.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10213
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih (4) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pecivo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava, sadje in jajca
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava, sadje in jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava, sadje in ribe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava, sadje in ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutnina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Zmrznjeni polizdelki slaščic in testa
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zmrznjeni polizdelki slaščic in testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajčne testenine
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajčne testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko sadje in zelenjava
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko meso
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietni izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola
Kosovelova ulica 22
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?
Prosimo za hitro objavo zaradi prihajajočih dopustov

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu:
http://www.sib-mb.si/javna_narocila/823/dokumentacija.html


Datum objave: 12.06.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skupini 15: Ekološko meso povprašujete po artiklu pod zaporedno številko 9. Telečje pečenice.
Prosimo za natančnejšo specifikacijo (obrazložitev) artikla.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Telečje pečenice iz eko telečjega mesa, sveže cca 130 grDatum objave: 13.06.2019   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo drugačna pakiranja kot jih zahtevate, oziroma približek vašim pakiranim enotam. Različni ponudniki imamo različna pakiranja artiklov. Ali pa določite odstotek odstopanja npr. -+ 35%

Zanima nas tudi katere sheme kakovosti boste upoštevali -NPR. VIŠJA KAKOVOST , ZAŠČITENA OZNAČBA, EKO...?
in za katere sklope zahtevate certifikate? PONUDBENI PREDRAČUNI NIMAJO STOLPCA ZA VNOS SHEME KAKOVOSTI
Ali certifikate preverjate sami ali jih je potrebno priložiti, Kje v predračunu označimo da je artikel v shemi kakovosti?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Da, pakiranje je lahko druge gramature oz približek objavljeni gramaži.

Merilo je najnižja cena ponudbenega predračuna za posamezen sklop. Shema kakovosti se ne upošteva.

Revidirana dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 1. RD povabilo je dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/823/dokumentacija.html


Datum objave: 17.06.2019   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja.

43. Olive zelene brez koščic v slanici 500 gr-atikel je v pakiranju 510g- ali lahko ponudimo navedeno pakiranje
55. Fruc, 1,5l, brusnica (ali podobno)-artikel ni dobavljiv ali ,lahko ponudimo okus multivitamin ali kak drug okus?
77. Napolitanke ,oblite s čokolado 1/1-arikel mamo v pakiranju 400g -aličlahko ponudimo pakiranje 400g?
78. Napolitanke ,s kakavom 1/1 (kval.Medex ali podobno)-arikel imamo v pakiranju 8010g.ali lahko ponudimo pakiranje 800g?
94. Riž, beli, glaziran, 10/1, I. kval.,-ali lahko ponudimo artikel ki je pakiran 5kg?
101. Ajvar nepekoč 650 gr-arikel je v pakiranju 680g.ali lahko ponudimo 680g?
107. Puranja pašteta, 50 g-artikel je v pakiranju 45g kot argeta .ali lahko ponudimo 45g?
117. Čaj, meta 400 gr -arikel je v pakiranju 500g -ali lahjko ponudimo 500g?
118. Čaj, zeleni 400 gr-arikel je v pakiranju 500g-ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
122. Poper v zrnju 650 gr. (kvaliteta Žito ali podobno)-arikel je v pakiranju 600g -ali lahko ponudimo 600g ?
123. Poper mleti 660 gr(kvaliteta Žito ali podobno)-aroikel je v pakiranju 600g Ali lahko ponudimo mpakiranje 600g?
124. Paprika, rdeča, sladka,700 gr.mleta(kval.Žito ali podobno)-arikel je v pakiranju 600g. Ali lahko ponudimo pakiranje 640g
125. Pehtran, mleti 133 gr. (kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je v pakiranju 155g kot kotany ali lahko ponudimo 155g
128. Bazilika, 190 g (kvaliteta Žito ali podobno)-arikel je v pakiranju 180g. Ali lahko ponudimo pakiranje 180g?
129. Muškatni orešček, mleti, 165 gr.(kvalit. Kotanyi ali pod)-arikel je v pakiranju 170g kot kotany akli lahko ponudimo pakiranje170g?
131. Kumina , cela, 38 g ( kvaliteta Žito ali podobno)-arikel je v pakiranju 50g-ali lahko ponudimo pakiranje 50g?
133. Timijan, 203 gr. (kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je v pakiranju 215g kot kotany ali lahko ponudimo 215g
134. Lovorjevi listi, 75 gr.(kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je v pakiranju 60g kot kotany ali lahko ponudimo pakiranje 60g?
135. Drobnjak, 69 gr.(kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je v pakiranju 80, ali lahko ponudimo pakiranje 80gkot kotany
137. Sušena narezana mešana zelenjava, 243 gr.(kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je v pakiranju 250g kot kotany ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
138. Česen suhi, zrnast 765 gr.(kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je vpakiranju 860 g kot kotany, ali lahko ponudimo 860g
139. Čebula zrnasta , 446 gr. (kvaliteta Kotany ali podobno)-arikel je v pakiranju 630 kot kotany ali lahko ponudimo 680g?
140. Klinčki, 25 g (kvaliteta Žito ali podobno)-arikel je vpakiranju 30g -ali lahko ponudimo 30g?
141. Klinčki, mleti, 34 gr.(kvaliteta Žito ali podobno)-arikel je v pakiranju 45g-ali lahko ponudimo pakiranje 45g?
142. Rožmarin, 382 gr. (kvaliteta Kotanyi ali podobno)-arikel je v pakirankju 400g kot kotany ali lahko ponudimo 400 g?
149. Zelenjavna krem juha(kvaliteta Knorr ali podobno) 1/1-arikel je v pakiranju 1,8 kg kot klnor ali lahko ponudimo 1,8 kg?
151. Brokolijeva juha(kvaliteta Knorr ali podobno) 1/1-arikel je v pakiranju 2kg.-ali lahko ponudimo pakiranje 2kg?
153. Osnovna kremna Španska omaka Knorr ali podobno 500gr.arikel je v pakiranju 1kg kot knor ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?


