Dosje javnega naročila 004132/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Obnova dela lokalne ceste LC 177250 Sirči Belvedur Hrvoji, odsek km 0,100 - 0,400 (300 m)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 171.296,32 EUR

JN004132/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2019
JN004132/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN004132/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN004132/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2019
JN004132/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004132/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Samostojna investicijska služba, Karmen Gorjup
karmen.gorjup@koper.si
+386 56646473
+386 56646292

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10215
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova dela lokalne ceste LC 177250 Sirči Belvedur Hrvoji, odsek km 0,100 - 0,400 (300 m)
Referenčna številka dokumenta: 371-385/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova dela lokalne ceste LC 177250 Sirči Belvedur Hrvoji, odsek km 0,100 - 0,400 (300 m)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmarje - Puče
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova dela lokalne ceste LC 177250 Sirči Belvedur Hrvoji, odsek km 0,100 - 0,400 (300 m)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim če se izjasnite kaj zatevate kot dokazilo o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih sposobnosti. Ali je to BON/2 ali potrdila poslovnih bank, saj imate napisano pod pogoji za sodelovanje BON/2, pod obrazcem dokazila pa potrdila poslovnih bank.


ODGOVOR
BON 2.
Naročnik je objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer Obrazec 8.