Dosje javnega naročila 003796/2019
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Prenova kotlovnice v OŠ Stari trg ob Kolpi - izgradnja kotlarne na lesno biomaso
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN003796/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003796/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN003796/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN003796/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003796/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Jože Migalič
josko.migalic@crnomelj.si
+386 73061116
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10204
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova kotlovnice v OŠ Stari trg ob Kolpi - izgradnja kotlarne na lesno biomaso
Referenčna številka dokumenta: 430-90/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Na podlagi pridobljene dokumentacije se bo v letu 2019 zamenjalo dotrajan kotel na kurilno olje ter vso ostalo pripadajočo strojno opremo celotnega ogrevalnega sistema. Vzpostavljen bo nov sistem ogrevanja šole in vrtca, ki se bosta na novo ogrevala na lesne sekance.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 65.537,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi
II.2.4 Opis javnega naročila
Na podlagi pridobljene dokumentacije se bo v letu 2019 zamenjalo dotrajan kotel na kurilno olje ter vso ostalo pripadajočo strojno opremo celotnega ogrevalnega sistema. Vzpostavljen bo nov sistem ogrevanja šole in vrtca, ki se bosta na novo ogrevala na lesne sekance.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
03.07.2019
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   09:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo elektronsko v sistemu eJN, in sicer dne, 18.6.2019, ob 9:01
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
Črnomelj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je zahtevana referenca za menjavo kotla moči vsaj 100kW,
Ali je lahko referenca za prvo vgradnjo kotla moči vsaj 100kW, na leseno biomaso?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 11.06.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potreben ESPD, glede na to da je naročilo male vrednosti?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Obrazec ESPD je potrebno izpolniti in priložiti, ker se naročilo pelje po konkurenčnem postopku s pogajanji in ne po postopku male vrednosti.