Dosje javnega naročila 003844/2019
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Gradnje: Riba je in
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.878,33 EUR

JN003844/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003844/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
JN003844/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2020
JN003844/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN003844/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN003844/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN003844/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN003844/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003844/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
obcina.krsko@krsko.si
+386 74981100

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-sevnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10243
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Riba je in
Referenčna številka dokumenta: 322-0009/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Riba je in. Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov in obsega:
Izvedba izobraževanja, pogostitve, prevozi za Občino Sevnica za 1. in 2. fazo
Nakup opreme za Občino Krško
Gradbeno obrtniška dela in oprema za Občino Sevnica
Izvedba promocije
Samopostrežni avtomat za zagotavljanje hladne verige živil za Občino Krško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: Izvedba izobraževanja, pogostitve, prevozi za Občino Sevnica za 1. in 2. fazo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
80500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Posavje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba izobraževanja, pogostitve, prevozi za Občino Sevnica za 1. in 2. fazo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: Nakup opreme za Občino Krško
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup opreme za Občino Krško (ledomat, žar, mikser)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: Gradbeno obrtniška dela in oprema za občino Sevnica
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SEvnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno obrtniška dela in oprema za občino Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop: Izvedba promocije
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba promocije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 5. sklop: Samopostrežni avtomat za zagotavljanje hladne verige živil za Občino Krško
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Samopostrežni avtomat za zagotavljanje hladne verige živil za Občino Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2019   10:05
Kraj: Ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko namesto potrdila (obrazec 9a) priložimo referenčno potrdilo, ki smo ga uporabili pri drugih javnih naročilih?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Da. LP


Datum objave: 11.06.2019   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, če bi si bilo možno ogledati prostor v katerem se bodo izvajala gradbeno - obrtniška dela za 3. sklop.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Zaradi specifike izvajanja del ponudnikom priporočamo, da si objekt, kjer se bodo dela izvajala, pred oddajo ponudbe tudi ogledajo.
Lep dan.Datum objave: 11.06.2019   14:52
VPRAŠANJE
Prosim, da se opredelite glede veljavnosti ponudbe. V razpisni dokumentaciji je na strani 19 določeno: "Ponudba mora veljati minimalno 7 mesecev od roka za oddajo ponudb." na strani 21, v obrazcu ponudba je navedeno: "Veljavnost ponudbe (vsaj 3 mesece) je ___________."


ODGOVOR

7 mesecev. Lp


Datum objave: 12.06.2019   07:02
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je pogodba le za sklop 3, prosim za objavo pogodb-e za ostale sklope.

ODGOVOR
Na prvi strani Povabila k oddaji ponudbe je navedeno: Za sklope 1, 2, 4 in 5 bo posamezni naročnik izdal naročilnico, za sklop 3 pa bo podpisana pogodba.
Hkrati bi vas želeli opozoriti še, da bodo sklopi 1, 3 in 4 izvedeni samo v primeru, da bo naročnik Občina Sevnica zagotovil sredstva v proračunu za leto 2020.
LP


Datum objave: 12.06.2019   07:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zavarovanju za odpravo napak v garancijskem roku je navedena garancija 5 let.
Vsi proizvajalci opreme - sklop 2 imajo garancijo 1 leto.
Se za sklop 2 lahko ponudi garancijo 1 leto ?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

5 let je navedeno v osnutku pogodbe, ki je za 3. sklop.

LP


Datum objave: 12.06.2019   08:13
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da v 3. sklopu natančneje opredelite postavko - Panoji večjih dimenzij, izdelani iz inoxa, samostoječi za ulično razstavo v antracit barvi...
LP


ODGOVOR
Pozdravljeni!
Panoji morajo biti okvirne dimenzije 2 x 1,5 m, izdelani iz Inox materiala, kvalitete AISI 316 (polirano), okvir panoja mora biti iz profilov dimenzij 30x30x2 mm, podstavek okvirja pa iz debelostenskih profilov 40 x 60 mm. Polnilo okvirja mora biti iz INOX pločevine, debeline 1,5 mm.
LPDatum objave: 12.06.2019   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

velja 5 letna garancija le za sklop 3 ?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.