Dosje javnega naročila 003863/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: Sanacija štirih mostov na lokalni cesti LC 183011»Kranj Stražišče Bukovščica Ševlje«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 246.263,93 EUR

JN003863/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003863/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2019
JN003863/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN003863/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.08.2019
JN003863/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2019
JN003863/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2019

    JN003863/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Davor Prelogar
davor.prelogar@skofjaloka.si
+386 45112353
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311890/Sanacija_mostov_Ševlje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10247
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija štirih mostov na lokalni cesti LC 183011»Kranj Stražišče Bukovščica Ševlje«
Referenčna številka dokumenta: 371-0010/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Novi mostovi bodo nadomestili obstoječe mostove na istih lokacijah. Novi objekti bodo opremljeni s krili in delno se bo tudi uredilo obrežno zavarovanje. Nova višina mostov bo hidravlično ustrezna.
Prigrajen bo tudi hodnik za pešce.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1.: Most 1.: most pri HŠ Ševlje 9 in Most 2.: most pri HŠ Knape 14
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Most 1.: most pri HŠ Ševlje 9 in Most 2.: most pri HŠ Knape 14, oba na LC 183011»Kranj Stražišče Bukovščica Ševlje«
II.2.4 Opis javnega naročila
Novi mostovi bodo nadomestili obstoječe mostove na istih lokacijah. Novi objekti bodo opremljeni s krili in delno se bo tudi uredilo obrežno zavarovanje. Nova višina mostov bo hidravlično ustrezna.
Prigrajen bo tudi hodnik za pešce.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Samo v primerih kot izhaja iz razpisne dokumentacija.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Most 3.: most pri HŠ Knape 23 in Most 4.: most pri HŠ Bukovščica 4
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Most 3.: most pri HŠ Knape 23 in Most 4.: most pri HŠ Bukovščica 4, oba na LC 183011»Kranj Stražišče Bukovščica Ševlje«
II.2.4 Opis javnega naročila
Novi mostovi bodo nadomestili obstoječe mostove na istih lokacijah. Novi objekti bodo opremljeni s krili in delno se bo tudi uredilo obrežno zavarovanje. Nova višina mostov bo hidravlično ustrezna.
Prigrajen bo tudi hodnik za pešce.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Samo v primerih kot izhaja iz razpisne dokumentacija.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2019   10:05
Kraj: Avtomatično v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija (PZI) je objavljena na spletni strani naročnika https://www.skofjaloka.si/, pod zavihkom Novice in objave in podzavihkom Razpisi, javna naročila, natečaji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   08:58
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov gradbenih konstrukcij.

Janez

ODGOVOR
Spoštovani,

vsa tehnična dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: https://www.skofjaloka.si/objava/197099 v datoteki Saasija mostov tehnična dokumentacija PZI.zip, tako kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji in dodatinmi pojasili v obrazcu.Datum objave: 10.06.2019   08:58
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb. Teden dni za pripravo ponudbe je odločno premalo.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo rok za oddajo ponudb podaljšal do 20.6.2019 do 10. ure.


Datum objave: 13.06.2019   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da glede na podaljšan rok oddaje ustrezno podaljša tudi rok za postavitev vprašanj.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik rok za postavitev vprašanj ne bo podaljšal.