Dosje javnega naročila 003860/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.374,20 EUR

JN003860/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003860/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN003860/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.08.2019
JN003860/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2019

    JN003860/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10233
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
Referenčna številka dokumenta: 4300-43/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje, Kopališka 2a
II.2.4 Opis javnega naročila
Fizično varovanje objekta FURS Velenje, Kopališka 2a
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2019
Konec: 30.11.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   12:00
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   09:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da objavite kalkulativno količino ur v mesecu, da lahko vsi ponudniki obračunavamo enake vrednosti.

LP

ODGOVOR
218 h .


Datum objave: 11.06.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali se cena v predračunu vpisuje v prvo kolono na mesečni ravni, v drugo kolono pa za celotno obdobje skupaj? Seštevek obeh cen pa je ponudbena cena?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V prvi koloni se navede ceno na enoto torej bodisi na mesec oz. uro, v naslednji koloni pa skupen znesek pomnožen z urami oz. meseci.Datum objave: 11.06.2019   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V pogodbi omenjate intervencije. Kašne intervencije?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V primeru alarma na objektu.Datum objave: 11.06.2019   09:49
V Navodilih gospodarskim subjektom se v točki 16. Pravno varstvo, v drugem odstavku briše referenca, tako da se drugi odstavek glasi:
"Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802, taksa za postopek revizije javnega naročanja. Zahtevek mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na ta naslov, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico".

Datum objave: 12.06.2019   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisu omenjate intervencije na alarm. Kakšen alarm pa imate v objektu? Nikjer v predračunu ni stroškovno opredeljen strošek priklopa na VNC, strošek intervencije? Niti nimate navedenega obsega alarmnega sistema. Nikjer ni navedena potreba po licencah za izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Razpis je zelo pavšalno napisan. Glede na trenutne pogoje bomo ponudniki ponudbo oddali za fizično varovanje.
Pričakujemo dodatna pojasnila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Razpis se nanaša zgolj na fizično varovanje, stavba ima vgrajeno tehnično varovanje z videonadzorom, protipožarni sistem itd, kar pa ni predmet tega razpisa.