Dosje javnega naročila 003879/2019
Naročnik: OBČINA CANKOVA, Cankova 25, 9261 Cankova
Storitve: Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003879/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003879/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN003879/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003879/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CANKOVA
Cankova 25
9261
SI
Cankova
Slovenija
Renata Žnidarič
tajnistvo@obcina-cankova.si
+386 25409372

Internetni naslovi
http://www.cankova.si/sl/default.asp

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10286
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanje storitev dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   14:02
VPRAŠANJE
V javnem naročilu je kot merilo za izbor navedeno tudi merilo "delovne razmere ponudnika"
Merilo ni natančno opredeljeno, za kakšno število zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas se dodeli točke.
Prosimo za natančnejšo opredelitev kriterija, ker ni jasno, ali se v primeru nobenega zaposlenega za nedoločen čas ne dodeli točke, za enega zaposlenega za nedoločen čas dodeli 1 točka, za dva zaposlena 2 točki ? Kako se bo točkovalo v primeru 3 zaposlenih za nedoločen čas, saj je zaradi zagotavljanja nadomeščanja v primeru odsotnosti zaposlenih npr. zaradi letnega dopusta, potrebno vključiti tudi dodatnega zaposlenega ?

V javnem naročilu ni opredeljeno, ali se kopije pogodb o zaposlitvi predložijo k ponudbi, da se dokazuje doseganje kriterija "delovne razmere ponudnika". Prosimo torej za odgovor, ali se kopija pogode o zaposlitvi priloži ob oddaji ponudbe ?

ODGOVOR
Merilo »delovne razmere ponudnika« se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami do max. 2 točki in sicer tako, da bo ponudnik dobil dodatne točke če ustreza zahtevam, da je na dan oddaje ponudbe vsaj ENA oseba, ki bo izvajala prevoz, zaposlena pri ponudniku na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (oziroma s krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas).

Ponudnik bo izpolnjevanje merila dokazal s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na poziv naročnika.

Datum objave: 18.06.2019   12:52
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija opredeljuje relacije dnevnega šolskega prevoza na območju Občine Cankova. Vljudno naprošamo za odgovore na vprašanja v nadaljevanju.

1. Pri relacijah je navedeno tudi postajališče Fikšinci, ki ni v občini Cankova. Ali se bo prevoz opravljal iz tega kraja ?

2. Pri preglednicah prevozov ponekod niso opredeljene ure odhoda. Ali jih ponudnik sam opredeli?

3. Pri 1. liniji je navedeno postajališče Krašči - gostilna Kous HŠ 7, ki se nahaja na glavni magistralni cesti. To postajališče pri navedenem poteku prevoza ne omogoča varnega izvajanja prevoza. V kolikor bi želeli izpeljati prevoz z enim vozilom, bi bilo potrebno avtobus obračati na glavni cesti, kar pa je nevarno in zaradi tega neizvedljivo. Ali za pobiranje učencev na tem postajališču ponudimo dodaten prevoz, ali pa bodo ti otroci prihajali na postajališče Krašči - Trgovina Wolf, HŠ 1a?

4. Ali število učencev po postajališčih ustreza dejanskemu stanju ? Ali je potrebno ponuditi najmanj 34 - sedežni avtobus, z ozirom na to, da je na 2. liniji pri privozu prikazano 33 otrok ?

Hvala že vnaprej za vaše odgovore.


ODGOVOR


1. Prevoz se opravlja tudi iz kraja Fikšinci.

2. Ure odhoda pri privozu si ponudnik opredeli sam. Skrajni čas prihoda učencev je ob 7.15 uri.

3. Na podlagi navedb sporočamo, da se postajališče Krašči - gostilna Kous HŠ 7 izključi iz linije, ker bodo ti učenci prihajali na postajališče Krašči - trgovina Wolf, HŠ 1a.

4. Število učencev po postajališčih ustreza dejanskemu stanju maksimalnega števila učencev na posamezni liniji.


Datum objave: 20.06.2019   10:03
VPRAŠANJE
Pri relacijah dnevnega šolskega prevoza je pri 1. liniji pri postajališču Krašči - Ficko HŠ 64 pri privozu zapisano 0 učencev. Pri razvozu pa so zapisani 4 učenci, ki bi naj izstopali na postajališču Krašči - Ficko HŠ 64. Ali to pomeni, da se zjutraj ne bo izvajal privoz otrok iz postajališča Krašči - Ficko HŠ 64, in temu ustrezno bo tudi opravljen krajši prevoz zjutraj na 1. liniji ?


ODGOVOR
Zjutraj pri privozu se na postajališču Krašči Ficko HŠ šolski prevoz ne opravlja.
Šolski prevoz se na tem postajališču opravi le pri razvozu, in sicer za 4 učence.