Dosje javnega naročila 003800/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI kanalizacijskega sistema v območju aglomeracije ID 29 v Mariboru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.707,27 EUR

JN003800/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003800/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN003800/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN003800/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2019
JN003800/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003800/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marko Gregl
marko.gregl@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10197
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI kanalizacijskega sistema v območju aglomeracije ID 29 v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 35402-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije dinamično hidravličnega modela mešanega kanalskega sistema, idejnih zasnov (IZP), projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo (DGD) in projektov za izvedbo (PZI) za območja:
- Limbuš severozahodno območje s priključevanjem Laznice in možnostjo priključevanja Ruš v skupni dolžini 5.400 m;
- Hrastje, Pekre zahodni del, Damiševo naselje in Borovnikova v skupni dolžini 9.000 m;
- Malečnik Trčova s priključevanjem preko občine Duplek na Centralno čistilno napravo. v skupni dolžini 10.000 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
71320000
71322000
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije dinamično hidravličnega modela mešanega kanalskega sistema, idejnih zasnov (IZP), projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo (DGD) in projektov za izvedbo (PZI) za območja:
- Limbuš severozahodno območje s priključevanjem Laznice in možnostjo priključevanja Ruš v skupni dolžini 5.400 m;
- Hrastje, Pekre zahodni del, Damiševo naselje in Borovnikova v skupni dolžini 9.000 m;
- Malečnik Trčova s priključevanjem preko občine Duplek na Centralno čistilno napravo. v skupni dolžini 10.000 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   09:15
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   14:39
VPRAŠANJE
Po pregledu razpisne dokumentacije, naročnika opozarjamo, da so zahtevane reference diskriminatorne in pisane na kožo točno določenemu izvajalcu. V kolikor naročnik želi pridobiti konkurenčne ponudbe bi moral omiliti razpisne pogoje.ODGOVOR


Pozdravljeni.

Naročnik je mnenja, da so postavljeni referenčni pogoji ustrezni glede na obseg in zahtevnost izdelave projektne dokumentacije, ki je predmet tega javnega naročila in jih ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.06.2019   14:46
VPRAŠANJE
Ponudnika prosimo za podaljšanje roka.

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Zaradi vezanosti naročnika na druge roke, se rok za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.06.2019   14:46
VPRAŠANJE
Zaradi zahtevnosti in obsežne razpisne dokumentacije, prosimo za podaljšanje roka.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Zaradi vezanosti naročnika na druge roke, se rok za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.06.2019   09:19
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, ker gre za kompleksno razpisno dokumentacijo in zahtevne pogoje, da podaljša rok oddaje. So pa očitno potrebne reference napisane za nekoga oz. imamo občutek kot, da naročnik nekoga favorizira, kar je zrelo za vložitev revizije.

ODGOVOR

Naročnik je mnenja da rok za oddajo ponudbe primerenin ga ne bo podaljševal.


Datum objave: 17.06.2019   09:26
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, ker gre za kompleksno razpisno dokumentacijo in zahtevne pogoje, da podaljša rok oddaje. So pa očitno potrebne reference napisane za nekoga oz. imamo občutek kot, da naročnik nekoga favorizira, kar je zrelo za vložitev revizije.

ODGOVOR

Naročnik je mnenja, da so reference glede na obseg in zahtevnost razpisanih del primerne. Glede na dejstvo da naročnik predmetno javno naročilo izvaja po postopku naročila male vrednosti meni da je rok za oddajo ponudb primeren.

Datum objave: 17.06.2019   09:29
VPRAŠANJE
Se strinjamo z predhodniki, citiram: da je razpisna dokumentacijo diskriminatorna. Res se zdi, da so v reference pisane na kožo nekomu. To je zrelo za revizijo.

ODGOVOR

Naročnik meni da da dokumentacija v zvezi z javnim naročilom v nobenem delu ni diskriminatorna, zato je ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.06.2019   09:30
VPRAŠANJE
To je za prijavit Javni agenciji RS za varstvo konkurence. Naročnik ne bo dobil konkurenčnih ponudb. Kaj meni nato Naročnik?


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik je mnenja da bo pridobil konkurenčne ponudbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.06.2019   09:35
VPRAŠANJE
Naročnik naj pojasni na katere druge roke je vezan, da ni mogoče podaljšati roka oddaje ponudbe?

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik ne bo podaljšal roka, zaradi pravočasne izvedbe in oddaje popolne vloge z vso dokumentacijo na Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada.

Lep pozdrav.Datum objave: 17.06.2019   11:32
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo kdo je izdelovalec/avtor projektne naloge, saj le ta ni podpisana in ne vemo na koga se lahko obrnemo, da nam poda pojasnila in odgovore vezano na projektno nalogo. Morda na .....

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila mora ponudnik dodatna pojasnila zahtevati izključno od naročnika preko portala javnih naročil, kot je bila praksa že do sedaj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.06.2019   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo, da naj zniža/spremeni razpisne pogoje v točki ''Tehnična in strokovna sposobnost'' in sicer so zahtevani naslednji pogoji citiram:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) projekt PGD ali PZI:
- kanalskega sistema minimalne dolžine 20 km,
- zadrževalnika odpadnih voda min 200 m3,
- črpališča odpadnih voda 50 l/s, (10 let)
- dinamično hidravlična modela mešanega kanalskega sistema v skupni dolžini 20 km, vse navedeno v okviru enega posameznega posla oz. sklenjene pogodbe.

In

Ponudnik mora imenovati vodjo projekta ki je bil zadnjih 5ih letih pred objavo obvestila na portalu javnih naročil, v funkciji vodje projekta pri izdelavo vsaj enega (1) projekta PGD ali PZI:

- kanalskega sistema minimalne dolžine 20 km,
- črpališča vsaj 50 l/s,
- zadrževalnika odpadnih voda min. volumna 200 m3,
- dinamično hidravličnega modela v dolžini 20 km.
vse v okviru enega posameznega posla oz. sklenjene pogodbe.

Naročnika pozivamo, da naj zniža kriterije vsaj v naslednjih točkah in sicer:
- da je možno zahtevane pogoje dokazovat za zadnjih 10 let, kar je običajno za takšne razpise in ne za zadnjih 5 let!
- da je možno zahtevane pogoje dokazovat iz več različnih sklenjenih poslov oz. sklenjenih pogodb.

Naročnika torej pozivamo/opozarjamo, da naj zniža razpisne pogoje vsaj v zgoraj omenjenih točkah v kolikor želi pridobiti ekonomsko primerljive ponudbe in s tem upoštevati načelo racionalne porabe javnih sredstev pri oddaji naročil!!!


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je na podobna vprašanja pri predmetnem javnem naročilu že odgovarjal, zato še enkrat več ponavlja, da so referenčni pogoji ustrezni glede na obseg in zahtevnost izdelave projektne dokumentacije ter jih posledično ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.