Dosje javnega naročila 003972/2019
Naročnik: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
Storitve: ZAMENJAVA RADIATORJEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.756,62 EUR

JN003972/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003972/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
JN003972/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN003972/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2019
JN003972/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003972/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
vesna.barbic@guest.arnes.si, Vesna Barbič Šenica
vesna.barbic@guest.arnes.si
+386 73935594
+386 73935584

Internetni naslovi
http://www.dijaskidom.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312044/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10305
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAMENJAVA RADIATORJEV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44621100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava vseh grelnih teles.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44621100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Na objektu Dijaški dom se menjajo vsa grelna telesa. Pri menjavi grelnih teles se predvidi tudi menjava radiatorskih zapornih ventilov in tudi spodnjih zapiral.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 08.07.2019
Konec: 10.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   14:37
VPRAŠANJE
V RD je navedena 5 letna garancija za vsa izvedena dela. Garancija za materiale pa ni omenjena (v finančnem zavarovanju za odpravo napak).
V 6. členu pogodbe pa je navedeno - Za vgrajene materiale in opravljeno storitev, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec garancijski rok 8 let? Običajno za opremo, ki je vgrajena v objekt, velja garancija proizvajalca opreme .
Kolikšna je garancija na izvedena dela in kolikšna je garancija na vgrajeno opremo.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,
za vgrajen material in za izvedena dela je garancija 5 let. Naročnik bo a na PJN objavil popravek osnutka pogodbe.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.06.2019   08:47
VPRAŠANJE
V popisu so navedeni dinamični ventili s prednastavitvijo. Zanima nas ali imate projekt za hidravlično uravnovešenje sistema z prednastavitvijo ventilov za posamezne radiatorje?.

ODGOVOR


Spoštovani,
izvolite odgovor

Projekta za hidravlično uravnovešenje nimamo in mora izvajalec narediti projekt z hidravličnim izračunom za posamezne radiatorje in to ovrednotiti v ceni ventilov. Izvajalec mora pred pričetkom del podati tabelo o prednastavitivi posameznih termostatskih dinamičnih ventilov, kar bo po končanju del dokazal z poročilom in izjavo o hidravličnem uravnovešenju sistema.

Pojasnilo bo del popravka razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.06.2019   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V RD je zahtevan obrazec št.11 za popolnost ponudbe, na obrazcu št.11 pa je spodaj navedeno - ni potrebno priložiti v ponudbi.
Ali mora biti obrazci št. 11 priloženi k ponudbi ali ne?
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

v obrazcu 10 morate navesti reference, potrdila o navedenih referencah pa lahko oddate skupaj s ponudbo ali naknadno v fazi preverjanja ponudb.

Lep pozdrav