Dosje javnega naročila 004079/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani Most Šentilj - d.m.
ZJN-3: Odprti postopek

JN004079/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN004079/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN004079/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN004079/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN004079/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN004079/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN004079/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2020
JN004079/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN004079/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.01.2021

Revizijski zahtevki
08.04.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
08.04.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
08.05.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
15.05.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
22.06.2020 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-69_-_Direkcija_RS_za_infrastrukt.pdf
08.10.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
08.10.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
19.10.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.10.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
13.11.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018_166__Direkcija_RS_za_infrastrukt.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004079/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 113-277638
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saša de Witt Skutnik
sasa.dewitt-skutnik@gov.si
+386 22341406

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12237
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani Most Šentilj - d.m.
Referenčna številka dokumenta: 43001-414/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani Most Šentilj - d.m.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.271.100,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniška proga št. 30 Zidani Most - Šentilj - d.m.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani Most Šentilj - d.m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.271.100,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10377


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   12:47
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
javno naročilo je zelo kompleksno in obsežno, poleg tega je objavljeno v času, ko je zaradi dopustov priprava ponudbe občutno otežena, saj so številni potencialni partnerji, pri katerih povprašujemo, odsotni. Naročniku je zagotovo v interesu dobiti kakovostne in konkurenčne ponudbe, zato ga prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za najmanj 8 tednov.
Hvala in lep pozdrav!

1. ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se podaljša za 1 mesec, torej do 19. 08. 2019.

Lep pozdrav!
Datum objave: 09.07.2019   12:52
2. VPRAŠANJE
1.
Ali pravilno razumemo, da ponudnik izpolnjuje kriterij pri točki referenca za SCADA (3.2.3.3.a), če ima:
Eno (1) izvedeno referenco v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa za projektiranje in izvedbo centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na javni železniški infrastrukturi z integracijo vsaj petih (5) železniških postaj v en center vodenja prometa (CVP) kot je predmet tega javnega naročila in katerih pogodbena vrednost samo za del centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami brez DDV je znašala vsaj 1.000.000,00 EUR, in dodatno še eno (1) izvedeno referenco v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa za projektiranje in izvedbo centralnega nadzornega sistema SCADA z industrijskimi krmilniki vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na sistemih industrijske avtomatizacije z najmanj (5) dislociranih enot v en nadzorni center (CNS), kot je predmet tega javnega naročila in katerih pogodbena vrednost samo za del centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami brez DDV je znašala vsaj 1.000.000,00 EUR?

2.
Ali smo pravilno ugotovili, da je v točki 3.3.c napaka v tekstu: V kolikor ponudnik zagotovi svoj certificiran kader iz točke 3.2.3.2. pod zaporedno številko 5.? Moralo bi pisati: V kolikor ponudnik zagotovi svoj certificiran kader iz točke 3.2.3.2. pod zaporedno številko 7., 8., 9.

3.
Glede na to, da iz razpisne dokumentacije sledi, da mora biti sistem sestavljen iz sistemske programske opreme SCADA in sistemske programske opreme za arhiviranje procesnih podatkov (oboje v redundanci), ali pravilno razumemo točko 3.2.3.2. od 7-9, da mora ponudnik zagoviti 3 (tri) sistemske inženirje, ki imajo veljaven certifikat od proizvajalca sistemske programske opreme in da mora biti iz certifikata razvidno, da so opravili šolanje za sistemsko programsko opremo za SCADA nivo in šolanje za sistemsko programsko opremo za arhiviranje procesnih podatkov?

4.
Ali pravilno razumemo točko 3.2.3.2.5, da je lahko referenca za vodjo del elektro dela- SCADA tudi izvedba projekta z zahtevanimi karakteristikami, ki pa ni vezan na železnice?

5.
Glede na to, da sistemi, ki se običajno vključijo na SCADA sistem in se za njih izvede ekranske prikaze, alarmiranje, arhiviranje..., niso le sistemi elektro energetike ampak tudi sistemi strojne energetike, ali ima lahko vodja del za SCADA (točka 3.2.3.2.5) izobrazbo strojne smeri, pri čem ostale zahtevane karakteristike ostanejo nespremenjene?


2. ODGOVOR

- (1) Pri točki 3.2.3.3.a mora ponudnik izpolnjevati enega od naslednjih dveh pogojev:

»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na javni železniški infrastrukturi z integracijo vsaj petih (5) železniških postaj v en center vodenja prometa (CVP) kot je predmet tega javnega naročila in katerih pogodbena vrednost samo za del centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami brez DDV je znašala vsaj 1.000.000,00 EUR.«

ali

»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA z industrijskimi krmilniki vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na sistemih industrijske avtomatizacije z najmanj (5) dislociranih enot v en nadzorni center (CNS), kot je predmet tega javnega naročila in katerih pogodbena vrednost samo za del centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami brez DDV je znašala vsaj 1.000.000,00 EUR.«


- (2) Da, napaka je v besedilu. Pravilno je:
V kolikor ponudnik zagotovi svoj certificiran kader iz točke 3.2.3.2. pod zaporedno številko 7., 8., 9.

- (3) Razumevanje vprašanja je pravilno.

- (4) Razumevanje vprašanja je pravilno.

- (5) Zahtevana je izobrazbo elektro smeri.Datum objave: 09.07.2019   12:53
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežne priprave ponudbe in s tem povezano vključitvijo različnih partnerjev, ter zaradi časa dopustov, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe do 31.8.2019.

3. ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se podaljša za 1 mesec, torej do 19. 08. 2019.


Datum objave: 09.07.2019   12:55
4. VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika opozarjamo, da je v EPSD obrazec napačno vključil tudi "Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov", ki ni predviden za odprti tip postopka.
Vljudno prosimo, da objavite popravljeno verzijo ESPD obrazca.
Lep pozdrav!


4. ODGOVOR

Naročnik bo objavil spremenjen ESPD.
Datum objave: 09.07.2019   12:57
5. VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za podaljšanje roka za sprejem ponudnikovih vprašanj do 20.08.2019 in roka za oddajo ponudb na 03.09.2019 zaradi razlogov:
- prevesti je potrebno razpisno dokumentacijo v tuj jezik in obratno, kar zahteva svoj čas,
- gre za razpis, kjer so pogoji pridobivanja referenc in ostalih zahtevanih kriterijev preobsežni, da bi jih lahko pridobili do 19.07.2019,
- razpis je objavljen v času počitnic, ko je veliko potencialnih partnerjev zaradi dopustov odsotnih, kar otežuje pripravo dokumentacije,
- na portalu ni objavljene celotne tehnične dokumentacije in
- gre za pripravo zelo kompleksne ponudbe.

Predpostavljamo, da ima naročnik interes, da prejme čim več kvalitetnih in popolnih ponudb in bo prošnji ugodil.
Hvala in lep pozdrav!

5. ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se podaljša za 1 mesec, torej do 19. 08. 2019.

Na portalu je objavljena celotna razpisna dokumentacija, razen dokumentacije, ki je navedena v Navodilu za pripravo ponudbe/1. Osnovni podatki o naročilu pod naslednjim besedilom:

»Ponudniki lahko pri naročniku ob predhodni najavi na elektronski naslov danilo.vek@gov.si prevzamejo elektronski medij (CD) z vsemi podatki, s katerimi Naročnik razpolaga v digitalni obliki za predmetno javno naročilo in sicer:
- PID Gretja kretnic na posameznih lokacijah,
- PID Razsvetljave na posameznih lokacijah,
- Obstoječi DEA,
- PID progovnega kabliranja,
- Tirne situacije (pri čemer naročnik posebej opozarja, da so to tirne situacije obstoječega stanja in se upošteva, da bo treba vključiti v gretje kretnic tiste kretnice, ki so navedene v specifikaciji naročila).
- PID in IZN SV naprav.
Dokumentacija, ki ni v elektronski oz. digitalni obliki bo na voljo na vpogled na naslovu naročnika Kopitarjeva ul. 5 v Mariboru (datum bo naročnik objavil na portalu). Druge dokumentacije naročnik nima.«

Lep pozdrav!

