Dosje javnega naročila 003797/2019
Naročnik: LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE, Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice
Blago: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003797/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003797/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003797/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE
Šolska ulica 4
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
vanja.vozel@lambrechtov-dom.si
vanja.vozel@lambrechtov-dom.si
+386 37574210
+386 37574110

Internetni naslovi
http://www.lambrechtov-dom.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lambrechtov-dom.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10206
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: NMV-BS-01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: sanitetni material in medicinsko potrošni material-zdravstveni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
sanitetni material in medicinsko potrošni material-zdravstveni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2019
Konec: 15.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: sanitetni material in medicinsko potrošni material-obloge za rane
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
sanitetni material in medicinsko potrošni material-obloge za rane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: sanitetni material in medicinsko potrošni material-dezinfekcija
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
sanitetni material in medicinsko potrošni material-dezinfekcija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2019
Konec: 15.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: sanitetni material in medicinsko potrošni material-sanitetni material
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
sanitetni material in medicinsko potrošni material-sanitetni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2019
Konec: 15.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: sanitetni material in medicinsko potrošni material-kozmetika
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
sanitetni material in medicinsko potrošni material-kozmetika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2019
Konec: 15.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: sanitetni material in medicinsko potrošni material-prehrana
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
sanitetni material in medicinsko potrošni material-prehrana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.07.2019
Konec: 15.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
POGOJE DOLOČA RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI NAROČNIKA
http://www.lambrechtov-dom.si
V RUBRIKI INFORMACIJE; JAVNA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   13:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2019   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da reference samo navedemo in ni potrebno prilagati potrdil.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 07.06.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati le na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

obrazec "Predračun": postavke je dovoljeno vpisati:
-cene na največ 4 decimalna mesta,
-vrednost na največ 2 decimalni mesti.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom

Datum objave: 10.06.2019   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu imate pri nekaterih artiklih pod opombo pripis "vzorec". V razpisni dokumentaciji nimate nikjer pojasnjeno kaj to pomeni.
Ali prav razumemo, da bo naročnik v fazi pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb od ponudnika, ki bo izpolnjeval merilo najnižje cene zahteval predložitev vzorcev kot je bilo to v primeru vašega javnega naročila leta 2017.

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
vaša trditev, da v razpisni dokumentaciji ni pojasnjeno, kaj pomeni v predračunu pri nekaterih artiklih pripis "vzorec", ne drži.

V 6.odstavku točke 8.1 je izrecno navedeno:

"Naročnik bo v fazi pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb od ponudnika, ki bo izpolnjeval merilo najnižje cene, zahteval brezplačno predložitev vzorcev ponujenih artiklov v primernem roku, ki so v ponudbenih predračunih označeni s pripisom »vzorec«. V primeru neustreznosti vzorca bo ponudba ocenjena kot neprimerna in nepopolna ter bo izločena iz postopka, naročnik pa bo pozval naslednjega uvrščenega ponudnika".

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 2, zap.št.5 je opis za petplastno visoko vpojno oblogo za križnico. Ali vam lahko ponudimo artikel, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 18x18xm ali 20x20cm?

ODGOVOR
Spoštovani,

lahko ponudite naveden artikel.


Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 10.06.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.24 je opis za fiksirne mrežice: Ali vam lahko ponudimo artikel, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dolžine 50m?

ODGOVOR
Spoštovani,

da, lahko ponudite naveden artikel.

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 10.06.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.18 je opis za povoje. Ali vam lahko ponudimo povoje, ki ustreza opisu in kvaliteti in so dimenzije 8cmx4,5m?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite navedene povoje.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.19 je opis za povoje. Ali vam lahko ponudimo povoje, ki ustreza opisu in kvaliteti in so dimenzije 10cmx4,5m?

ODGOVOR

Spoštovani,
da, lahko ponudite navedene povoje.

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 10.06.2019   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.20 je opis za povoje. Ali vam lahko ponudimo povoje, ki ustreza opisu in kvaliteti in so dimenzije 12cmx4,5m?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite navedene povoje.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.21 je opis za fiksirne mrežice: Ali vam lahko ponudimo artikel, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dolžine 50m?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite naveden artikel.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.22 je opis za fiksirne mrežice: Ali vam lahko ponudimo artikel, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dolžine 50m?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite naveden artikel.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.23 je opis za fiksirne mrežice: Ali vam lahko ponudimo artikel, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dolžine 50m?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite navedeni artikel.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.9 je opis za sterilni obliž: Ali vam lahko ponudimo obliž, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 9x7cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite navedeni artikel.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.17 je opis za povoje. Ali vam lahko ponudimo povoje, ki ustreza opisu in kvaliteti in so dimenzije 6cmx4,5m?

