Dosje javnega naročila 003840/2019
Naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Gradnje: Kanalizacija Topolšica, območje Kolavter
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003840/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003840/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003840/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Marija Anžej
marija.anzej@sostanj.si
+386 38984398
+386 38984333

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sostanj.si
ESPD: http://www.sostanj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10203
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kanalizacija Topolšica, območje Kolavter
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo izgradnjo kanalizacije v naselju Topolšica, območje Kolavter v Občini Šoštanj v dolžini 644 metrov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V občini Šoštanj, krajevni skupnosti Topolšica, območje kmetija Menih - cerkev.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je izgradnja (novogradnja) kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode.
Predvidena je izgradnja:
 Kanal 1 iz PVC cevi DN 200 v dolžini 209 m;
 Kanal 1.2 iz PVC cevi DN 200 v dolžini 70 m;
 Kanal 1.3 iz PVC cevi DN 200 v dolžini 57 m;
 Kanal 1.3.1 iz PVC cevi DN 200 v dolžini 158 m; Skupaj 494 m.
 Izgradnja 7 kanalizacijskih priključkov (Žlebnik, Žlebnik A., Golob R., Grobelnik, Golob, Mazej, Vodovnik) v skupni dolžini 150 m iz PVC cevi DN 160.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot je navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.