Datum objave: 09.07.2019   12:59
6. VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji v poglavju 3.3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, je v zadnjem odstavku, točka c.) Izvedba del s svojimi kadrovskimi sposobnostmi (maksimalno 6 točk)), navedeno:
»V kolikor ponudnik zagotovi svoj certificiran kader iz točke 3.2.3.2. pod zaporedno številko 5. 3x sistemski inženirji (v samostojni ponudbi ponudnik sam brez podizvajalcev, v skupni ponudbi pa katerikoli od partnerjev brez podizvajalcev) lahko dobi za vsakega zaposlenega sistemskega inženirja, ki zadosti pogojem dodatni 2 točki. Ponudnik za merilo Izvedba del s svojimi kadrovskimi sposobnostmi lahko prejme največ 6 točk.»

Glede na dejstvo, da je zahteva 3x sistemski inženirji, v točki 3.2.3.2 navedena v tabeli pod zaporednimi številkami 7,8,9, predpostavljamo, da gre za napako in bi se pravilen tekst moral glasiti:
»V kolikor ponudnik zagotovi svoj certificiran kader iz točke 3.2.3.2. pod zaporednimi številkami 7,8 in 9 in sicer 3x sistemski inženirji (v samostojni ponudbi ponudnik sam brez podizvajalcev, v skupni ponudbi pa katerikoli od partnerjev brez podizvajalcev) lahko dobi za vsakega zaposlenega sistemskega inženirja, ki zadosti pogojem dodatni 2 točki. Ponudnik za merilo Izvedba del s svojimi kadrovskimi sposobnostmi lahko prejme največ 6 točk.»

Prosimo za potrditev, da gre v točki 3.3.c.) za napako in da se zamenja tekst "pod zaporedno številko 5" z novim tekstom "pod zaporednimi številkami 7,8 in 9".


6. ODGOVOR

Da, napaka je v besedilu. Pravilno je:
V kolikor ponudnik zagotovi svoj certificiran kader iz točke 3.2.3.2. pod zaporedno številko 7., 8., 9.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:14
7. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo za pojasnilo, kakšen tip DEA je postavljen?
Prosim za dodatno specifikacijo, ki naj zajema tudi listo signalov.
Lokacije so: RIMSKE TOPLICE, LAŠKO, CELJE, GROBELNO, PONIKVA, ODJAVNICA DOLGA GORA, SLOVENSKA BISTRICA, PRAGERSKO, MARIBOR TEZNO, MARIBOR STUDENCI, in MARIBOR.
Hvala!

7. ODGOVOR

Skladno z razpisno dokumentacijo naj ponudniki upoštevajo, da je potrebno za obstoječe DEA (diesel agregate in rezervoarje goriva) predvideti strojno in programsko opremo za krmiljenje in javljanja vseh funkcij navedenih v Specifikacijah SCADA nadzornega sistema 446/09 . Ponudniki naj upoštevajo , da je potrebno v vse obstoječe DEA (diesel agregate in rezervoarje goriva) dograditi glavne funkcije: delovanje, napaka, obratovanje, nivo goriva.
Datum objave: 10.07.2019   15:15
8. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za pojasnila:
1. Ali bodo na CNS SCADA priključene samo nove klimatske naprave, primerne za priključitev na ta sistem?
Prosimo naročnika za seznam in tip obstoječih klimatskih naprav po posameznih lokacijah, ki bodo priključene na CNS SCADA.
2. Kakšen sistem je uporabljen za določanje številke vlaka in urnika?
Prosimo naročnika za dodatno specifikacijo vmesnikov oziroma podatkovne baze za potrebe uvoza podatkov v CNS SCADA.
3. Ali je potrebno števce EE za merjenje porabe pri razsvetljavi povezati tudi na CNS SCADA?
Prosimo naročnika da poda tehnično specifikacijo ustreznih števcev EE.
4. Ali se mora vklop zasilne razsvetljave (v primeru izpada distribucijskega omrežja) tudi signalizirati na CNS SCADA?
Hvala in lep dan!

8. ODGOVOR

Odgovor 1 in 2: Izbrani ponudnik bo prejel podrobne podatke s strani naročnika glede priključitve in vključitve klimatskih naprav. Prav tako bo izbrani ponudnik prejel podrobne podatke sistema vmesnika za določanje številke vlaka in urnika. Ker bodo ti sistemi po drugih pogodbah šele nameščeni, naročnik s temi podatki ne razpolaga. Je pa po drugih pogodbah od izbranega ponudnika zahtevano, da mora naročniku predati podrobne podatke o vmesniku.

Odgovor 3: Da. Tehnične specifikacije bodo predane izbranemu ponudniku.
Odgovor 4: Ne.

Lep pozdrav!Datum objave: 10.07.2019   15:16
9. VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Prosimo naročnika, da definira pomen motnje in napake na CNS SCADA za vse predvidene sisteme (gretje kretnic, razsvetljava, DEA, UPS, Registrofon,..)
2. Prosimo naročnika, da poda procent okvarjenih svetilk (luči) za manifestacijo kritičnega izpada na CNS SCADA.
3. Prosimo naročnika, da pove, če je potrebno za vsako okvarjeno svetilko (luč) na CNS SCADA detektirati status delovanja?
4. Prosimo naročnika, da podrobneje definira, na kakšen način želi spremljati zmanjšan nivo osvetljenosti na postaji, postajališču ali drugem kontroliranem mestu.


9. ODGOVOR

Odgovor 1 in 2: Se definira ob projektiranju.
Odgovor 3: Da.
Odgovor 4: S kontrolo toka.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:17
10. VPRAŠANJE
Zdravo!
Ali ponudnik pravilno razume, da se na CNS SCADA sistemu pod pojmom beleženje obremenitve razsvetljave smatra beleženje pretoka (porabe) moči za razsvetljavo (v kW)?


10. ODGOVOR

Da, poleg tega je treba upoštevati tudi časovno komponento trajanja obremenitve.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:18
11. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo naročnika, da definira ali sta za lokalno upravljanje gretja kretnic na postaji MARIBOR potrebna dva OP panela ali zadostuje eden?
Hvala in lep pozdrav!

11. ODGOVOR

Naročnik je definiral minimalno velikost panela z namenom, da ponudniki lahko zagotovijo najmanjšo velikost panela, ki bo še vedno izpolnjeval svojo funkcijo glede na ponujeno tehnologijo. Na postajah kot je na primer Maribor naročnik pričakuje, da bo ponudnik ponudil ustrezno večji OP panel, ki bo omogočal normalno in pregledno posluževanje.

Lep pozdrav!Datum objave: 10.07.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V tehničnih zahtevah za gretje kretnic piše, da napajanje gretja kretnic iz DEA po uvedbi CNS SCADA ni več predvideno, zaradi preteklih izkušenj v primeru sneženja. Prosimo naročnika da definira, ali je vklop DEA v primeru gretja kretnic potreben ali ne?

ODGOVOR

Ne, ni potreben.

Datum objave: 10.07.2019   15:20
12. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
smo zainteresirani ponudnik in imamo sledeča vprašanja:

1. Ali ponudnik pravilno razume, da je potrebno za vsak sistem (npr. gretje kretnic, razsvetljava,..) predvideti 20 % rezerve na strojni opremi v smislu prostih vhodov/izhodov na krmilniku, ter jih označiti kot rezerva in jih ožičiti do vrstične letve v krilni omarici?
2. Ali ponudnik pravilno razume, da je potrebno za vsak sistem (npr. gretje kretnic, razsvetljava,..) predvideti 20 % rezerve na programski opremi v smislu dodatnih kreiranih logičnih funkcij in procesnih vrednosti (tag-i), za morebitno kasnejšo nadgradnjo?


