Dosje javnega naročila 004991/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-097/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.161,88 EUR

JN004991/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.07.2019
JN004991/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.07.2019
JN004991/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN004991/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2019
JN004991/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
JN004991/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004991/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11354
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-097/19; Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
Referenčna številka dokumenta: 43001-250/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-423/1281 Črnolica-Lesično, od km 16+950 do km 18+120
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V projektni nalogi je navedeno, da bo naročnik projektantu predal izdelan geodetski načrt za območje ureditve ceste.

Zanima nas, če geodetski načrt obsega tudi obravnavani odsek vodotoka Bistrica (posnetek prečnih profilov struge) v takšnem obsegu in natančnosti, da zadostuje za izdelavo hidrotehničnega poročila kot to zahetva projektna naloga?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

 Naročnik je dopolnil popis del s točko 4.1 Dopolnitev geodetskega načrta za potrebe hidrotehničnega elaborata in načrta vodnogospodarskih ureditev.


Datum objave: 24.07.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas, če je geodteski načrt, ki ga bo predal naročnik, izdelan v takšnem obsegu, da zadostuje tudi za načrtovanje vodnogospodarskih ureditev?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

 Naročnik je dopolnil popis del s točko 4.1 Dopolnitev geodetskega načrta za potrebe hidrotehničnega elaborata in načrta vodnogospodarskih ureditev.

Datum objave: 02.08.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del je pod postavko 7 navedena potreba po izdelavi monitoringa dvoživk in poročilo, vključno z definiranimi ukrepi.

Glede na to, da v projektni nalogi nismo zasledili nobenih potreb po definiranih ukrepih, nas zanima kakšna je sploh vsebina monitoringa in poročila dvoživk.


ODGOVOR

V projektni nalogi pod točko 2.0 Predlog rešitve je v 10. odstavku navedeno:
»Obravnavano območje je črna točka prehajanja dvoživk. Zato je potrebno predhodno preveriti stanje dvoživk na terenu v ustreznem času in po metodologiji, opisani v poglavju 4.6.1 Monitoring dvoživk za opredelitev trajnih ukrepov v priročniku Predlogi ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 2018). Potrebno je izvesti monitoring za določitev točne lokacije prehodov in potrebnih ukrepov za varovanje dvoživk. Na mestu se umesti pod cesto prehod za dvoživke ter se po potrebi namesti trajne ograje na obeh straneh cestišča za preprečitev prečkanja dvoživk.«
Zgoraj omenjeni priročnik je dostopen na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.