Dosje javnega naročila 003892/2019
Naročnik: OBČINA HOČE - SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Storitve: Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v občini Hoče-Slivnica za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN003892/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003892/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN003892/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN003892/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN003892/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003892/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 110-268847
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
SI
Hoče
Slovenija
irma.bracko@hoce-slivnica, Irma Bračko
irma.bracko@hoce-slivnica.si
+386 026165324
+386 026165330

Internetni naslovi
http://www.hoce-slivnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.hoce-slivnica.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10214
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v občini Hoče-Slivnica za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023
Referenčna številka dokumenta: 43001-0010/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60140000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevozi šolskih otrok OŠ Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje in OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru za štiri šolska leta
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 420.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi osnovnošolskih otrok v občini Hoče-Slivnica za štiri šolska leta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 420.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi učencev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Hoče-Slivnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Posebni linijski prevozi šolskih otrok v občini Hoče-Slivnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 420.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   11:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
Hoče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani št. 18 razpisne dokumentacije je določena veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe na naslednji način: garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 60 dni dlje kot je veljavnost ponudbe in se mora glasiti na naročnika kot upravičena garancije za zahtevani znesek. V kolikor pravilno razumemo mora veljati 60 dni dlje od 30.9.2019, ki je določen kot rok za veljavnost ponudb, kar pomeni da mora finančno zavarovanje za resnost ponudbe veljati vsaj do 30.11.2019?

V razpisni dokumentaciji ni nikjer določeno na kakšen način se odda finančno zavarovanje za resnost ponudbe: ali se odda kot sken preko informacijskega sistema e-JN (kot ostala dokumentacija) ali v originalu na naslov naročnika, najkasneje do roka za oddajo ponudb?


Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Spoštovani,

tako je, finančno za varovanje za rednost ponudbe mora biti veljavno 60 dni dlje od 30. 9. 2019, t. j. roka, ki je določen za veljavnost ponudbe.
Hvala za opozorilo. Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik poslati na naslov naročnika, najkasneje do roka za oddajo ponudb.Datum objave: 13.06.2019   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

je potrebno vzorca pogodb parafirati in žigosati ter sken predložiti v informacijski sistem e-JN ali zadošča, da ponudnik s predložitvijo ESPD obrazca potrdi strinjanje z vzorcem pogodbe za predmetno javno naročilo?

Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
zadošča, da ponudnik s predložitvijo obrazca ESPD potrdi strinjanje z vzorcem pogodbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.06.2019   15:47
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika k določitvi obveznih socialnih meril, določenih z novelo ZJN-3A, sicer
bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zaradi očitno nezakonitega razpisa. V kolikor
naročnik tega še ne ve, velja obvezna uporaba socialnih meril za storitve cestnega prevoza
!!!!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika k določitvi obveznih socialnih meril, določenih z novelo ZJN-3A, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zaradi očitno nezakonitega razpisa. V kolikor naročnik tega še ne ve, velja obvezna uporaba socialnih meril za storitve cestnega prevoza !!!!

ODGOVOR

Lahko prosimo natančneje navedete kakšna socialna merila imate v mislih.


Datum objave: 19.06.2019   16:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri izpolnjevanju ESPD obrazca, smo v uvodnem delu ESPD opazili, da je obkljukano polje »Ali je javno naročilo pridržano (31. člen ZJN-3)«? Iz obvestila o naročilu na portalu javnih naročil (poglavje »III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih«) ne izhaja, da se javno naročilo izvaja kot pridržano javno naročilo in da je rezervirano za gospodarske subjekte, ki so invalidsko podjetje ali socialno podjetje?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za opozorilo. Na naši spletni strani bo objavljen novi ESPD obrazec.

Lep pozdrav,

Datum objave: 20.06.2019   12:17
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika k določitvi obveznih socialnih meril, določenih z novelo ZJN-3A, sicer
bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zaradi očitno nezakonitega razpisa. V kolikor
naročnik tega še ne ve, velja obvezna uporaba socialnih meril za storitve cestnega prevoza
!!!!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika k določitvi obveznih socialnih meril, določenih z novelo ZJN-3A, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zaradi očitno nezakonitega razpisa. V kolikor naročnik tega še ne ve, velja obvezna uporaba socialnih meril za storitve cestnega prevoza !!!!

ODGOVOR
Zadevo smo preverili in bomo glede na določbe četrtega odstavka 84. člena ZJN-3 v razpisno dokumentacijo vključili merila, ki se nanašajo na socialne vidike.Datum objave: 21.06.2019   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popravek razpisne dokumentacije ste vključili socialno merilo, in sicer število voznikov, ki so pri ponudniku zaposleni za nedoločen čas (s polnim delovnim časom). Ali se to merilo nanaša na število vseh zaposlenih pri ponudniku ali na tisti kader, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega naročila?

Na strani 21 razpisne dokumentacije ste opredelili tudi dokazila za dokazovanje zaposlenosti za nedoločen čas na naslednji način:
- Pogodba o zaposlitvi;
- Drug ustrezen obrazec, ki dokazuje trajanje pogodbe o zaposlitvi in ali je sklenjena za določen ali nedoločen čas.