12. ODGOVOR

V obeh primerih je odgovor da.
Datum objave: 10.07.2019   15:21
13. VPRAŠANJE
Zastavljamo vprašanja:
1. Ali želi naročnik na CNS SCADA uvezati tudi status delovanja vremenske postaje, kjer je to tehnično možno?
2. Prosimo naročnika da definira, na kakšen način naj bo UPS povezan na CNS SCADA - preko relejskih vhodov ali preko LAN omrežja?
3. Naročnik podaja tehnično zahtevo po zagotovitvi dostopa do nastavitvi diesel agregata. Ali ponudnik pravilno razume, da je potrebno zagotoviti dostop do nastavitev diesel agregata preko lokalnega upravljavskega panela, ki je del samega diesel agregata?
4. V tehničnih zahtevah za klimatsko napravo je napisano, da se za SV prostor vedno predvidita vsaj 2 klimatski napravi. Ali ponudnik pravilno razume, da ti dve postaji delujeta paralelno in nastopata proti CNS SCADA kot ena logična klimatska naprava?


13. ODGOVOR

Odgovor 1: Ne.
Odgovor 2: Zaradi raznolikih tehnologij, ki so na voljo na tržišču je naročnik to prepustil ponudnikom. Zagotovljena mora biti funkcionalnost skladno z zahtevami.
Odgovor 3: Da.
Odgovor 4: Ne, CNS SCADA obravnava klimatski napravi kot ločeni enoti.

Lep pozdrav!
Datum objave: 10.07.2019   15:23
14. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na dejstvo, da ste kot naročnik v kratkem časovnem razdobju objavili več kompleksnih razpisov, ki zahtevajo natančno analizo in angažiranost strokovnjakov v času dopustov, vljudno prosimo za podaljšanje roka za sprejem ponudnikovih vprašanj vsaj za en mesec.

14. ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe se podaljša do 19. 8. 2019.
Rok za postavitev vprašanj se podaljša do 29. 7. 2019 ter rok za odgovore na vprašanja do 5. 8. 2019.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:24
15. VPRAŠANJE
Prosimo, da zaradi obsežnosti razpisa, ki ga med drugim prevajamo še v tuj jezik, prestavite rok za oddajo ponudbe za dva meseca.

15. ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe se podaljša do 19. 8. 2019.
Rok za postavitev vprašanj se podaljša do 29. 7. 2019 ter rok za odgovore na vprašanja na 5. 8. 2019.

Lep pozdrav!
Datum objave: 10.07.2019   15:25
16. VPRAŠANJE
Naročniku postavljamo vprašanje:
V splošnih tehničnih zahtevah piše, da mora biti diagonala OP panela za lokalno upravljanje gretja kretnic najmanj 7".
Ali se naročnik strinja, da se za lokalno upravljanje gretja kretnic predvidi diagonala najmanj 10", ker bo v nasprotnem primeru na ekranu težko prikazati tirno sliko v grafični obliki?
Hvala za odgovor.


16. ODGOVOR

Zahteva v razpisni dokumentaciji omogoča tudi najmanj 10".


Datum objave: 10.07.2019   15:26
17. VPRAŠANJE
Dober dan!

1. Iz tehničnih zahtev in pridobljene projektne dokumentacije s strani naročnika ni razvidnega števila luxomatov.
Prosimo naročnika, da poda seznam obstoječih luxomatov po posameznih lokacijah.

2. Iz tehničnih zahtev in pridobljene projektne dokumentacije s strani naročnika ni razvidnega števila in tipa vremenskih postaj.
Prosimo naročnika za seznam in tip obstoječih vremenskih postaj po posameznih lokacijah.


17. ODGOVOR

Ponudniki upoštevajo kot da obstoječih luxomatov in vremenskih postaj ni in jih morajo dobaviti sami.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:27
18. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročniku pošiljamo dve vprašanji, vezani na zahteve za krmiljenje razsvetljave:

1. V zahtevah za krmiljenje razsvetljave za lokacijo ŠENTJUR je omenjenih 8 tokokrogov, poimensko pa je naštetih 7.
Prosimo naročnika, da natančno definira končno število tokokrogov oz. lokacij.

2. V zahtevah za krmiljenje razsvetljave za lokacijo PRAGERSKO je omenjenih 16 tokokrogov, poimensko pa je naštetih samo 14.
Prosimo naročnika, da natančno definira končno število tokokrogov oz. lokacij.


18. ODGOVOR

Za postajo Šentjur ponudniki upoštevajo 8 tokokrogov in za postajo Pragersko 16 tokokrogov.

Lep pozdrav!
Datum objave: 10.07.2019   15:27
19. VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnik je v prilogi podal zahtevo, da CNS SCADA sistem vsebuje algoritem, ki glede na porabo in nivo goriva preračuna oz. predvidi optimalno dotakanje goriva na več postajah naenkrat. Ali ponudnik pravilno razume, da se kot tretji kriterij upošteva strošek naročila in dobave goriva?

2. Naročnik je podal zahtevo, da je potrebno spremljati nivo CO2 v prostoru DEA. Ali ponudnik pravilno razume, da je potrebno vse nove kontejnerje za diesel agregat opremiti tudi z Co2 senzorjem in na CNS SCADA prikazovati koncentracijo CO2 v procentih ali ppm?


19. ODGOVOR

Odgovor 1: Ta kriterij predvideva optimalno dotakanje goriva glede na količino in čas dotakanja goriva ne pa strošek naročila in dobave goriva.
Odgovor 2: Da.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:29
20. VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 3 Navodil za pripravo ponudbe je navedeno, da ponudniki lahko pri naročniku ob predhodni najavi na elektronski naslov prevzamejo elektronski medij (CD) z vsemi podatki, s katerimi Naročnik razpolaga v digitalni obliki za predmetno javno naročilo in sicer:
- PID Gretja kretnic na posameznih lokacijah,
- PID Razsvetljave na posameznih lokacijah,
- Obstoječi DEA,
- PID progovnega kabliranja,
- Tirne situacije (pri čemer naročnik posebej opozarja, da so to tirne situacije obstoječega stanja in se upošteva, da bo treba vključiti v gretje kretnic tiste kretnice, ki so navedene v specifikaciji naročila).
- PID in IZN SV naprav.

Kot ponudnik smo od naročnika prevzeli elektronski medij s projektno dokumentacijo na kateri pa NI sklopov, ki jih naročnik navaja v razpisni dokumentaciji javnega naročila in sicer: PID gretja kretnic na posameznih lokacijah, PID razsvetljave na posameznih lokacijah, obstoječi DEA, PID progovnega kabliranja, PID in IZN SV naprav.

Prosimo za pojasnilo ali naročnik dokumentacije, ki jo navaja v Navodilih za pripravo ponudbe nima ali smo pomotoma prejeli napačen CD z manjkajočimi podatki?20. ODGOVOR

Naročnik je pripravil nov elektronski medij (CD) na katerem so vsi podatki s katerimi naročnik razpolaga.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:29
21. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika želimo ozavestiti, da na področju zaščite oz. varnostni sistema proti elektronskimi vdorom nepooblaščenih oseb, obstajajo standardi IEC62443, s katerim proizvajalec zagotavlja varnost programske kode SCADA sistema. Naročnik s tem pridobi produkt, ki je varnostno stabilnejši proti vdorom nepooblaščenih oseb. Ali naj bo ponujena CNS SCADA skladna z varnostnim standardom ISA/IEC 62443?

21. ODGOVOR

Skladnost s tem standardom ni zahtevana.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:30
22. VPRAŠANJE
1. Naročnik je podal zahtevo, da se za področje vzdrževanja in administracije dobavi programska oprema za razvijanje in nadgradnjo SCADA sistema - razvojno okolje za vse komponente. Ali ponudnik pravilno razume, da gre za dobavo razvojno programske opreme z neomejenim časovnim dostopom in ne razvojno programsko opremo, ki omogoča uporabo v demo načinu?