10. SKUPINA: JAJČNE TESTENINE
Ali pri testeninah lahko ponudimo večje pakiranje glede na zahtevano količino?
1. Testenine, Rinčice z jajci, pakiranje do 500 gr.-alil lahko ponudimo pakiranje 5kg?
2. Testenine, Zvezdice z jajci, pakiranje do 500 gr.-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
3. Testenine, Rižek z jajci, pakiranje do 500 gr.-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
8. Testenine, Fritati, pakiranje do 500 gr.-ali lahko ponudmo pakiranje 1kg?
9. Testenine, Polžki št.26 ali podobno z jajci, pakiranje do 500 gr.-ali lahko ponudimo pakiranje 750g?
11. Testenine, Polžki št.32 ali podobno z jajci, pakiranje do 500 gr.-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg
12. Testenine, Krpice z jajci(za prilogo), pakiranje do 500 gr.-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg


Vse artikle bi preračunali na vašo zahtevano enoto.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

OSTALO PREHTAMBENO BLAGO: LAHKO PONUDITE ALTRNATIVNA PAKIRANJA, vendar ceno ustrezno preračunajte na željeno enoto mere.

JAJČNE TESTENINE : PAKIRANJE JE LAHKO MIN OD 250 GR DO MAX 1 KGDatum objave: 17.06.2019   16:16
VPRAŠANJE

11. OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
POSTAVKA -112. Želatina v listih 10 gr (kvaliteta Dr.Oetker ali podobno)

ARIKEL IMA 22% DDV IN NE 9,5%.
Prosimo za popravek ali pa dovolite da ponudniki poprvimo stopnjo ddv-ja

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 17.06.2019   16:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, če lahko 4.skupino, zamrznjena zelenjava, sadje in ribe ločite, in sicer posebej ribe in posebej sadje in zelenjavo. Slednje bi omogočilo večjo konkurenčnost med ponudniki in s tem naročniku pridobitev kvalitetnejših ponudb. Na trgu je veliko ponudnikov rib, ki niso hkrati ponudniki tudi sadja in zelenjave.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Sklop zamrznjena zelenjava in sadje, ter ribe ostane kot smo objavili.Datum objave: 17.06.2019   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

je za sklop zamrznjene ribe, zelenjavo in sadje možna dostava 2x tedensko v dopoldanskem času?

