Dosje javnega naročila 003906/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA, Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana
Storitve: Priprava programskih rešitev in interaktivne vsebine Kariernega placa - Kariernega centra za mlade
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 131.760,00 EUR

JN003906/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003906/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003906/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2019
JN003906/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003906/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
Šmartinska cesta 134A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Glavač
andreja.glavac@cene-stupar.si
+386 12344400
+386 12344428

Internetni naslovi
https://www.cene-stupar.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311903/RD_na_PJN_JN_karierni_center.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311903/espd/ESPD_obrazec_Karierni_center.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10290
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava programskih rešitev in interaktivne vsebine Kariernega placa - Kariernega centra za mlade
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je priprava programskih rešitev in interaktivne vsebine Kariernega placa - kariernega centra za mlade.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212222
72212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa za izbiro izvajalca javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS in v sistemu e-JN, je izbira izvajalca za pripravo programskih rešitev in interaktivne vsebine Kariernega placa - kariernega centra za mlade v skladu z določili razpisne dokumentacijo s prilogo št. 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 38
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (Projekt "Karierni plac - karierni center za mlade", OP20.03920).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   13:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   11:33
1. VPRAŠANJE
Vprašanje se navezuje na Razpisni obrazec 7 - Pogodba, člena 18 in 19. Ali zadošča, če izvajalec zagotovi odzivne čase za prijavo napak znotraj rednega delovnega časa, t.j. 8 ur na dan, 5 dni v tednu, za vse delovne dni v RS?

1. ODGOVOR
Izvajalec zagotovi odzivni čas v rednem delovnem času, 8 ur na dan in 5 dni v tednu.Datum objave: 20.06.2019   12:08
2. VPRAŠANJE
Imamo naslednja vprašanja:
1) V razpisni dokumentaciji navajate, da ima naročnik za navedeni projekt zagotovljenih 110.000 EUR. Ali se iz teh sredstev krije strošek ponudbe z vključenim DDV ali brez DDV?
2) Ali predvidevate, da se v okviru ponujene rešitve implementira povezava interaktivnega portala in/ali aplikacije z drugimi informacijskimi sistemi, bazami in registri naročnika? Če da, navedite točno s katerimi in opišite način povezovanja ter podajte tehnične in funkcionalne zahteve.
3) V pogodbi je zahtevano, da so vse rešitve nameščene in delujoče na infrastrukturi naročnika. Pri obveznostih izvajalca je navedeno, da bo izvajalec zagotovil nemoteno in neprekinjeno delovanje celotne rešitve in vzdrževanje v obdobju te pogodbe. Ali lahko pričakujemo, da bo naročnik v času implementacije in vzdrževanja izvajal in zagotavljal vse potrebne ukrepe za stabilno, nemoteno in neprekinjeno delovanje vse IKT infrastrukture, na kateri bo nameščena rešitev, ali, ki je potrebna za nemoteno in neprekinjeno delovanje celotne rešitve?
4) Ali moramo v ponudbeno dokumentacijo vključiti tudi izpolnjen in podpisan Obrazec 7 (vzorec Pogodbe), ali zadošča, če neizpolnjen vzorec pogodbe zgolj parafiramo?
5) Kaj v Obrazcu 1, tč. 4.1.3 navedemo kot kraj oz. območje izvedbe?

2. ODGOVOR
1) 110.000 je brez DDV.
2) Portal mora biti povezan z naročnikovo spletno stranjo.
3) Naročnik bo aktivno sodeloval pri pripravi in implementaciji.
4) Pogodba se lahko samo parafira.
5) Ljubljana.
Datum objave: 20.06.2019   12:59
3. VPRAŠANJE
Kako izpolnimo obrazec 5, če nastopamo s podizvajalci ali v partnerstvu? Ali navedemo tudi kadre podizvajalcev oziroma ostalih ponudnikov v primeru skupne ponudbe?

3. ODGOVOR
Ponudnik na razpisnem obrazcu 5 navede tudi kadre podizvajalcev oz. ostalih ponudnikov v primeru skupne ponudbe ter pri navedbi imena in priimka kadra napiše pri katerem podizvajalcu oz. ponudniku v skupni ponudbi je zaposlen.Datum objave: 20.06.2019   13:19
4. VPRAŠANJE
Ali bo vsebine za portal in aplikacijo, vključno z interaktivnimi vsebinami, kot npr. kvizi, vprašalniki, križanke, v celoti izdelal naročnik?

4. ODGOVOR
Vsebinski del kviza, vprašalnika, križanke poskrbi naročnik. Izvajalec skrbi za tehnični del (programiranje).Datum objave: 24.06.2019   09:45
5. OBVESTILO
Naročnik umika zahtevo po deponiranju izvorne kode. V posledici navedenega se v razpisnem obrazcu 7: osnutek pogodbe v 29. členu v 4. odstavku brišeta 2. in 3. stavek, ki se glasita: »Za ta del izvajalec pri naročniku deponira izvorno kodo ob podpisu te pogodbe. Licenca za uporabo programa vključuje pravico predelave, pri čemer se naročnik zavezuje, da v času veljavnosti te pogodbe izvorne kode ne bo predeloval.«