Dosje javnega naročila 003991/2019
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Blago: Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN003991/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003991/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN003991/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN003991/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003991/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 111-273688
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Andreja Deržič, Igor Vuković
andreja.derzic@nek.si
+386 74802348
+386 74921528

Internetni naslovi
https://www.nek.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311752/BD_published_on_June_11._2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://tinyurl.com/y458wfav
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
Referenčna številka dokumenta: RFQ 65732 - Cloud RFQ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 700.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NEK d.o.o.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava seizmično kvalificiranih motornega kontrolnega centra (MCC) in el. razdelilnega postroja (SWG)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 700.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   14:52
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

May we kindly ask for the extension of bidding deadline to 24.07.2019?

Thank you and kind regards
ODGOVOR

NEK is extending the bidding deadline to 8.07.2019.


Datum objave: 24.06.2019   12:47
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

We kindly ask for the following clarifications;

1. Delivery schedule:
 We would like to receive an extension on the delivery schedule. Instead of "items shall be delivered five months upon signing the contract" we would rather aim for 7 months. Which is an extension of two months.

NEK: Unfortunately, NEK cannot accept delivery extension for two month.

2. Envelope dimensions of the equipment:
The dimensions specified in document Motor Control Center for OSC reference SP-E3043A under paragraph 6.0 Design requirements and design inputs seems to refer to the maximum allowable MCC envelope (comprised of MCC Unit 3 & 4 including adjacent vertical wireway) of 80x92x21 (wxhxd) .
Can you confirm the specified dimensions relate only to the total MCC envelope or are the specified dimensions for the total envelope including MCC and Switchgear.

NEK: SP-E3034A refers to MCC requirements only. Envečlope given there is for MCC only (max dimensions). Besides, MCC and SWG are not located in the same room.

If the dimensions are only for the total allowable MCC envelope we would like to receive maximum allowable envelope for the Switchgear also?

NEK: SP-E3034 gives the max depth of the SWG in section 6.0: SWG shall be front accessible, low voltage drawout type with up to 42-inch deep sections.
This is the only critical dimension, assuming there will be no more than two vertical sections + one cable section.


ODGOVOR
Please find the answers below your questions starting with NEK: