Dosje javnega naročila 003779/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Obnova zgornjega gospodarskega poslopja Žičke kartuzije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003779/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003779/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN003779/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2019

    JN003779/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311716/4300-0014-19-Dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10178
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova zgornjega gospodarskega poslopja Žičke kartuzije
Referenčna številka dokumenta: 4300-0014/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
obnova fasade, injektiranje razpok v zidovih, dobava in vgradnja oken in vrat
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
obnova fasade, injektiranje razpok v zidovih, dobava in vgradnja oken in vrat
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z ZJN-3, določila sprmemba pogobbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokuemtnacija je objalvjena na spletni strani občine.
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   10:59
Na spletni strani občine je objavljena razpisna dokumentacija, vključno z obrazci v word-ovi obliki.
Naročnik objavlja na spletni strani tudi kulturnovarstveno soglasje.


Datum objave: 10.06.2019   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

prosili bi vas še za sheme oken in vrat.

hvala,

ODGOVOR
Shema je objavljena na spletni strani občine.