2. Naročnik je v prilogi podal zahtevo, da mora CNS SCADA sistem izvajati javljanja v primeru sistemskih napak na krmilniku - npr. izpad modula, izpad krmilnika, nedefinirano stanje krmilnika, itd. Ali se naročnik strinja, da se na CNS SCADA uporabi integrirani WEB vmesnik, ki bo za vsak priključeni krmilnik podajal podrobnejšo diagnostično informacijo o morebitnih napakah, kar bo omogočalo vzdrževalcem lažjo, hitrejše in preglednejšo situacijo statusov krmilnikov?

3. Naročnik je podal zahtevo, da mora WEB strežnik omogočati sočasno pregledovanje in upravljanje več uporabnikov, ki se drug drugega ne motijo - do 20 ali več uporabnikov hkrati. Ponudnik je mnenja, da je tolikšno število hkratnih sej v praksi nepotrebno in sprašuje naročnika, če se strinja, da se zahteva po minimalnem številu sočasnih sej zmanjša na 10, zaradi nesmiselnega dvigovanja cene ponudbe?


22. ODGOVOR

Odgovor 1: Da.
Odgovor 2: Da.
Odgovor 3: Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 10.07.2019   15:31
23. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V tehničnih zahtevah naročnik navaja zahtevo o povezljivosti in nadgradnji SCADA sistema, ki mora na nivoju standardnih programskih blokov in gradnikov, omogočiti medsebojno kompatibilnost med različnimi sistemi in nadgradnjami. Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik zagotovi 10 letna med verzijsko programsko kompatibilnost SCADA sistema?

23. ODGOVOR

Ne.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   09:49
24. VPRAŠANJE
1."Navodila za pripravo ponudbe, točka 2.12.: V prej tej točki je navedeno, da pogodbo v primeru skupne ponudbe podpišejo vsi partnerji. Izbrani ponudnik bo pred podpisom pogodbe predložil dogovor o skupnem nastopanju, v katerem se partnerji medsebojno dogovorijo, kdo je vodilni partner in ga pooblastijo za podpis pogodbe.
Ali je tudi v primeru, da je vodilni partner pooblaščen za podpis pogodbe potreben podpis pogodbe s strani vseh partnerjev v skupnem nastopu?"

2."Navodila za pripravo ponudbe, točka 4.5: ta točka zahteva, da ponudnik bančno garancijo za resnost ponudbe predloži samo kot pdf dokument.
Ali razumemo pravilno, da ni potrebno v fazi oddaje ponudbe pošiljati originala bančne garancije za resnost ponudbe, na naslov naročnika?"

3."Navodila za pripravo ponudbe, točka 2.6:Predlagamo dopolnitev vzorcev garancij za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem roku z naslednjimi trditvami:
Po preteku roka veljavnosti garancija ne velja več in obveznost naročnika bančne garancije ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek
Po preteku veljavnosti bančne garancije, je upravičenec zavezan le-to vrniti naročniku garancije.«"

4."Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (točka 2.6.2., dodatek k ponudbi, pogodba 7. člen, Posebni pogoji, Podčlen 4.2): v vseh teh točkah je navedeno da mora biti bančna garancija za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV.
Naročnika prosimo, da uskladi zahtevo z Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)- bančna garancija za dobro izvedbo del mora biti izdana v višini 5% pogodbene vrednosti Z DDV."

5. Navodila-vzorcec pogodbe: Ali razumemo pravilno, da moramo predložiti izpolnjen vzorec pogodbe in podpisane Posebne pogoje?

6."Navodila za pripravo ponudbe, točka 4.4 govori o tem, kaj mora ponudbena cena vključevati, med drugim tudi ""Prevozne stroške in stroške bivanja prevzemnih organov za prevzem in testiranje v proizvodnih obratih proizvajalca"".
Prosimo vas za informacijo za koliko oseb bo moral kriti ponudnik/izvajalec prej navedene stroške."

7."Vzorec pogodbe: Izvajalec predlaga dopolnitev vzorca pogodbe z naslednjim odstavkom:
""Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo zakonske ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov EU v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Naročnik izjavlja, da je vse blago, dobavljeno na podlagi te pogodbe, namenjeno izključno lastni rabi."""


24. ODGOVOR


Odgovor 1: V primeru, da je vodilni partner pooblaščen za podpis pogodbe s strani partnerjev, zadošča da jo podpiše le vodilni partner.

Odgovor 2: Da. Skladno s točko 4.5 Navodil ponudniku ponudnik skeniran original zavarovanja predloži kot »pdf« dokument v razdelek »druge priloge«.

Odgovor 3: Naročnik dopolni vzorec bančne garancije z 'Po preteku roka veljavnosti bančna garancija ne velja več in obveznost naročnika bančne garancije ugasne ne glede na to ali je garancija vrnjena.'

Odgovor 4: Naročnik spremeni Navodila za pripravo ponudbe v točki 2.6.2, Dodatek k ponudbi v podčlenu 4. 2. in podčlenu 1.1.4.11, Vzorec pogodbe v prvem odstavku 7. člena in tretjem odstavku 8. člena, Posebne pogoje v prvem in četrtem odstavku Podčlena 4.2 tako da spremeni višino zneska bančne garancije za dobro izvedbo v višini 5% brez DDV in zadržani znesek od vsake situacije v višini 5% brez DDV ter zneska nadomesti z "5% z DDV".

Odgovor 5. Da.

Odgovor 6. Ponudnik krije stroške za 3 osebe.

Odgovor 7: Naročnik ne bo dopolnjeval vzorca pogodbe s predlaganim besedilom.


Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   09:51
25. VPRAŠANJE
1."FIDIC, zavarovanje, člen 18.1: člen (6 odstavek, točka (b)) zahteva, da mora izvajalec predložiti kopije zavarovalnih polic. Smo mednarodno podjetje, zato so nekatera zavarovanja sklenjena gloabalno na ravni korporacije, težko pridobimo kopije zavarovalnih polic.
Prosim vas za potrditev, da bo naročnik sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju izdane s strani slovenske zavarovalnice? "

2."FIDIC, zavarovanje, člen 18.4.: Zavarovanje osebja izvajalca: V FIDIC rumeni knjigi in tudi ne v Posebnih pogojih ni določenega limita zavarovanja. Glede na prakso v Sloveniji bo nemogoče dobiti zavarovanje, brez določenega limita in letnega agregata. Predlagamo, da naročnik doda poseben odstavek, ki se glasi:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 200.000,00 EUR, pri čemer je letni agregat max 4.000.000, 00 EUR« "


25. ODGOVOR

Odgovor 1: Naročnik se do konkretnih dokumentov, katerih vsebine ne pozna, ne mora opredeljevati. Dokazila, zahtevana v podčlenu 18.1 Posebnih pogojev pogodbe bo naročnik presojal v skladu z določili podčlena 18.1 Posebnih pogojev pogodbe.

