Dosje javnega naročila 003904/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Tiskarske storitve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 313.546,77 EUR

JN003904/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003904/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN003904/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.10.2019
JN003904/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003904/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 110-268866
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Matej Bandelj
matej.bandelj@dars.si
+386 13009975

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311849/tiskarske_storitve.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10216
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Podjetje v lasti RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskarske storitve
Referenčna številka dokumenta: 000119/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskarske storitve
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 421.272,38 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Priloga obrazci, ki je del razpisne dokumentacije se nahaja na naročnikovi spletni strani www.dars.si, Javna naročila, Pregled večjih javnih naročil, int.ev.št.:000119/2019


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   09:30
Spoštovani,
Razpisna dokumentacija je na voljo vsem potencialnim ponudnikom le v obliki kot je objavljena na naročnikovi spletni strani in na Portalu javnih naročil:
razpisna dokumentacija v pdf obliki in
ESPD obrazec v xml obliki.


Datum objave: 12.06.2019   14:06
Spoštovani,
Izbrani ponudnik bo moral izdelati vzorce tiskovin po naročnikovih načrtih (kreative/PDF), ki so objavljene v prilogi RD. Seznam zahtevanih vzorcev tiskovin je specificiran v tehničnih specifikacijah.


Datum objave: 17.06.2019   14:55
Spoštovani,
Definicija teksta »naročilo« za naročnika predstavlja obliko pogodbe ali naročilnice. Slednji sta, pogojeno, da so doseženi zahtevani finančni kriteriji, dopustna kombinacija, ki v skupni vrednosti ni manjša od 70.000,00 EUR (brez DDV), pri čemer mora biti vsaj eno naročilo nad 20.000,00 EUR brez DDV.


Datum objave: 20.06.2019   13:59
Spoštovani,
Da, v kolikor so bile storitve v okviru obstoječe pogodbe opravljene pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih, kar naročnik storitev potrdi z referenčnim potrdilom. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri pri naročniku storitev.


Datum objave: 27.06.2019   14:52
Pozdravljeni,
Odgovor št. 1:
-Pozicija 1, 7.500, 9 obrazcev; pozicija 2, 7.500, 9 obrazcev; pozicija 30, 2.500, 1 obrazec,

Odgovor št. 2:
-Mere pasic, ki se uporabljajo za pakiranje vseh bankovcev, so razvidne iz kreativ, ki so objavljene na naročnikovi spletni strani (https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila),

Odgovor št. 3:
-Ne, vrečka je namenjena nalepljanju obvestil o storjenih prekrških in jo cestninski nadzorniki uporabijo v primeru, ko storilca prekrška ni možno obravnavati osebno (podobno kot to izvajajo redarstva),

Odgovor št. 4:
-Naklada za pozicijo 58 je razvidna iz tehničnih specifikacij in ponudbenega predračuna: 8 kolutov po 5 kg/120m.