Dosje javnega naročila 004059/2019
Naročnik: OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje
Storitve: Oprema za info paviljon - IKT oprema za investicijo Naravna kolesarska info točka Poljana« v okviru projekta INTERREG NatureGame
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 23.180,00 EUR

JN004059/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2019
JN004059/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN004059/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN004059/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004059/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PREVALJE
Trg 2A
2391
SI
Prevalje
Slovenija
Eva Vivod
eva.vivod@prevalje.si
+386 28246119
+386 28246124

Internetni naslovi
http://www.prevalje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.prevalje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10218
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oprema za info paviljon - IKT oprema za investicijo Naravna kolesarska info točka Poljana« v okviru projekta INTERREG NatureGame
Referenčna številka dokumenta: 430-0007/2019-16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik namerava v okviru tega naročila urediti wifi točko ter preko zaslona na dotik, ki bi bil lociran znotraj paviljona, ponuditi vse potrebne turistične ter ostale informacije vsem zainteresiranim. Podrobnejše želje po opremi (tako programski kot fizični) so opredeljene v tehničnih specifikacijah, ki so priloga tej razpisni dokumentaciji. Vsebino zagotovi naročnik. V okviru tega javnega naročila se predvideva tudi razvoj aplikacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poljana Prevalje
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik namerava v okviru tega naročila urediti wifi točko ter preko zaslona na dotik, ki bi bil lociran znotraj paviljona, ponuditi vse potrebne turistične ter ostale informacije vsem zainteresiranim. Podrobnejše želje po opremi (tako programski kot fizični) so opredeljene v tehničnih specifikacijah, ki so priloga tej razpisni dokumentaciji. Vsebino zagotovi naročnik. V okviru tega javnega naročila se predvideva tudi razvoj aplikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt "NatureGame" (Naravni - geološki igralni prostor Peca) se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020 in je sofinanciran iz sredstev Evropske Unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019