ODGOVOR

Spoštovani,

da, lahko ponudite navedene povoje.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:36
VPRAŠANJE
Vprašanje 1: Ali morajo cene, ki jih navajamo v predračunu veljati 2 leti?

Vprašanje 2: Ali je potrebno vzorec pogodbe v katerem koli delu tudi izpolnjevati ali pa to ni potrebno?

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovora na oba vprašanja sta: da, kot navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 10."Ponudba", obrazec "vzorec pogodbe".

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:42
VPRAŠANJE
8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu male vrednosti ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Vsak gospodarski subjekt v skupni ponudbi mora izpolnjevati predmetni pogoj.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev«

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev obrazca BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, s podatkom, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o javnem naročilu male vrednosti ni imel blokiranih transakcijskih računov.Navedli ste: "V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja". Katere podatke zahtevate, da navedemo v izjavi, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja za preverjanje?

ODGOVOR
Spoštovani,

podatki o imenu ponudnika (na vrhu obrazca) in o vpisu v ustrezen register (v delu obrazca za izpolnitev/obkrožitev).

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 10.06.2019   14:47
VPRAŠANJE
Ali zadostuje, da izpolnjen predračun ( Excelova datotekia) priložimo v razdelek "Druge priloge" v obliki Excelove datoteke ali pa naročnik zahteva, da prilagamo tudi natisnjeno, podpisano in skenirano verzijo (izpis sklopov, ki jih ponujamo iz excela) ?

ODGOVOR

Spoštovani,

zadošča, da predračun (datoteka Excel) naložite v "Druge priloge".

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 10.06.2019   14:48
VPRAŠANJE
V RD navajate: Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.


Ali lahko vse ostale obrazce, ki jih moramo priložiti v razdelek »Druge priloge« skeniramo skupaj kot eno datoteko?

ODGOVOR
Spoštovani,

lahko, razen predračunov (Excel datoteka).

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 10.06.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo cene podati le na 2 decimalni mesti. V praksi se vedno oddaja na 4 decimalna mesta, saj vam moramo v tem primeru ponudit višje cene, kot bi bile sicer. Prosimo za vpis na 4 decimalna mesta. Vrednost pa vam podamo na 2 decimalni mesti.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

obrazec "Predračun": postavke je dovoljeno vpisati:
-cene na največ 4 decimalna mesta,
-vrednost na največ 2 decimalni mesti.


Glede na odgovor, ki ste ga podali vas prosimo še za nadalno pojasnitev.
Navedli ste da želite, da cene vnašamo na največ 4 decimalna mesta.
ALi torej obe ceni (torej tako ceno na EM brez DDV kakor tudi ceno na EM z DDV) zaokrožimo na 4 decimalna mesta

vrednost na največ 2 decimalni mesti.
ALi torej obe vrednosti (torej tako Vrednost skupaj brez DDV kakor tudi Vrednost skupaj brez DDV z DDV) zaokrožimo na 2 decimalna mesta

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovora na oba vprašanja sta: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št.9 je opis za sterilni obliž za pričvrstitev intravenozne kanile: Ali vam lahko ponudimo obliž, ki ustreza opisu in kvaliteti in je dimenzije 6x8cm?

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko ponudite naveden obliž.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1: Krpica iz netkane vlaknovine mehka, vpojna, 25 x30 cm,za nego, čiščenje, brisanje.
Smemo ponuditi krpice enake kvalitete dimenzije 30 x 30 cm?

Gobice za ustno nego: sklop 1 Trikotne gobice za ustno nego (nesterilne)., sklop 4 Gobice za ustno nego Gobice za ustno nego imate v dveh sklopih. Želite v obeh sklopih nesterilne gobice? Prosimo za natančnejšo opredelitev.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor na prvo vprašanje je: da.
V obeh sklopih želimo nesterilne gobice.

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 12.06.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot razumemo, se vzorci predložijo na poziv?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 12.06.2019   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1
Prosimo vas, da razdelite sklop na manjše podsklope, saj se na trenutne opise lahko prijavi le en točno določen ponudnik. V kolikor dopustite tudi drugim, da se prijavijo na vaš razpis, boste prejeli več konkurenčnih ponudb in delovali v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Lep pozdrav,ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za vaš predlog. Vsebina sklopa ne bo spremenjena.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   10:34
VPRAŠANJE
10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij
Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, navedene v obrazcih ponudbenih predračunov po sklopih št. 1 do št.6.