Odgovor 2: Naročnik ne bo spreminjal podčlena 18.4 Posebnih pogojev pogodbe.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:00
26. VPRAŠANJE

1."Vzorec pogodbe, 4. člen in Navodila ponudnikom, točka 1- roki za izvedbo: V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je rok dokončanja 30 mesecev od uvedbe v delo ter da je možno, da pride do odstopanj v terminskem planu do 2 let. V členu 8/4, vzorca pogodbe, pa je navedba, da je cena za enoto fiksna, ter da izvajalec ni upravičen do podražitev.
Glede na dolgoročnost pogodbe-30 mesecev, možno odstopanje od terminskega plana do 2 let in sam proces izbire najugodnješega ponudnika, ki v Sloveniji traja tudi kakšno leto je zahteva, da so cene fiksne, nesprejemljiva. Naročniku predlagamo, da se zadnji odstavek člena 8 briše ter se dopolni z členom o valorizaciji:
""Cene na enoto so fiksne za prvo leto od sklenitve pogodbe in izvajalec ni upravičen do podražitev. Po enem letu trajanja pogodbe se cene na enoto lahko valorizirajo v skladu z letnim koeficientom rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu po podatkih Statističnega urada RS, znižanim za 20%, pod pogojem, da kumulativno povečanje indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen iz prejšnjega odstavka ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Cene se revalorizirajo skladno z veljavnim Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja."" "

2."Dodatek k ponudbi, 8. člen vzorca pogodbe-zadržana sredstva: Naročnik ni predvidel nobenega avansnega plačila ob podpisu pogodbe in hkrati zahteva 5% zadržanih sredstev pri dologoročnem projektu. Ta zahteva je v skladu z uredbo Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (UL RS, št. 27/16). Kot izkušen ponudnik vemo, da taka plačilna dinamika pripelje do negativnega denarnega toka, zaradi katerega ima izvajalec pri sami izvedbi projekta probleme. Naročniku predlagamo, da omogoči izvajalcu, da predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% z DDV. S tem naročnik pridobi na višini zavarovanja, saj bo celotno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10% z DDV (pri zadržanih sredstvih se DDV ne zadrži), izvajalec pa ima boljši denarni tok.
Naročniku predlagamo, da v Pogodbo doda nov odstavek, 8. člen , ki bi se glasil: "" V primeru, če izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, določba o zadržanih sredstvih ne velja. """

3.Posebni pogoji, Podčlen 10.2-Prevzem delov del in Fidic, 14.9 - Plačilo zadržanega zneska: Ali razumemo pravilno, da se bo v primeru prevzema dela del izplačal tudi del zadržanih sredstev vezanih na ta del?

4."Vzorec pogodbe, 10.člen: Ponudnik naročniku zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj predlaga, da je odškodninska odgovornost izvajalca za vse škodne primere skupaj omejena na celotno pogodbeno vrednost z DDV, pri čemer je odgovornost za posredno škodo, kot npr. refleksno škodo, izgubo dobička, izgubo podatkov, izpad proizvodnje, izgubo podatkov, izpad prodaje, zahtevke tretjih, izključena, pri čemer pa omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. Ponudnik predlaga, da naročnik ustrezno dopolni 10. člen pogodbe z naslednjim odstavkom:
""Izvajalec za pravilno izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi odškodninsko odgovarja Naročniku za vse škodne primere skupaj največ do celotne pogodbene vrednosti z DDV, pri čemer je odgovornost za posredno škodo, kot npr. refleksno škodo, izgubo dobička, izgubo podatkov, izpad proizvodnje, izgubo podatkov, izpad prodaje, zahtevke tretjih, izključena, pri čemer pa omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. """

5."Vzorec pogodbe, 12. člen Garancijska doba: Drugi stavek pogodbe navaja, da garancijska doba prične teči od izdaje potrdila o izvedbi del. Posebni pogoji pogodbe, podčlen 10.2., navaja da se lahko izvede prevzem delov del.
Ali razumemo pravilno, da prične garancijska doba za teči, od izdaje potrdila o izvedbi dela del?"

6."Vzorec pogodbe, 14. člen: Člen govori o tem, da je potrebno izdati garancijo za odpravo napak v garancijski dobi višini 5% z DDV pogodbenih del ugotovljenih na podlagi končne situacije. Posebni pogoji pogodbe, podčlen 4.25, pa navaja da mora biti vrednost garancije za odpravo napak v garancijski dobi višini 5% vrednosti del z DDV za katera se bo izdalo potrdilo o izvedbi del oz. dela del.
Naročnika prosimo,da 14. člen pogodbe ustrezno dopolni oz. uskladi z Posebnimi pogoji pogodbe, podčlenom 4.25."


26. ODGOVOR

Odgovor 1: Naročnik ne bo spreminjal 4. člena vzorca pogodbe.

Odgovor 2: Zahteva po zadržanih sredstvih in garanciji za dobro izvedbo v predmetnem naročilu je skladna z Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju in je naročnik ne bo spreminjal.

Odgovor 3: Da. Zadržana sredstva se vračajo skladno z določili Splošnih pogojev pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe.

Odgovor 4: V četrti odstavek 10. člena Vzorca pogodbe pred zadnjo povedjo naročnik doda: 'Višina odškodninske odgovornosti izvajalca je omejena na celotno pogodbeno vrednost z DDV.'

Odgovor 5: Da. V primeru prevzema dela del garancijska doba začne teči, od izdaje potrdila o izvedbi dela del. Prevzemi dela del so mogoči le skladno z določilom podčlena 10.2 Posebnih pogojev pogodbe.

Odgovor 6: 14. člen Vzorca pogodbe za izvedbo se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo:
'V primeru, da bo izveden prevzem le za del del (za funkcionalno zaključene celote, za katere je bil izveden tehnični pregled Upravljavca JŽI ali upravnega organa, na podlagi katerega se je ugotovilo, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev), je potrebno za prevzeti del del priložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % vrednosti del z DDV, za katera bo izdano potrdilo o izvedbi dela del. '

Lep pozdrav!
Datum objave: 02.08.2019   10:02
27. VPRAŠANJE

1."Pogodba za izvedbo, 10. člen, 2. odstavek
Po našem tolmačenju določb 10. člena se pogodbena kazen za »neizpolnitev pogodbenih obveznosti« zaračuna samo v primeru, da izvajalec zanemari, opusti ali zavrne izvedbo v pogodbi opredeljenih dejanj oziroma del (torej le v primeru kršitve pogodbe), ne pa tudi v primeru nepravilne ali nestrokovne izvedbe. Ali je naše tolmačenje pravilno?"

2.Pogodba za izvedbo, 10. člen, 1. odstavek: Odstavek navaja, da je izvajalec, če prekorači vmesni pogodbeni rok , dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV. Ali razumemo pravilno, da znaša pogodbena kazen 1 promil od skupne neto vrednosti del vmesnega roka s katerim je izvajalec v zamudi?
Naročnika v zvezi s pravico naročnika do odškodnine po členu 17.1.(a) Splošnih pogojev po FIDIC Rumena knjiga prosimo za potrditev, da odgovornost za povračilo škode izvajalca obstaja le v primeru krivdnega ravnanja izvajalca.

3."Rezervni deli, Specifikacija naročila, str. 93, 7.11.1., f): Ponudnik mora v ponudbenem predračunu (zavihek Ostali stroški) ponuditi rezervni material v vrednosti 5% pogodbene vrednosti.
Ali razumemo pravilno, da se vrednost rezervnih delov izračuna na način ""5% od Končne vrednosti brez DDV - brez vrednosti postavke za rezervni material, ter da končna vrednost zajema tudi nepredvidena dela v višnini 10%? "


27. ODGOVOR

Odgovor 1: Ne. Drugi odstavek govori o neizpolnitvi pogodbe.

Odgovor 2: Ne. Višina 1 (en promil) je vezana na celotno vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Odgovor 3: Da, razumevanje je pravilno.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:04
28. VPRAŠANJE

1. "Vzorci Bančnih garancij: Listine, ki jih je poleg izjave treba predložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: (nobena). V praksi so vedno navedene listine, ki jih mora upravičenec predložiti garantu za izplačilo bančne garancije.
Naročnika prosimo, da dopolni vzorce garancij z besedilom (nobena/navede se listina)."

2. ESPD: Naročnika prosimo za potrditev, da pri izpolnjevanju ESPD obrazca za osebe iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 s podatkom o EMŠO ponudnika s sedežem v tuji državi, kjer tega podatka osebe nimajo, velja, da tem osebam podatka o EMŠO ni potrebno izpolniti.