Zanima nas ali lahko predložimo le Obrazec M-1, iz katerega je jasno razvidna vrsta zaposlitve in delovni/zavarovalni čas vsakega posameznega voznika?


Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Spoštovani,

Merilo se nanaša na vse zaposlene voznike pri ponudniku. Lahko se predloži Obrazec-M1.

Lep pozdrav,Datum objave: 21.06.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na spremembo razpisne dokumentacije in objavo nove tik pred rokom za oddajo vprašanj, se verjetno ta rok sorazmerno podaljša? Nove razpisne dokumentacije ni mogoče celovito preveriti in postaviti morebitnih vprašanj v tako kratkem času.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Spremembe se nanašjo samo na merila in sicer se dopolnjujejo na našin, da je spoštovan socialni vidik. Ponudniki morajo izpolniti samo podatke o številu zaposlenih voznikov (za določen ali nedoločen čas) in priložiti ustrezna dokazila. Zato ne vidimo potrebe po podaljšanju roka.


Datum objave: 21.06.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko za dokazovanje zaposlenosti za nedoločen čas predloži izpis iz kadrovske evidence ponudnika, iz katerega so razvidni vsi zahtevani podatki, v fazi preverjanja ponudb pa se lahko predloži tudi obrazce M-1.


Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Izpis iz kadrovske evidence se mora v tem primeru nanašati samo na voznike. Zaradi lažjega pregleda ponudb in v izogib naknadnega pozivanja ponudnikov, se nam zdi primernejši obrazec M1 oz. pogodba o zaposlitvi.


Datum objave: 21.06.2019   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevamo spremembo merila 2, ki je opredeljeno v 12. točki razpisne dokumentacije. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, lahko ponudnik, ki ima zaposleno večje število voznikov za nedoločen čas s polnim delovnim časom prejme 20 točk, ostali ponudniki sorazmerno manjše število točk, glede na število ustrezno zaposlenih.

Ker s tem kriterjim očitno postavljate v ospredje večja podjetja, ki imajo kot potencialni ponudniki absolutno večje število zaposlenih voznikov, je onemogočena enakopravna obravnava vseh ponudnikov, kar je v nasprotju z določili. V kolikor se razpisna dokumentacija v tem delu ne bo spremenila, bomo predali zadevo v presojo!

Zahtevamo torej spremembo in razlago kako je lahko ponudnik z večjim številom zaposlnih voznikov za nedoločen čas ustreznejši in boljši od ponudnika, ki ima število manjše, a še vedno ustrezno glede na oddano prijavo, ter število potrebnih vozil in voznikov, vključno z ustrezno menjavo, ki jo je vsak ponudnik dolžan zagotoviti v primeru okvare vozila, bolniške ali druge odsotnosti voznika, itd.

Po našem mnenju bi za enakopravno obravnavo morali postaviti le pogoj minimalnega števila voznikov za posamezen sklop, ne pa preferirati ponudnikov večjih podjetij!

S spoštovanjem

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je ponovno proučil zadevo in se na podlagi tega odločil, da spremeni merila določena v javnem razpisu in sicer:

MERILA

Določitev meril za oba sklopa:
Naročnik bo prejete ponudbe v posameznem sklopu razvrstil po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz naslednjih meril:

MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 95)

Upošteval se bo skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop v EUR z DDV iz obrazca ponudbe.

TOČKE = (najnižja skupna ponudbena vrednost vseh ponudnikov) x 95
ponudnikova skupna ponudbena vrednost

Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 95 točk, ostale ponudbe prejmejo ustrezno manjše število točk glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV najugodnejšega ponudnika.

MERILO 2: Sklenjena in veljavna Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

Ponudnik navede v obrazec ponudbe na Prilogi št. 1 ali razpolaga s sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet, kjer obkroži trditev DA, v primeru, da ponudnik izpolnjuje merilo ali NE, če ga ne izpolnjuje.

V primeru, da ponudnik ima sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije in obkroži DA, prejme 5 točk.
V primeru, da ponudnik nima sklenjene in veljavne Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije in obkroži NE, prejme 0 točk.

Ponudniki, ki so oddali skupno ponudbo ali nastopajo s podizvajalci dobijo točke po tem merilu samo, če imajo vsi sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije.
Naročnik si v skladu z 77. členom ZJN-3 pridrži pravico, da tekom ocenjevanja ponudb od ponudnika lahko zahteva potrdila in druga dokazila kot dokaz merila.

Ustrezno popravljena razpisna dokumentacija bo objavljena na naši spletni strani.
Skladno s tem je naročnik tudi podaljšal rok za oddajo ponudb do 9. 7. 2019 do 12.00 ure in rok za podajo vprašanj do 2. 7. 2019 do 10.00 ure.

Popravki na Portalu javnih naročil so objavljeni namreč z zakasnitvijo, ker morajo biti predhodno objavljeni tudi na Uradnem listu EU (TED), kar pa lahko traja do 5 dni.


Datum objave: 01.07.2019   07:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo na voljo spremenjena razpisna dokumentacija na vaši spletni strani?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
Spremenjena razpisna dokumentacija je že od 21. 6. 2019 objavljena na naši spletni strani.