Dosje javnega naročila 003868/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Pod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003868/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003868/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003868/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003868/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311990/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311990/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10268
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Pod
Referenčna številka dokumenta: 38/2019/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podbrdo Hudajužna v km 38+456 do km 38+670
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podb
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podbrdo.
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 14.06.2019 ob 9.45.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podb
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10, odsek Zagorje Sava od km 521+990 do km 522+200 ter na žel. progi R70, odsek Podbrdo.
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 14.06.2019 ob 9.45.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 Hudajužna v km 38+456 do km 38+670
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi G10 Hudajužna v km 38+456 do km 38+670
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža podajno lovilnih sistemov za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na žel. progi Hudajužna v km 38+456 do km 38+670

Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu), predviden datum ogleda:
- lokacija III: Zbirno mesto: Železniška postaja Most na Soči, 17.06.2019 ob 9.15.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10268


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Obvezen ogled lokacije: (pogoj za sodelovanje na razpisu), predviden datum ogleda:
- lokaciji I in II: Zbirno mesto: Železniška postaja Zagorje ob Savi, 14.06.2019 ob 9.45.
- lokacija III: Zbirno mesto: Železniška postaja Most na Soči, 17.06.2019 ob 9.15.
Ogled je možen po predčasnem dogovoru z naročnikom mob. št. 041 789 629, tel. št. 01 29 14025, e-posta; matjaz.zagorc@slo-zeleznice.si, gospod Matjaž
Dodatna datoteka - Elaborat - priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije - tehnične zahteve, je objavljena na spletni strani Slovenskih železnic (Aktualni javni razpisi) - https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   07:23
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi Elaborat - priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije - tehnične zahteve. Na nevedeni spletni strani Slovenskih železnic (Aktualni javni razpisi) - https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi, le -te dukumentacije ni.


ODGOVOR

Spoštovani,

objavljeno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.06.2019   07:24
VPRAŠANJE
Prosimo, da JN003868/2019 objavite tudi na portalu e-JN.

ODGOVOR

Objavljeno.


Datum objave: 13.06.2019   07:32
VPRAŠANJE
Zakaj ni možno odpreti elaborat 2 na vaši spletni strani???

ODGOVOR

Poizkusite sedaj. Napaka je odpravljena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.06.2019   09:12
VPRAŠANJE
V Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe v nekaterih delih navajate, da lahko predložimo izjavo oz. drug dokument ALI navedemo te podatke v ESPD, v drugih delih (7. PONUDBA/Sestavljanje ponudbe, 10. Ponudba s podizvajalci) pa se razume, da je predložitev ESPD za vse deležnike obvezna, zato vas prosimo za potrditev, da v primeru, če predložimo vse ostale zahtevane izjave/dokumente, ESPD-ja ni potrebno prilagati.

ODGOVOR

Spoštovani,

za podizvajalce je potrebno predložiti izpolnjene ESPD obrazce, namreč v skladu s 94. členom ZJN-3 mora ponudnik v primeru izvedbe javnega naročila storitve s podizvajalci, v ponudbi predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Ponudnik pa zase lahko predloži izpolnjen ESPD ali izpolnjen razpisni obrazec 3, namreč v skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo.

Lep pozdrav.