Dosje javnega naročila 003782/2019
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Blago: VIJAČNI MATERIAL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 304.899,80 EUR

JN003782/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003782/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN003782/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN003782/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
JN003782/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003782/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
+386 22200292
+386 22200107

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10181
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VIJAČNI MATERIAL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44531000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
VIJAČNI MATERIAL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NESTANDARDNI VIJAČNI MATERIAL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44531000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NESTANDARDNI VIJAČNI MATERIAL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: STANDARDNI VIJAČNI MATERIAL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44531000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STANDARDNI VIJAČNI MATERIAL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   08:52
VPRAŠANJE
Prosili bi, če definirate DIN za artikle v tehnični specifikaciji.

ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnika, da natančneje definira za katere artikle, ter istočasno podaja obrazložitev, da so artikli iz sklopa A nestandardni (posebne zahteve naročnika), za katere DIN ne obstaja.Datum objave: 14.06.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali lahko:
- za tabelo B.1, pozicijo 8x15 ponudimo dimenzijo 8x16?
ODGOVOR: Da

- za tabelo B.7, pozicijo 8x15 ponudimo dimenzijo 8x16?
ODGOVOR: Da

- za tabelo B.10, pozicijo 16x95 ponudimo dimenzijo 16x100?
ODGOVOR: Da

- za tabelo B.27, pozicijo 8x15 ponudimo dimenzijo 8x16?
ODGOVOR: v tabeli B.27 ni pozicije 8x15
Datum objave: 14.06.2019   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Pri tabeli B.12 VIJAK NATEZNI vas prosimo, da dodate povečano risbo, kjer bodo razvidne zahteve.
ODGOVOR: Naročnik je objavil risbo na svoji spletni strani.

2. Pri sklopu A: Nestandardni vijaki, opisujete v opombah, dvakrat tabelo A.2.
Pod OPOMBE peta točka bi verjetno morali zapisati: (Vijaki M16 pakirani po 10 kosov, ostali po 5 kosov, (na vijake montirani po dve matici)
ODGOVOR: Tudi tako se lahko zapiše. Vsebinsko je enako.

3. Prosim za ponudbeni predračun v excel obliki za oba sklopa.
ODGOVOR: Naročnik ne razpolaga s ponudbenim predračunom v excel obliki.

4. Prosim napišite kdaj je potrebno oddati vzorce, saj se ponudba oddaja po portalu javnih naročil.
ODGOVOR: Ponudniki zahtevane vzorce dostavijo oz. pošljejo v vložišče naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom "VZORCI JN VIJAČNI MATERIAL" najkasneje do roka za oddajo ponudbe tj. do 26.6.2019 do 9:00 ure.

Lep pozdrav in hvala za vaše odgovore.

Datum objave: 14.06.2019   08:30
VPRAŠANJE
Ali je možno dobiti boljše vidno risbo nateznih vijakov M 12 in M 16 kot je v tabeli B.12 ?
ODGOVOR: Naročnik je objavil risbo na svoji spletni strani.
Datum objave: 14.06.2019   08:31
VPRAŠANJE
Prosimo za tehnične risbe za sklop A: nestandardni vijačni material
Razpis v takšni obliki je pripravljen za ponudnika, ki že pozna tehnične risbe.
ODGOVOR: Naročnik je objavil risbo na svoji spletni strani.

Kam in kako je potrebno dostaviti vzorce?
ODGOVOR: Ponudniki zahtevane vzorce dostavijo oz. pošljejo v vložišče naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom "VZORCI JN VIJAČNI MATERIAL" najkasneje do roka za oddajo ponudbe tj. do 26.6.2019 do 9:00 ure.

Rok za oddajo ponudbe z vzorci je prekratek.
ODGOVOR: Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljševal saj je zahtevan samo en vzorec.
Datum objave: 14.06.2019   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani
V tabeli A.2., pozicija 3 in 4 je navedeno :po 30.000 kom matice M 24 in bombirane podložke.
Ali so te matice in podložke mišljene tiste, ki so montirane na vijakih (poz. 1 in 2) , ali jih rabite posebej?
Na vijakih poz 1 in 2 so matice in podložke že montirane (Opombe: 5 ), in je cena za komplet vijak z maticama in podložkama, zato matic in podložk posebej ni treba nuditi.
Če jih rabite posebej (kot je navedeno v tabeli A.2., poz 3 in 4 ) prosimo, da to potrdite.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Mišljene so ustrezne bombirane podložke (pozicija 3) in matice (pozicija 4), ki bodo montirane na vijake (pozicija 1 in 2), vse sklop A.2.
Datum objave: 14.06.2019   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da za pozicijo 3. iz Tabele A.2. definirate Standard ali pa podate informacijo o Radijusa bombiranosti.

ODGOVOR: Radijus bombiranih podložk je 16 cm
Datum objave: 14.06.2019   08:32
VPRAŠANJE
V kolikor menite, da DIN za nestandardne artikle ne obstaja, prosim da za SKLOP A predložite risbe. Povpraševanje mora biti specificirano.

ODGOVOR: Nestandardni material je podrobno definiran in specificiran v razpisni dokumentaciji po pravilih tehnične stroke tudi brez risb. Naročnik je objavil risbo na svoji spletni strani.
Datum objave: 14.06.2019   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri ponudbi za dobavo vijakov zahtevate tudi vzorce.
Glede na to , da se ponudba oddaja elektronsko prosimo, da sporočite na kakšen način se dostavi vzorce in do kdaj.
Predlagamo, da bi vzorce zahtevali po odpiranju ponudb samo od najugodnejšega ponudnika.
Za odgovor se lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR: Ponudniki zahtevane vzorce dostavijo oz. pošljejo v vložišče naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom "VZORCI JN VIJAČNI MATERIAL" najkasneje do roka za oddajo ponudbe tj. do 26.6.2019 do 9:00 ure.
Datum objave: 14.06.2019   08:33
VPRAŠANJE
Pri tabeli B.27 je navedena dimenzija M5x15, ali je sprejemljiva dimenzija M5x16?

ODGOVOR: Da
Datum objave: 14.06.2019   08:34
VPRAŠANJE
Prosili bi za navedbo DIN oz standarda pri tabeli B.11 za vse elemente in pri tabeli B12.

ODGOVOR: Elemente iz tabel B.11 in B.12 dobaviti po navedeni specifikaciji in risbi za elemente iz tabele B.12
Datum objave: 17.06.2019   11:57
Naročnik je večkrat pomotoma objavil napačen podatek o roku za predložitev vzorcev. Rok za oodajo vzorcev je 21.6.2019 do 09:00 in ne 26.6.2019 do 9:00 ure
PRAVILNI ODGOVOR NA VPRAŠANJA: Ponudniki zahtevane vzorce dostavijo oz. pošljejo v vložišče naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom "VZORCI JN VIJAČNI MATERIAL" najkasneje do roka za oddajo ponudbe tj. do 21.6.2019 do 9:00 ure.