Dosje javnega naročila 003867/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003867/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003867/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN003867/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003867/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Simon Smrke
simon.smrke@kclj.si
+386 15221230

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kclj.si/javnar/RD_Adaptacija_osrednjih_prostorov_RTG.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10275
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
Referenčna številka dokumenta: 845080102-039-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
UKC Ljubljana, objekt DTS F, 1. nadstropje; Preureditev prostorov v sredinskem pasu med RTG diagnostikami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2019   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali pravilno razumemo, da moramo priložiti tehnično dokumentacijo za postavke, pri katerih je potrebno tudi navesti kateri produkt ponujamo (postavke z rumenimi polji)?

ODGOVOR

Da, razumete pravilno.


Datum objave: 14.06.2019   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji zahtevate, da v ponudbi priložimo original zavarovalne police. Najbrž gre za pomoto, saj so po navadi originali listin na vpogled, poleg tega gre za elektronsko oddajo ponudb, kjer so originalni dokumenti skenirani. Prosimo za popravek.

ODGOVOR


Spoštovani, naročnik v razpisni dokumentaciji ne najde razdelka, kjer bi pisalo, da ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje v ponudbi, saj naročnik ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ampak zgolj finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa naročnik zahteva zgolj in le od izbranega ponudnika, pri čemer pa ga bo slednji predložil v časovnem obdobju po sklenitvi pogodbe, in sicer kakor je to opredeljeno z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila.