Dosje javnega naročila 003909/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica
Gradnje: PRENOVA SANITARIJ OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003909/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003909/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003909/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003909/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA
Šolska ulica 2
1310
SI
Ribnica
Slovenija
ANDREJA MODIC
andreja.modic@guest.arnes.si
+386 41983919

Internetni naslovi
http://www.osribnica.si/sola/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA SANITARIJ OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema celovito prenovo sanitarij v OŠ dr. Franceta Prešerna v vseh nadstropjih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo vključuje gradbena, strojno in elektro-instalacijska dela.

Predmet javnega naročila je bolj podrobno opredeljen v dokumentih »Popisi del« in »Tehnična dokumentacija«.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v projektni dokumentaciji in veljavnih predpisih in standardih. Upoštevati je potrebno kompletne načrte, in sicer grafični del, tehnične opise, opombe in popise.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli "na enoto mere".

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti napozneje do dne 20. 8. 2019.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na dostopnih poteh, na objektu ali na okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.