Dosje javnega naročila 003982/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.340.028,00 EUR

JN003982/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003982/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN003982/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN003982/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003982/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 111-272727
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
karolina.hribar@kclj.si
karolina.hribar@kclj.si
+386 15222271
+386 152221254

Internetni naslovi
http://www.kclj.si
http://www.kclj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311949/Podpora_IT_storitvam.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10318
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PODPORA IT STORITVAM V UKC LJUBLJANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno v razpisni dokumetaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno v razpisni dokumetaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   07:23
1. Vprašanje:
točka e) Usposobljenost kadrov in število kadrov, alineja na strani 35

V razpisu zahtevate, da ima ponudnik minimalno 2 certificirana strokovnjaka s
certifikatom Citrix Virtual Apps and Desktops Administration.
Zahtevani certifikat še ne obstaja, je le tečaj v okviru certifikata Citrix Certified Associate Virtualization.
Več o certifikatu je navedno na povezavi - https://training.citrix.com/#/learning/landing-badges/digital-workspace

Ali lahko priložimo certifikat Citrix Certified Associate Virtualization (sedaj veljaven) in s tem zadostimo pogoju?

ODGOVOR:
DA, pogoju zadostite, če priložite certifikat Citrix Certified Associate Virtualization


2. Vprašanje:

Vprašanje:
V razpisnih pogojih zahtevate:
Točka e) usposobljenost kadrov in število kadrov (stran 36):
- minimalno 1 certficiran strokovnjak s certfikatom iz sledečega nabora:
Certified Ethical Hacker, GIAC Penetration Tester GPEN

Ali pravilno razumemo, da zahtevi zadosti minimalno 1 certificiran strokovnjak
z enim ali drugim certifikatom iz nabora Certified Ethical Hacker,
GIAC Penetration Tester GPEN in ne z obema?

ODGOVOR:
DA, zahtevi zadosti minimalno 1 certificiran strokovnjak z enim ali drugim certifikatom iz nabora Certified Ethical Hacker oz. GIAC Penetration Tester GPEN.Datum objave: 17.07.2019   14:20
3. Vprašanje:

V zvezi z razpisno dokumentacijo vas prosimo za dodatna navodila in pojasnitve vaših zahtev:

Pri točkah 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 in 6.13 za Ugotavljanje sposobnosti ponudnika zahtevate kot prilogo zgolj priloženo dokazilo. Pravno gledano je to lahko izjava, izpis iz spletne strani, kopija dokumenta itd..

A) Sprašujemo vas, ali morda veste, da je dejansko stanje ponudnika pri principalu lahko bistveno drugačno kot je izpis iz internetnega portala principala? (spletne strani se ne ažurirajo vsak dan ali mesec), zato je stanje ponudnika preko portala lahko napačno ?

B) Ste morda seznanjeni s tem, da je z prakse državne revizijske komisije podajanje lastne izjave o statusu ponudnika pri principalu sporno, saj so ponudniki precej kreativni in lahko izjavo spišejo na dan, ko so imeli takšen status, na dan oddaje ponudbe pa so ga lahko že izgubili ?

C) Ste morda zasledili prakso podajanja lastne napačne izjave o statusih pri principalu z upanjem ponudnika, da naročnik tega ne bo sprevidel, saj so posledični zapleti takega dejanja zgolj izložitev ponudbe ponudnika, nasprotnem primeru pa pridobitev posla?

D) Kako boste zagotovili enakopravnost obravnave ponudnikov, če bo en ponudnik v ponudbo dal izjave principala, drugi pa zgolj lastno izjavo ( kateri iz zgoraj zapisanih razlogov ni moč vedno verjeti) ?

E) Ali morda veste, da imajo vsi principali svoje delovanje ločeno po regijah in da je izjava za ponudnika podana s strani principala za drugo regijo neveljavna?

F) Pred kratkim ste na razpisu št. JN003126/2019-B01 za naslovom "Nabava računalniške opreme" na vprašanje potencialnega ponudnika, kakšne izjave principalov pričakujete odgovorili: "Ustrezna je izjava principala o avtorizaciji partnerja (ponudnika) za prodajo določene opreme (MAF - Manufacturer`s Authorization Form)."

Predlagamo da dopolnite vašo zahtevo, da ponudniki priložijo originalne aktualne izjave principalov oz. proizvajalcev, zadolženih za regijo Slovenija, kot velja za vse ostale dokumente, ki jih moramo priložiti v ponudbo?

ODGOVOR:
Pri točkah 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 in 6.13 morajo ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev priložiti ustrezna potrdila o statusih, naročnik pa si pridržuje pravico, da pred odločitvijo od ponudnikov zahteva predložitev originalnih izjav principalov zadolženih za regijo Slovenija.