3."Posebni pogoji, 4.2: zadnji odstavek :Po predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za prevzeti projekt lahko izvajalec zniža vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnika prosimo za potrditev, da se termin ""prevzeti projekt"" nanaša na prevzem delov del."

4."Posebni pogoji, 4.25:Garancijski rok za posamezni projekt začne teči z dnem izdaje potrdila o izvedbi del.
Naročnika prosimo za potrditev, da se termin ""posamezni projekt"" nanaša na prevzem delov del."


28. ODGOVOR


Odgovor 1: Naročnik vzorcev garancij ne bo spreminjal.

Odgovor 2: V kolikor osebe iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 podatka o EMŠU nimajo, ker se le ta ne vodi, tega podatka v ESPD obrazec ni potrebno vnesti.

Odgovor 3: Da, termin "prevzeti projekt" se nanaša na prevzem delov del.

Odgovor 4: Da, termin "posamezni projekt" se nanaša na prevzem delov del.


Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:05
29. VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
na nekaterih postajah bo potrebno izvajati tudi gradbena dela zaradi kabliranja do omar razsvetljave in gretja kretnic. Ali je v sklopu izdelave IZN potrebno izdelati katastrski elaborat in pridobiti projektne pogoje in mnenja (soglasja) komunalnih organizacij.
lp


29. ODGOVOR

Da.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:06
30. VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
Po razpisni dokumentaciji bodo v SCADO vključeni naslednji sistemi: razsvetljava, gretje kretnic, napajalni del, diesel agregat, klimatske naprave in klimatske podatke. Za druge morebitne sisteme je samo predvidena rezerva za dodajanje funkcij v prihodnje.
Drugih sistemov tako ne vključujemo v napravo. Drži naše tolmačenje?
Lp,


30. ODGOVOR

Da. Rezerva se predvidi, hardwersko, softwersko glede števila vhodov izhodov, ožiči se do priključnih sponk v omari, vendar rezerva ni aktivna glede delovanja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.08.2019   10:09
31. VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

1. Prosimo naročnika za pojasnilo, katerim točkam Tehničnih pogojev za sistem električnega ogrevanja kretnic (str 27 Specifikacije naročila) je potrebno upoštevati pri predelavi krmilja za povezavo z SCADO na tistih postajah in službenih mestih, ki bodo (so že) preurejene v fazi nadgradenj po drugih pogodbah.

2. Točka 5.1 Razsvetljava
- točka f) Če pravilno razumemo z naročilom ni predvideno spreminjanje tokokrogov razsvetljave. Čemu zahteva po določevanju tokokrogov?
Predvidevamo, da se na večjih postajah razsvetljava napaja preko različnih razdelilnikov.
Prosimo za definicijo oziroma razmejitev razsvetljave, ki se krmili daljinsko. Je to le zunanja razsvetljava v območju tirov, podhodov, peronov, nadstrešnic ali še kaj več?

3. Poglavje 5.2 Gretje kretnic
Splošna vprašanja:
- točka t) Ne razumemo pomena poenotenja sistemov v povezavi z obstoječim krmiljenjem. Prosimo za pojasnilo.
- točka d) Kaj se smatra kot zajem tokokrogov za povezavo v sistem SCADA je to informacija o delovanju kontaktorja v ROG omari, ali mora biti informacija na samem viru napajanja ROG omar?
- točka x) V PN nismo zasledili zahteve po merjenju porabe gretja kretnic. Kaj je mišljeno z režimom obremenitve? Morda časovnica, kdaj je bilo gretje vključeno?

4. Konkretno:
- točka b) Ali je v obstoječih preurejenih ROG omarah potrebna zamenjava obstoječih tokovnikov, ki niso nastavljivi?
- točka d) velja tudi za preurejeno gretje?
- točka u) Obstoječe preurejene omare ne izpolnjujejo pogoja ločitve glavni/stranski tiri. Ali se je zahtevana predelava preurejenih omar (oz. zamenjava v primeru nezadostnega prostora)?
- točka x) velja tudi za preurejeno gretje?


lp,

31. ODGOVOR

1. Upoštevati je potrebno obstoječe stanje opisano v poglavju: 4 OBSTOJEČE STANJE OZ. STANJE PO IZVEDBI GRADBENIH DEL POSTAJ IN POSTAJALIŠČ, ter opis del, ki jih je potrebno opraviti po lokacijah: poglavje 6 SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL PO POSAMEZNIH LOKACIJAH.

2. Potrebno je preurediti tokokroge razsvetljave, tako, da se zagotovi izvedba razsvetljave, ki je opisana v poglavju: 6 SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL PO POSAMEZNIH LOKACIJAH.
Vsa razsvetljava, na lokacijah, ki so predmet razpisa se krmili daljinsko (peroni, okolica (fasada, parkirni prostor), podhodi, čakalnice.

3. - točka t): Potrebno je izvesti enotno krmiljenje gretja kretnic iz novega SCADA sistema, ki je predmet razpisa, ne glede na to, iz katerega sistema se je gretje krmililo do sedaj.
- točka d): Zajema se informacijo o delovanju vsakega tokokroga gretja kretnic za vsako kretnico posebej. Informacijo se zajema z nastavljivimi tokovniki, ki so montirani v ROG omarah.
- točka d): Da, časovnica vseh režimov delovanja.

4. - točka b): Da. Vse merilne elemente (tokovnike) je potrebno na novo dobaviti, da se zagotovi ustrezna kompatibilnost in celovitost izvedbe z novim sistemom.
- točka d): Da. Vse merilne elemente (tokovnike) je potrebno na novo dobaviti, da se zagotovi ustrezna kompatibilnost in celovitost izvedbe z novim sistemom.
- točka u): Da. V kolikor so obstoječe omare premajhne jih ponudnik zamenja.
- točka x): Da. V kolikor so obstoječe omare premajhne jih ponudnik zamenja.


Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   10:12
32. VPRAŠANJE

Glede na čas dopustov in obsežnost ponudbe vas še enkrat prosimo za podaljšanje roka vsaj do 31.8.2019. Vseeno mislim, da je bolje, da se rok podaljša do 31.8.2019, ker cca. 14 dnevno podaljšanje roka pri celotni izvedbi projekta ne vpliva veliko, kot pa da ne dobite nobene ustrezne ponudbe. V času dopustov namreč ni mogoče v popolnosti pripraviti tako obsežne ponudbe.

32. ODGOVOR

Odgovor: Naročnik ne bo dodatno podaljšal roka za oddajo ponudb. Rok za oddajo ponudb je na željo ponudnikov že bil podaljšan za 1 mesec.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   10:23
33. VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Naročnik je podal zahtevo, da je potrebno za vsako okvarjeno svetilko (luč) na CNS SCADA sistemu detektirati status delovanja.
Ali se naročnik strinja, da se detekcija okvarjenih svetilk izvede na podlagi merjenja pretoka moči v posameznem tokokrogu in se na CNS SCADA sistemu prikazuje samo približno število okvarjenih svetilk, saj je pri tokokrogih, kjer so zmontirane svetilke nižjih nazivnih moči natančno detekcijo okvar težko zagotoviti?

Ali se naročnik strinja, da detekcija vsake posamezne svetilke ni potrebna, ker bi bilo potrebno v nasprotnem primeru vsako posamezno luč opremiti z dodatnim pomožnim signalom (to bi posledično pomenilo veliko dodatnih vhodov na krmilniku in kabliranja), oziroma ali ponudnik ponudi dobavo pametnih svetilk, ki imajo že integriran komunikacijski vmesnik?

2. Naročnik je podal zahtevo, da je za DEA sistem potrebno spremljati status delovanja in status obratovanja.
Prosimo za pojasnilo, kakšna je definicija oziroma razlika med delovanjem in obratovanjem sistema DEA?