Hvala za razumevanje.

Lp

ODGOVOR
Dostava se vrši kot je razvidno iz zahtev JN.Datum objave: 17.06.2019   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

je možno ločiti sklop zamrznjena zelenjava, sadje in ribe na 2 ločena sklopa? Tako boste dobili veliko bolj konkurenčne ponudbe, ker ne nudijo vsi ponudniki tako rib kot zamrznjene zelenjave/sadja.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR
Sklop zamrznjena zelenjava in sadje, ter ribe ostane kot smo objavili.Datum objave: 21.06.2019   07:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno vas pozivamo, če lahko ločite 4.skupino: zamrznjena zelenjava, sadje in ribe, in sicer posebej ribe in posebej sadje in zelenjavo.

Na ta način boste prispevali k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, kot je to navedeno v ZJN-3 v prvem odstavku 73.člena:

73. člen
(razdelitev javnega naročila na sklope)
(1) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.

Prepričani smo, da boste z ločenim sklopom pridobili kvalitetnejše in bolj konkurenčne ponudbe.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Sklop zamrznjena zelenjava in sadje, ter ribe ostane kot smo objavili. Sklopa ne bomo razdirali saj menimo, da ponudniki zamrznjenih artiklov ponujajo zelo širok asortiman.Datum objave: 21.06.2019   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo Vas, da iz predračunskega obrazca sklop št. 3. Sveža zelenjava, sadje in jajca, izločite artikel jajca, saj s tem kršite načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, ker omejujete konkurenco.

Pozivamo, da za sklop jajce naredite poseben sklop.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Objavljena je sprememba: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/823/dokumentacija.htmlDatum objave: 21.06.2019   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu imate pri sklopu 3 (sveža zelenjava, sadje in jajca) pri artiklu pomaranča navedena dva porekla (vsako poreklo pod svojo postavko). Zahteva po določenem poreklu (slovenskem ali tujem) je v nasprotju z veljavno zakonodajo, lahko pa naročnik opredeli karakteristiko artikla, ki jo zasleduje in tako pridobi ponudbe za želene artikle. V kolikor naročnik ne more opredeliti karakteristike artikle, je dolžan pri zahtevi o poreklu ali blagovni znamki navesti tudi "ali enakovredni", pri čemer bo moral naročnik jasno opredeliti kaj bo meril pri določenih artiklih, da bodo "enakovredni". Posledično vas pozivamo, da tudi v sklopu 3 umaknete zahteve po določenem poreklu. Nadalje vas opozarjamo, da ste v sklopu 3 združili sadje, zelenjavo in jajca. ZJN-3 v 73. členu jasno definira, da mora naročnik pri razdelitvi predmeta na sklope zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Glede na dejstvo, da prodaja jajca nikakor ni povezana s prodajo sadja in zelenjave, vas pozivamo, da artikel "jajca L" umaknete iz sklopa 3 in nediskriminatorno obravnate vse ponudnike -> tiste, ki prodajajo samo sadje in zelenjavo (in ne tudi jajc), oz. tudi tiste, ki prodajajo samo jajca (in ne tudi sadja in zelenjave). Predlagamo, da artikel "jajca L" umestite v samostojen sklop in tako omogočite dostopnost večjemu številu ponudnikov. Prosimo vas, da zgornja opozorila in pozive smatrate za konstruktivno kritiko in temu primerno spremenite razpisno dokumentacijo (oz. predračun), saj bomo v nasprtonem primeru primorani vložiti zahtevo za revizijo.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Pomaranče so po novem samostojen artikel brez porekla, klementinam smo odstranili manadrine, mandarinam pa mandor.
Sveža kokošja jajca so po novem samostojen skop.

