Dosje javnega naročila 003856/2019
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevajanje in lektoriranje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 400.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003856/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003856/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN003856/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.10.2019
JN003856/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2019
JN003856/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2020
JN003856/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2020
JN003856/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.07.2020
JN003856/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2020
JN003856/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
JN003856/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2021
JN003856/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2021
JN003856/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2021
JN003856/2019-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2021
JN003856/2019-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2021
JN003856/2019-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.02.2021
JN003856/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2021
JN003856/2019-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.07.2021
JN003856/2019-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.07.2021
JN003856/2019-Dod09 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.07.2021
JN003856/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2021
JN003856/2019-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2021
JN003856/2019-Dod10 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.10.2021
JN003856/2019-Dod11 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.10.2021
JN003856/2019-Dod12 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.12.2021
JN003856/2019-Dod13 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2021
JN003856/2019-Dod14 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2021
JN003856/2019-Dod15 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2021
JN003856/2019-Dod16 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.02.2022
JN003856/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.08.2022
JN003856/2019-Dod17 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.08.2022
JN003856/2019-Dod18 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.08.2022
JN003856/2019-Dod19 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003856/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/prevajanje-in-lektoriranje-0
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10265
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevajanje in lektoriranje
Referenčna številka dokumenta: 52K230519
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevajanje strokovnih in znanstvenih besedil s področja zdravstva ter ostalih gradiv iz slovenščine v angleščino, iz angleščine v slovenščino in lektoriranje v angleščini za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevajanje strokovnih in znanstvenih besedil s področja zdravstva ter ostalih gradiv iz slovenščine v angleščino, iz angleščine v slovenščino in lektoriranje v angleščini za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi imamo naslednja vprašanja:
1. V točki 7.1 Pogoji je navedeno, da mora ponudnik zagotoviti najmanj 2 ustrezna kadra, ki sta sposobna izvesti naročilo in ki sta ostočasno oba na razpolago naročniku. V istem odstavku je naveeno tudi, da mora imeti ponudnik angažirana vsaj dva strokovnjaka, ki bosta na razpolago, če se za to izkaže potreba. Ali je s 'kadrom' in 'strokovnjakom' mišljena ista oseba (npr. prevajalec) ali gre za dva različna profila? Če je temu tako, kakšna je razlika med njima?

2. Točka 7.1: Ali pogoj, ki se navezuje na 'native speaker' velja tudi za slovenščino? Ali je v tem primeru za slovenske prevajalce, ki so materni govorci slovenščine, potrebno izkazovati enake pogoje kot pri prevajanju v angleščino? Torej, ali lahko v slovenščino prevaja strokovnjak z medicinskega področja (npr. doktor medicine), ki nima jezikoslovne izobrazbe, vendar ima reference in je materni govorec slovenskega jezik?

3. Ali je za prevode v in iz angleščkega jezika predvidena enotna postavka (torej je treba v ponudbi navesti enako ceno za prevod iz angleščine v slovenščino in iz slovenščine v angleščino)?

4. Razdelek IZVEDBA, 6. člen: Ali je pri dnevni normi za prevajalske storitve upoštevan tudi čas, ki ga je treba odmeriti za lekturo prevoda?

Že vnaprej se zahvaljujemo za odgovore.

ODGOVOR

1. Naročnik je s "kadom" in "strokovnjakom" mislil na ista dva prevajalca.
2. "Native speaker" pomeni osebo, katere materni jezik je angleščina.
3. Za prevode v in iz angleščine navedite enotno ceno.
4. V dnevni normi za prevod je predvideno turdi lektoriranje prevedenega. Torej prevod in lektura šestih avtorskih strani na delavni dan.


Datum objave: 12.06.2019   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za ponudnika je navedno, da je moral v zadnjih treh letih (od dneva objave obvestila o naročilu) uspešno opraviti vsaj 3 referenčne posle.
Kako pa je s tem pogojem pri podizvajalcih, ki jih bi prijavili? Morajo tudi oni imeti 3 take reference ali zadostuje, da jih imamo mi?

Hvala za odgovor že vnaprej.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Ponudnik lahko izpolnjevanje tega pogoja izkazuje sam ali s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe.


Datum objave: 13.06.2019   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za ponudnika je navedno, da je moral v zadnjih treh letih (od dneva objave obvestila o naročilu) uspešno opraviti vsaj 3 referenčne posle.
Kako pa je s tem pogojem pri podizvajalcih, ki jih bi prijavili? Morajo tudi oni imeti 3 take reference ali zadostuje, da jih imamo mi?

Hvala za odgovor že vnaprej.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik lahko izpolnjevanje tega pogoja izkazuje s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe, če bodo storitve, za katera prilagajo reference, dejansko opravljali.
Navedeno v N1- Navodila ponudnikom - točka c. Reference - 7.2. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.Datum objave: 17.06.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imeli bi vprašanje glede točke 7.1, D (kadrovska sposobnost), kjer je navedno, da mora ponudnik zagotoviti najmanj dva ustrezna kadra.
Ali se ta pogoj nanaša samo na prevajalce ali pa je potrebno prijaviti tudi dva lektorja (poimensko in priložiti vso dokumentacijo tudi za njiju)?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik mora zagotoviti kader (najmanj dva), ki zna oboje: prevajati in lektorirati.Datum objave: 19.06.2019   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V točki 7 D. Kadrovska sposobnost je navedeno, da morajo prevode opravljati diplomanti dodiplomskega nepedagoškega ali pedagoškega univerzitetnega študija angleškega jezika ali magistri angleškega jezika (če so že bolonski program). Kako je s dodiplomskim ali podiplomskim programom 'medjezikoslovno posredovanje' ali pa 'diplomant ali magister prevajalstva', kjer oseba ni študirala enega jezika, ampak gre za študij prevajanja, npr Slo-Ang-Slo ali celo trojezično slovenščina-angleščina-nemščina. Ali so te diplome tudi priznane v razpisu?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezen kader upošteval osebe z diplomo ravni SOK 8 oziroma ravni po Uredbi 7 jezikovne smeri - angleščina. Program medjezikovno posredovanje in program prevajalstvo je za naročnika ustrezen, če je druge stopnje (torej je dosežena raven izobrazbe SOK 8 oziroma po Uredbi 7) in vključuje študij angleškega jezika (npr. Slo-Ang-Slo ali Slo-Ang-Nem).