Dosje javnega naročila 003793/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Sanacija plazov: 1. Sanacija javne poti Jarek Brezovica, PODBOČJE, 2. Sanacija usada na cesti JP2 692141 odcep Hictaler, 3. Sanacija plazu v Kališovcu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 138.670,19 EUR

JN003793/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003793/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.06.2019
JN003793/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003793/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN003793/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN003793/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN003793/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003793/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311773/RDSanacija_plazov_3_sklopi_6_6_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10200
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazov: 1. Sanacija javne poti Jarek Brezovica, PODBOČJE, 2. Sanacija usada na cesti JP2 692141 odcep Hictaler, 3. Sanacija plazu v Kališovcu
Referenčna številka dokumenta: 430-71/2018 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazov: 1. Sanacija javne poti JP1 693401 Jarek Brezovica, PODBOČJE, 2. Sanacija usada na cesti JP2 692141 odcep Hictaler, naselje Armeško, 3. Sanacija plazu v Kališovcu, ob lokalni cesti 191101 Rožno-Presladol
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Sanacija javne poti JP1 693401 Jarek Brezovica, PODBOČJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija javne poti JP1 693401 Jarek Brezovica, PODBOČJE


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Sanacija usada na cesti JP2 692141 odcep Hictaler, naselje Armeško
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija usada na cesti JP2 692141 odcep Hictaler, naselje Armeško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Sanacija plazu v Kališovcu, ob lokalni cesti 191101 Rožno-Presladol
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu v Kališovcu, ob lokalni cesti 191101 Rožno-Presladol
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.