Spremembe so dosegljive na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/823/dokumentacija.html
Datum objave: 21.06.2019   08:18
VPRAŠANJE
spoštovani,

v predračunu sklop št. 3. ste pod zaporedno številko 59. navedli Mandarine-Klementine in pod zaporedno številko 73. Mandarine Mandor.

enak artikel ne morete zahtevati 2x, ker se cena v fazi izvedbe javnega naročila ne bo ujemala. Pozivamo Vas, da iz postavke Mandarine Mandor izločite artikel mandarina, saj je že ta zajeta pod zaporedno št. 59.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spremembe so dosegljive na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/823/dokumentacija.htmlDatum objave: 21.06.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 3 (zelenjava, sadje in jajca) pri artiklu pomaranča navedena dva porekla (vsako poreklo pod svojo postavko). Zahteva po določenem poreklu (slovenskem ali tujem) je v nasprotju z veljavno zakonodajo, lahko pa naročnik opredeli karakteristiko artikla, ki jo zasleduje in tako pridobi ponudbe za želene artikle. V kolikor naročnik ne more opredeliti karakteristike artikle, je dolžan pri zahtevi o poreklu ali blagovni znamki navesti tudi "ali enakovredni", pri čemer bo moral naročnik jasno opredeliti kaj bo meril pri določenih artiklih, da bodo "enakovredni". Posledično vas pozivamo, da tudi v sklopu 3 umaknete zahteve po določenem poreklu in izločite eno postavko (da se ne bosta podvajali),

LP

ODGOVOR
Glej spremembo: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/823/dokumentacija.htmlDatum objave: 26.06.2019   15:31
VPRAŠANJE
4. skupina.
artikel 5: želite špinačo list v briketih ali v bloku?
artikel 23: ali lahko ponudimo rdečega okuna v drugačni gramaturi?
artikel 24: ali lahko ponudimo file rdečega okuna v drugačni gramaturi?
artikel 25: ali lahko ponudimo rezane lovke orjaškega lignja?
artikel 27 in 28: ali lahko pri obeh postavkah ponudimo enak artikel - file osliča (hubsi)?
artikel 29: z ali brez surimija?
artikel 30: ali lahko ponudimo lignje v drugi velikosti?
artikel 32: ali želite pango z ali brez glazure (glazura vpliva na končni izkupiček ribe - nekateri ponudniki namreč ponujajo cenejše ribe, z več glazure - kar pomeni da praktično zraven kupujete vodo)

ODGOVOR

4. skupina.
artikel 5: želite špinačo list v briketih ali v bloku?
Odg.: ŠPRINAČO BRIKETI!

artikel 23: ali lahko ponudimo rdečega okuna v drugačni gramaturi?
Odg.: RDEČI OKUN ODSTOPANJE DO 15%!

artikel 24: ali lahko ponudimo file rdečega okuna v drugačni gramaturi?
Odg.: RDEČI OKUN FILE ODSTOPANJE DO 15%!

artikel 25: ali lahko ponudimo rezane lovke orjaškega lignja?
Odg.: LOVKE ORJAŠKEGA LIGNJA NE PRIDEJO V POŠTEV!

artikel 27 in 28: ali lahko pri obeh postavkah ponudimo enak artikel - file osliča (hubsi)? - Odg.: OSLIČ FILE IMAMO DEFINIRANI 2 VRSTI IN TEGA SE JE POTREBNO DRŽATI, BREZ SURIMIJA!

artikel 29: z ali brez surimija?
Odg.: BREZ SURIMIJA!

artikel 30: ali lahko ponudimo lignje v drugi velikosti?
Odg.: LIGNJE PONUDITE V PREDPISANI VELIKOSTI!

artikel 32: ali želite pango z ali brez glazure (glazura vpliva na končni izkupiček ribe - nekateri ponudniki namreč ponujajo cenejše ribe, z več glazure - kar pomeni da praktično zraven kupujete vodo)
Odg.: PANGO BREZ GLAZURE!