Dosje javnega naročila 003847/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOCJAN, Škocjan 67, 8275 Škocjan
Gradnje: Gradnja cest z izvedbo spremljajočih del v občini Škocjan
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 245.203,69 EUR

JN003847/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003847/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003847/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003847/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003847/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN003847/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN003847/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.05.2020
JN003847/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2020
JN003847/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003847/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275
SI
Škocjan
Slovenija
info@obcina-skocjan.si
info@obcina-skocjan.si
+386 73846300
+386 73846309

Internetni naslovi
http://www.obcina-skocjan.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311899/Navodila_ponudnikom-lokalne_ceste.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10253
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
lokalna samouprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja cest z izvedbo spremljajočih del v občini Škocjan
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega:
1. obnovo lokalne ceste Dobrava,
2. obnovo lokalne ceste Goriška vas,
3. obnovo lokalne ceste Grajska cesta,
4. obnov lokalne ceste Segonje,
5. obnovo lokalne ceste Mačkovec-Dole,
6. obnova mostu Zalog.

Vsa dela se izvajajo skladno s popisi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova lokalnih cest in mostu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   09:00

Dodatne informacije:
Prijave se bodo odpirale 27.06.2019 ob 10:01 uri preko portala e-JN
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275
Škocjan
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2019   16:01


VPRAŠANJE
ali je potrebno pri spodaj navedeni postavki upoštevati vse našteto:
rezanje asfalta, rušenje asfalta z odvozom na deponijo, izkop zemljine III-IV ktg., zasip z novim tamponskim materialom, izvedba finega planuma, asfaltiranje v debelini 6 cm?
postavka:
DOLENJE DOLE-ZLOGANJE
Postavka Količina Enota

Sanacija tampona v debelini 40 cm na poškodovanih delih vozišča in asfaltacija z bitodrobirjem v debelini 6 cm, kompletno z vsemi deli (obrezovanje, fini planum, odvoz materijala) nad 50 m2 skupne površine 250,00 m3


ODGOVOR

V postavki je potrebno upoštevati vse našteto.


Datum objave: 17.06.2019   18:22
VPRAŠANJE
V rekapitulaciji ne sešteva skupnega zneska (napačna formula) I. DOBRAVA.
Zato opozarjam, da ste na to pozorni pri preverbi ponudb, ki jih boste prejeli.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik objavlja popravljen popis, s formulo rekapitulacije, ki obsega vse postavke.


Datum objave: 18.06.2019   14:07
VPRAŠANJE
glede navedene postavke imam vprašanje:
Sanacija tampona v debelini 40 cm na poškodovanih delih vozišča in asfaltacija z bitodrobirjem v debelini 6 cm, kompletno z vsemi deli (obrezovanje, fini planum, odvoz materijala) nad 50 m2 skupne površine 250,00 m3

Ali je enota mere m3 ali je m2. Ker razlika med m3 ter m2 je ravno 2x.
Sanacija plomb je načeloma pisana v m2.

Prosim za odgovor.ODGOVOR
Spoštovani,

enota mere za postavko 1 odsek Mačkovec - Dole "Sanacija tampona v debelini 40 cm na poškodovanih delih vozišča in asfaltacija z bitodrobirjem v debelini 6 cm, kompletno z vsemi deli (obrezovanje, fini planum, odvoz materijala) nad 50 m2 skupne površine" je m2 in ne m3 kot je napačno navedeno. Naročnik bo objavil popravljen obrazec Popis-2.

Datum objave: 19.06.2019   12:18
VPRAŠANJE
Prosim za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je določil ustrezen rok za oddajo ponudbe, zato roka ne bo spremenil.