3. Naročnik je podal pojasnilo, da morata biti obe klimatski napravi v SV prostorih uvezani na CNS SCADA sistem. Ali ponudnik pravilno razume, da bosta v vsakem SV prostoru zmontirani dve klimatski napravi in da je to število že upoštevano v zahtevah poglavja 6 - SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL PO POSAMEZNIH LOKACIJAH?

4. Naročnik je v prilogi podal zahtevo, da se morajo na CNS SCADA prikazovati sledeča javljanja omare NAP:
- IZPAD NAPETOSTI NA IZHODU,
- IZPAD NAPETOSTI 24V DC,
- IZPAD NAPAJANJA TK NAPRAV in
- MOTNJA USMERNIKA 24V.
Prosimo naročnika za dodatno pojasnilo, katere vse napetosti so predvidene pod izrazom NAPETOSTI NA IZHODU?
Prosimo naročnika za dodatno pojasnilo, katere vse napetosti so predvidene pod izrazom NAPAJANJE TK NAPRAV?
Prosimo naročnika za dodatno pojasnilo, kaj pomeni izraz MOTNJA USMERNIKA 24 V?

Hvala za odgovore!


33. ODGOVOR

Odgovor 1: Da, detektira se približno število okvarjenih svetilk.
Ni potrebe po detekciji toka posamezne svetilke. Detektira se tok na posameznem tokokrogu na katerega je priključeno več svetilk.
Uporabi se način detekcije opisan v dokumentu: SPECIFIKACIJA NAROČILA/5.1 RAZSVETLJAVA/odstavek: m.

Odgovor 2: Izraz delovanje se uporablja, ko je DEA brez napak, pripravljen za obratovanje (stanje pripravljenosti). Izraz obratovanje se uporablja, ko DEA napaja porabnike.

Odgovor 3: Na večjih postaja bosta v SV prostoru po 2 klimatski napravi, na manjših postajah pa 1. V poglavju 6 - SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL PO POSAMEZNIH LOKACIJAH je navedeno število klimatskih naprav po posameznih lokacijah.

Odgovor 4: Opisana javljanja so javljanja iz različnih usmernikov in napajalnikov, detajle se definira pri projektiranju.
NAPETOSTI NA IZHODU je napetost na izhodu posameznega napajalnika. Točne napetosti in vrsto napajalnika se definira s projektom, ki je ponavadi ena od navedenih: 24V, 48V, 50V, 60V, 230V, 400V.
NAPAJANJE TK NAPRAV je mišljena napetost 24 V DC.
MOTNJA USMERNIKA 24 V pomeni, da je na usmerniku prisotna okvara.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:24
34. VPRAŠANJE

Pozdravljeni!
Naročnik je podal zahtevo, da je potrebno zagotoviti dostop do nastavitev DEA. Ali ponudnik pravilno razume, da se ta zahteva nanaša na lokalni upravljalski panel (OP panel), ki je del samega DEA?
Lep pozdrav!

34. ODGOVOR

Da.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:28
35. VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

1. Naročnik je podal zahtevo, da mora izbrani ponudnik uporabiti obstoječe virtualne strežnike in na njih namestiti svojo aplikacijo nadzornega sistema CNS SCADA.
Ali ponudnik pravilno razume, da bo naročnik zagotovil ustrezno virtualno okolje (npr. VMWare), na katerem bo že naložen ustrezni OS (npr. Windows Server 2016)?

2. Naročnik je v prilogi podal zahtevo da je potrebno na CNS SCADA javljati zmanjšanje nivoja osvetljenosti na postaji, postajališču ali drugem kontroliranem mestu. Ali ponudnik pravilno razume, da se detekcija zmanjšanja nivoja osvetljenosti razsvetljave izvaja na podlagi merjenja pretoka moči v posameznem tokokrogu? Prosimo za pojasnilo.


35. ODGOVOR

1. Da.

2. S programom krmiljenja razsvetljave se določi katere svetilke se krmilijo s SCADO. Kontrola delovanja se vrši z meritvijo toka na posameznih tokokrogih. Detajli se obdelajo v IZN načrtu.

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.08.2019   10:33
36. VPRAŠANJE

Spoštovani,
ali pravilno razumemo zahtevo iz točke 3.2.3.2., pod zaporedno št. 2, da Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA izpolnjuje zahteve po referenci, če je načrtoval (projektiral) SCADA sistem (arhitektura sistema, krmilniki na lokacijah, logične povezave med podsistemi, logika delovanja sistema, logični izgled SCADA sistema, logika alarmiranja, logika vizualizacije...) za nadzor in vodenje naprav (strojnih in elektro) vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami, katerega predračunska vrednost brez DDV je znašala vsaj 600.000 EUR?

36. ODGOVOR

Reference morajo biti skladne z razpisanimi pogoji v točki 3.2.3.2 za posamezno funkcijo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:34
37. VPRAŠANJE

SCADA je običajno krovni sistem, ki združuje v en celovit sistem tako strojne (gretje, hlajenje, prezračevanje,..) kot elektro podsisteme in naprave. Vsebina sistema je velikokrat bližje strojnim kot elektro projektantom, v praksi pa pri projektiranju Sistema sodelujejo strokovnjaki strojne in elektro stroke. Tovrstne sisteme z vso kompetenco projektirajo tudi strokovnjaki s strojno izobrazbo. Ali ima lahko Pooblaščeni inženir (projektant) pod zahtevo iz točke 3.2.3.2, zap. št. 2 izobrazbo strojne smeri?

37. ODGOVOR

Zahtevana je izobrazba elektro smeri.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:35
38. VPRAŠANJE

Spoštovani,
ali smemo ponuditi rešitev na sistemski programski opremi oz. platformi, za katero nimamo vsaj ene reference, izkazane pod točko 3.2.3.3.?

38. ODGOVOR

Reference morajo biti skladne z razpisnimi pogoji in se ne spreminjajo.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   10:46
39. VPRAŠANJE
Ker priprava tako zahtevne ponudbe zahteva precej časa in smo sredi dopustov, kar velja tudi za potencialne poddobavitelje in je nemogoče pridobiti vse potrebne ponudbe, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do 15.9.2019.

39. ODGOVOR

Naročnik ne bo dodatno podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   10:48
40. VPRAŠANJE

Predlagamo naročniku, da ponovno preveri višino limitirane vrednosti in jo preverbi primerno poviša, saj po naši strokovni presoji ne ustreza obsegu javnega naročila.


40. ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal višine limitirane vrednosti.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   10:48
41. VPRAŠANJE

Spoštovani,

Ali bo naročnik kot ustrezno referenco priznal izvedbo nadzornega sistema znotraj sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju?


41. ODGOVOR

Ne.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   14:44
42. VPRAŠANJE

Specifikacija naročila, poglavje 5.6 v točki d) podajte zahtevo: d) Ponudnik mora v tej ponudbi upoštevati vse stroške in izvesti vsa potrebna dela na celotni progi Zidani Most Šentilj - d.m., da je končna tehnična rešitev kompletna in zajema tudi vse potrebne vmesnike in naprave za priklop obstoječih naprav.
Predvideti mora, da je vse komponente tako zunanje, kot notranje treba dobaviti nove in jih tako upošteva v ponudbenem predračunu. V kolikor se kakšna oprema lahko ponovno uporabi bo le-to naročnik posebej specifiral.
Prosimo da definirate komponente, katere se morajo dobaviti nove in opremo, ki se lahko ponovno uporabi, saj le to omogoča kvalitetno primerjavo prispelih ponudb.


42. ODGOVOR

V dokumentu SPECIFIKACIJA NAROČILA poglavje 4 OBSTOJEČE STANJE OZ. STANJE PO IZVEDBI GRADBENIH DEL POSTAJ IN POSTAJALIŠČ, ter poglavje 6 SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL PO POSAMEZNIH LOKACIJAH je navedeno kakšno je obstoječe stanje, opisano je kaj je predmet predelave po posameznih napravah in lokacijah in kaj je predmet nove dobave po tem razpisu.