Naročnika prosimo za pojasnilo, ali v ponudbi prilagamo kataloški material oz. druge specifikacije? Prosimo za odgovorr, kaj točno naj priložimo kot dokaz o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij za sklop 6?

ODGOVOR

Spoštovani,

ponujeni artikel mora ustrezati zahtevam kot je navedeno v podrobnem opisu vsakega artikla v obrazcu predračuna.
Druge priloge niso potrebne.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, zap.št. 29 je opis za umivalne krpice: Ali vam lahko ponudimo artikel, ki ustreza opisu in kvaliteti in je velikosti 32x38cm?

ODGOVOR


Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom

Datum objave: 12.06.2019   10:38
VPRAŠANJE
V obrazcu IZJAVA O REFERENCAH ste zapisali

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi ________________________ na telefonski številki ____________ ali elektronskem naslovu:_______________.

Zanima nas ali se ta stavek oz, naj se vpisani podatki nanašajo na osebo, ki je zaposlena v podjetju (naročniku), ki ga navajamo kot referenco ali na osebo v našem podjetju, kjer lahko preverite podatke?

Zmotilo nas je namreč to, da so v tabeli navedeni 4 stolpci za vpis 4 referenčnih poslov, pod tabelo pa je le en tekst (torej ni naveden 4x, da bi vpisali 4 osebe, če navajamo različne naročnike kot reference) "Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi ________________________ na telefonski številki ____________ ali elektronskem naslovu:_______________."

Prosimo za pojasnilo, kaj naročnik želi. Ali torej izpolnimo štiri obrazce IZJAVA O REFERENCAH in na vsakega posameznega navedemo podatke v stolpcu in spodaj podatke o osebi pri naročniku kjer lahko preverite naše navedbe?

ODGOVOR

Spoštovani,

izpolnijo se podatki o osebi pri naročniku, ki se navede kot referenca.
Besedilo:
"Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi ________________________ na telefonski številki ____________ ali elektronskem naslovu:_______________."
lahko ustrezno kopirate in podatke oddate na enem obrazcu.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom

Datum objave: 12.06.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani ali lahko v sklopu 5, pod zap. št. 6 ponudimo naravno trdo milo? Hvala. Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

milo mora biti primerno za pripravo klistirja.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom
Datum objave: 12.06.2019   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko v sklopu 5 pod zap. št. 6 ponudimo milo v pakiranju 125 g? Hvala. Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   11:56
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Sklop 5. zap. št. 5, ali lahko ponudimo olje 250ml in ceno preračunamo na 500ml?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov domDatum objave: 12.06.2019   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ali lahko v sklopu 5, pod zap.št. 5 ponudimo otroško negovalno olje v pakiranju 250 oz. 400 ml. Ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala za odgovor. Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko ponudimo v sklopu 5, pod zap. št. 3 Olje mandljevo v pakiranju 150 ml? Ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala.Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali lahko ponudimo v sklopu 5:
- pod zap. št. 3 mandljevo olje v pakiranju 500 ml ?
- pod zap. št. 4 krema za roke 125 ml?

V primeru negativnega odgovora prosimo za pojasnilo v čem je ekonomska in tehnološka prednost zahtevanega pakiranja sredstva v primerjavi s sredstvom pod zap. št. 5 kjer naročnik že v osnovi razpisuje razpon zahtevanega pakiranja do 500 ml? Se zahvaljujemo za pozitiven odgovor. Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.
Ceno preračunajte na ponujeno pakiranje.


Lep pozdrav,
Lambrechtov dom


Datum objave: 12.06.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali lahko v sklopu 5, pod zap št. 2 "pena za čiščenje kože pri inkontinenci" ponudimo pakiranje 500 oz 750 ml ? Ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala za pozitiven odgovor. Lp

ODGOVOR


Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je: da.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom

Datum objave: 12.06.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v ponudbi priložimo natisnjene samo sklope na katere se prijavljamo?

ODGOVOR


Spoštovani,

v informacijskem sistemu e-JN naložite izpolnjene obrazce predračunov za sklope, za katere dajete ponudbo in povzetek predačuna. Tiskane oblike ne zahtevamo.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom

Datum objave: 13.06.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

6. Sklop, Zap. št. 1: Visokokalorični napitek-prehrana za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti, je primeren kot edini vir prehrane s patentirano mešanico vlaknin MF6 2,3g/100ml; 1,5 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH:VLAKNINE v %=15,1:34:48:2,9 ; pakiranje 200 ml*4 plastenka, okus vanilija, jagoda, čokolada.

Ali vam lahko ponudimo pripravek za pitje priznanega ponudnika enteralne prehrane - Visokokalorični napitek - prehrana za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti, je primeren kot edini vir prehrane; 1,5 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:35:50 ; pakiranje 200 ml*4 plastenka, 5 različnih okusov- vanilija, jagoda, kapučino, gozdni sadeži, tropski sadeži.


6. Sklop, Zap. št. 2: Visokobeljakovinski in visokoenergetski napitek - prehrana za pomoč pri celjenju kožnih razjed, ran, preležanin, bogat z argininom 1,5 g/100ml; 1,24 kcal/1 ml, glutamin 1,84 g/100ml; beljakovine 9g/100ml razmerje B:M:OH v %=30:25:45, je primeren kot edini vir prehrane, pakiranje 4*200 ml plastenka, okus vanilija, jagoda, čokolada.

Ali vam lahko ponudimo pripravek za pitje priznanega ponudnika enteralne prehrane - Visokobeljakovinski in visokoenergetski napitek z indikacijo slabše celjenje ran in preležanine, saj vsebuje visokokakovostne beljakovine 10g/100ml, 1,5 kcal/1 ml; razmerje B:M:OH v %=27:40:33, je primeren kot edini vir prehrane, pakiranje 4*200 ml plastenka, 5 različnih okusov - vanilija, gozdna jagoda, čokolada, lešnik, tropski sadeži.


6. Sklop, Zap. št. 3: Sredstvo v obliki prahu, nevtralnega okusa, primerno za zgoščevanje jedi in pijač (pri disfagiji), 363 kcal/100g; vsebuje modificiran koruzni škrob, maltodekstrin; gume tara, xanthan, guar; ne vsebuje glutena in laktoze. Pakiranje 300 g pločevinka

Ali vam lahko ponudimo primerljiv izdelek, ki ima naslednje karakteristike - Sredstvo v obliki prahu, nevtralnega okusa, primerno za zgoščevanje jedi in pijač (pri disfagiji), 373 kcal/100g; vsebuje modificiran koruzni škrob in maltodekstrin, ne vsebuje glutena in laktoze. Pakiranje 225 g pločevinka.


6. Sklop, Zap. št. 5: Beljakovine v obliki prahu nevtralnega okusa za uravnavanje hipoproteinemije, 368 kcal7 100 g; pločevinka 225 g.

Ali vam lahko ponudimo primerljiv izdelek, ki ima naslednje karakteristike - Beljakovine v obliki prahu nevtralnega okusa za uravnavanje hipoproteinemije, 360 kcal/100 g; pločevinka 300g.


6. Sklop, Zap. št. 7: Standardna enteralna prehrana, z vlakninami, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=16:34:48: , obogatena s patentirano mešanico vlaknin MF6; 1,5g/100ml, dodana DHA 14 mg/100ml in EPA 19,5mg/100ml, pakiranje 1000 ml vreča, nevtralnega okusa

Ali vam lahko ponudimo primerljiv izdelek, ki ima naslednje karakteristike - Standardna enteralna prehrana, z vlakninami, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:30:52: , obogatena z mešanico topnih in netopnih vlaknin; 1,5g/100ml, dodana DHA 10mg/100ml in EPA 20mg/100ml, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa.


6. Sklop, Zap. št. 8: Visokokalorična enteralna prehrana, brez vlaknin, 1,5 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=16:35:49, dodana DHA 14,3 mg/100ml in EPA 19,7mg/100ml, pakiranje 1000 ml vreča, nevtralnega okusa

Ali vam lahko ponudimo primerljiv izdelek, ki ima naslednje karakteristike - Standardna enteralna prehrana, brez vlaknin, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:30:55, dodana DHA 10mg/100ml in EPA 20mg/100ml, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa.

Za pozitivne odgovore se vam lepo zahvaljujemo,


ODGOVOR
Spoštovani,

odgovora na 1. in 2.vprašanje sta: da, lahko ponudite naveden izdelek,
odgovori na 3.,4.,5. in 6. vprašanje so: da ,lahko ponudite naveden izdelek, cena se naj preračuna na željeno količino.

Lep pozdrav,
Lambrechtov dom