Lep pozdrav!Datum objave: 02.08.2019   14:45
43. VPRAŠANJE

V specifikacijah obsega del, poglavje 6, ste podali zahteve po moči DEA. Vprašanje: Ali je podana zahteva za nazivno moč DEA ali za trajno obremenitev DEA?

43. ODGOVOR

Odgovor je podan v sklopu vprašanja št. 46.

Lep pozdrav!
Datum objave: 02.08.2019   14:46
44. VPRAŠANJE

V poglavju 5.7/d je zahteva za UPS napravo. Ali se tudi ta UPS priključni na sistem SCADA? Če je odgovor DA, prosimo da podate parametre, ki se javljajo na SCADA.

44. ODGOVOR

Da. Parametri javljanja na SCADO so specificirani v dokumentu: Specifikacije sistemskih zahtev, Sistem SCADA, 446/09, poglavje: 4.6.2. str.32.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   14:47
45. VPRAŠANJE

V poglavjih 5.2 in 5.7/c se od ponudnika zahteva, da v ponudbi zagotovi povečanje priključnih moči kot sledi: Ponudnik zagotovi povečanje priključnih moči in povečanje elektro omaric, ter dovodnih kablov, kjer je to potrebno. V kolikor na lokacijah ni napajalnega priključka, ga zagotovi ponudnik. Vsi stroški izvedbe, povečanja, predelave napajalne električne infrastrukture morajo biti zajeti v ponudbi.
Kot je podano v zahtevi naročnika, pri povečanju priključen moči ne gre zgolj za plačilo taks ampak mora ponudnik v ponudbi zajeti tudi vse ostale stroške kot so: eventuelno povečenje moči transformatorja elektro distribucije, kabliranje do transformatorska postaje, vključno z nedefiniranimi gradbenimi deli, ureditev dokumentacije za novo priključno mesto itd. Podatki o obstoječi priključni moči niso podani, kot tudi ni podana zahteva po novi priključni moči, ki pa je v velimi meri obdvisna tudi od porabe SV in TK naprav ki se bodo vgradile po projektu: Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most Šentilj d.m.
Prosimo, da nročnik odstopi od zahteve, da ponudnik po tem razpisu zagotovi povečanje priključne moči, saj v tem trenutku ni možno definirati nivoja povečanja priključne moči in podati vrednost teh stroškov.


45. ODGOVOR

Naročnik objavlja dodaten dokument s podatki o trenutnih priključnih močeh tako za javno distribucijsko omrežje, kot tudi za ENP napajalne postaje. Ponudnik definira potrebno povečanje moči na podlagi teh podatkov, ter podatkov o lokacijah in količini električnega gretja kretnic, ki ga je potrebno vgraditi. Podatki o trenutnih in novih lokacijah električnega gretja kretnic so podani v dokumentu: SPECIFIKACIJA NAROČILA, 4- OBSTOJEČE STANJE OZ. STANJE PO IZVEDBI GRADBENIH DEL POSTAJ IN POSTAJALIŠČ in 6- SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL PO POSAMEZNIH LOKACIJAH.
Porabe zaradi novih SV in TK naprav se ne povečujejo v sklopu tega razpisa in jih ponudniku ni potrebno upoštevati.


Lep pozdrav!
Datum objave: 02.08.2019   14:47
46. VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, poglavje 6, navajate moči DEA, katere mora dobaviti ponudnik. Vprašanje1 : Za katero moč podajate zahteve po moči DEA, nazivno ali trajno obremenitev DEA?
Vrašanje 2: Prosimo da potrdite. V razpisu zahtevana moč DEA vključuje električno porabo vseh SV (nova elektronska postavljalnica z vsemi zunanjimi elementi, NPr) in TK ( TK omrežje, GSM-R bazne postaje) porabnikov vključno z 20% rezervo.

46. ODGOVOR

Odgovor 1: Zahtevana je moč za trajno obremenitev.

Odgovor 2: Da.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   14:48
47. VPRAŠANJE
Spoštovani!


Predlagamo, da bi se garancija za dobro izvedbo posla zmanjševala na podlagi že izvedenih dobav tako, da bi ponudnik naročniku na letni ravni na podlagi popisa stanja že izvedenih dobav v roku 15 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega zavarovanja dostavil novo bančno garancijo z znižano vrednostjo.


Lep pozdrav!

47. ODGOVOR

Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   14:48
48. VPRAŠANJE

Naročnika prosimo, da dopusti, da lahko ponudnik predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku na letni osnovi. V tem primeru bi moral ponudnik vsaj 15 dni pred iztekom starega zavarovanja predložiti novo istovrstno zavarovanje za naslednje tekoče leto.

S takšnim načinom predložitve zavarovanja bi naročnik omogočil sodelovanje večjemu številu ponudnikov.


48. ODGOVOR

Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   14:49
49. VPRAŠANJE

Naročniku predlagamo, da spremeni obrazec glede referenc tako, da se v referenčnem obrazcu navede zgolj, da vrednost referenčnega projekta presega mejo, ki je zahtevana z razpisno dokumentacijo. Zaradi zaupne narave nekaterih referenčnih projektov potrjevalci referenc ne smejo razkriti dejanske vrednosti projekta, lahko pa potrdijo, da presega zahtevano mejo.

49. ODGOVOR

Naročnik obrazca ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!
Datum objave: 02.08.2019   14:49
50. VPRAŠANJE

Ali lahko ponudnik izkaže izpolnjevanje referenčnih zahtev tudi s pisno izjavo naročnika (tistega, ki potrjuje referenco), ki vsebuje zahtevane podatke iz referenčnega obrazca razpisne dokumentacije? Nekateri naročniki namreč niso pripravljeni izpolnjevati referenčnega obrazca, so pa pripravljeni pripraviti podpisano izjavo, ki bi vsebovala zahtevane podatke.

50. ODGOVOR

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene obrazce »Podatki o referenčnem delu« in »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«, skladno s predlogo. V kolikor ponudnik namesto navedenih obrazcev predloži drug dokument, mora ta izkazovati vse podatke, ki so zahtevani na obrazcih »Podatki o referenčnem delu« in »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«.

Lep pozdrav!
Datum objave: 02.08.2019   14:50
51. VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Trenutni rok je postavljen ravno v času največjih odsotnosti zaradi dopustov in počitnic, kar onemogoča pripravo kakovostnih ponudb. Še posebej ob upoštevanju dejstva, da so oz. bodo tudi številni tuji pogodbeni partnerji ravno v tem času množično odsotni.

Skladno z navedenim vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb do sredine meseca septembra, s čimer boste omogočili pripravo večjega števila kakovostnih ponudb in s tem večje konkurence med ponudniki, kar bo seveda v prid naročnika.


51. ODGOVOR

Naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, ki je 26. 8. 2019 ob 10.00.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.08.2019   14:51
52. VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo, da podaljša rok za oddajo vprašanj vsaj za teden dni. Ni smiselno, da je rok oddaje vprašanj postavljen 3 tedne pred rokom za oddajo ponudb.


Lep pozdrav!

52. ODGOVOR

Naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, ki je 26. 8. 2019 ob 10.00.

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.08.2019   14:51
53. VPRAŠANJE

Pozdravljeni!
Ali lahko pri kabliranju gretja kretnic uporabljamo kable z aluminijstimi vodniki?
lp

53. ODGOVOR

Do preseka vključno 16 mm2 je potrebno uporabiti bakrene vodnike. Za večje preseke od 16 mm2 pa se lahko uporabi kable z aluminijastimi vodniki.

Lep pozdrav!


Datum objave: 23.08.2019   10:08
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko preko spodnjega naslova:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12237
Popravek bo na portalu JN objavljen 26. 8. 2019.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.08.2019   12:53
Naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, ki je 2. 9. 2019 ob 10:00.

Lep pozdrav!