Dosje javnega naročila 003920/2019
Naročnik: PROMETNA ŠOLA MARIBOR, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
Gradnje: Sanacija sanitarij in zamenjava odvodnih kanalov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 87.536,17 EUR

JN003920/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003920/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2019
JN003920/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2019
JN003920/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN003920/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003920/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROMETNA ŠOLA MARIBOR
Preradovičeva ulica 33
2000
SI
Maribor
Slovenija
Irena Ovčar
tajnistvo@prometna.net
+386 24294140
+386 24294139

Internetni naslovi
http://prometna.net
http://www.prometna.net
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312063/PŠ-IVD_-Sanitarije.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10307
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija sanitarij in zamenjava odvodnih kanalov
Referenčna številka dokumenta: PŠ-JNMV-1/20198-G
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
obnova sanitarij in zamenjava odvodnih kanalov v kuhinji srednje šole
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
celotna obnova sanitarij v srednji šoli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 55
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v RD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   14:09
VPRAŠANJE

Pozdravljeni.

V RD imate navedeno:

Gospodarski subjekt je v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel:
- vsaj dva istovrstna posla sanacije sanitarij oziroma strojnih inštalacij , kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV za 1. sklop in v višini 20.000 za 2.sklop. Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnika, ki zajemajo primerljiva dela.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Ali je JN razdeljeno na sklope al ne?

lp


ODGOVOR

NE, ni razdeljeno na sklope. Velja samo pogodbena vrednost 50.000 . Bomo naredili popravek.Datum objave: 10.06.2019   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za razlago pogoja za sodelovanje. V RD imate navedeno:
Gospodarski subjekt je v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel:
- vsaj dva istovrstna posla sanacije sanitarij oziroma strojnih inštalacij , kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV za 1. sklop in v višini 20.000 za 2.sklop. Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnika, ki zajemajo primerljiva dela...
Glede na to, da pri referenčnem pogoju omenjate sklop 1 in 2, nas zanima kje je popis za sklop 1 in 2?

Hvala in lp.


ODGOVOR

Sem že objavila popravek. Ni sklopov, velja samo pogodbena vrednost 50.000


Datum objave: 11.06.2019   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V RD je navedeno: vsaj dva istovrstna posla sanacije sanitarij oziroma strojnih inštalacij , kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

Kako mislite, 2x50.000,00 ali 2 referenci skupaj vrednost 50.000,00?

hvala

Lp

ODGOVOR

Vsak posel v vrednosti 50.000 brez DDV.


Datum objave: 12.06.2019   12:37
VPRAŠANJE
Na obrazcu predračun imate zapisano, da je ogled objekta OBVEZEN, v RD pa nismo zasledili te obvete.
A je ogled obvezen?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ni pogoj, za pravilno pripravo ponudbe pa je priporočljiv


Datum objave: 12.06.2019   12:39
VPRAŠANJE
V RD zahtevate, da v primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:
- v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
- v ponudbi priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo),
- priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto gospodarskega subjekta poravna podizvajalčevo terjatev do gospodarskega subjekta (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo).
A za izpolnitev tretje in četrte alineje zadostuje izpolnitev OBRAZCA ŠT. 4?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

V fazi prijave zadostuje.


Datum objave: 13.06.2019   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
-prosim za objavo tlorisa nove izvedbe - objavite načrte elektroinstalacij, ogrevanja, vodovoda saj je popis skromen.
- v popisih predračuna navajate npr. zidarska dela post. 12 - zidarska pomoč pri vgradnji umivalnika,
post. 13. zidar. pomoč pri vgradnji WC školjke,..., post. 14. zidar pom pri vgradnji pisoarjev,,....v popisih instalacij pa teh postavk ne navajate - kdo potem izvede dobavo in montažo teh elementov, kje so zajete sanitarne armature - pipe, sifoni, ventili,....izvedba priklopov na obstoječe vode.
- elektrika post. 3 navedite dolžine m1 za dolbljenje, kable; , kosov za doze, stikala , vtičnice
- pri mizarskih delih je 4 kos vrat 60/200, pri zidarskih delih zidarska pomoč pa navajate 3 kos.- katera količina je dejanska?
Lp

ODGOVOR

AD 1: Dobavo in montažo WC školjk, umivalnikov in pisoarjev s priključnim materialom za fino montažo izvede investitor.

AD 2: Gre za prilagoditev stare razsvetljeve na novo ureditev. Ocenjena količina je ca 20 m.

AD 3: Pravilna količina je 4 vrata.Datum objave: 17.06.2019   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih navajate:
zidarska dela post. 12 Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnika. V ceno je potrebno zajeti dobavo materiala - kakšen material je mišljen, delo - kakšno delo, transport - kateri in vsa pomožna dela - navedite kaj konkretno bi bila ta pomoč, saj v dodatnih pojasnilih navajate, da izvedete dobavo in montažo sanitarne opreme v lastni režiji.(vprašanje se nanaša tudi na post 13 in 14)
Prosim za objavo načrtov.
LP

ODGOVOR

Mišljena je zidarska pomoč pri grobi montaži inštalacij v predelnih stenah ter pritrditev odtokov in cevi. Tloris prostorov je objavljen na portalu.

Datum objave: 17.06.2019   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Iz objavljene skice predvidevam da je to novo stanje. Iz skice ni razbrati kaj je pozidava in kaj je mišljena obdelava z gips ploščami oz. stene..
Ali se s siporexom izvede pozidava ob obstoječem zidu oz navedite kje je mišljena pozidava?
Iz popisa mislim da se samo enostransko izvede obdelava siportex sten s tankoslojnim ometom? pozidave 75m2 in omet 75m2 ali so napačne količine.
Ali je predmet adaptacije v dveh etažah.
Lp

ODGOVOR

Izvede se enostranska pozidava s siporexom ob vertikalah. Prav tako se enostransko izvede obdelava siporex sten. Količina se nanaša na obe nadstropji.

Datum objave: 18.06.2019   11:41
VPRAŠANJE
V RD pod točko V. PONUDBENA DOKUMENTACIJA ste zapisali kateri dokumenti sestavlhajo ponudbeno dokumentacijo in pod točko 5. zapisali: obrazci iz RD v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij in teh navodil.
Vprašanje: a obrazec 5-menična izjavaza dobro izvedbo in obrazec 6-menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku podpišemo in priložimo k ponudbeni dokumentaciji?
A obrazec 7-gradbena pogodba - izpolnimo ter priložimo ponudbeni dokumentaciji?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pod točko V. PONUDBENA DOKUMENTACIJA je navedeno samo, kateri dokumenti SESTAVLJAJO ponudbeno dokumentacijo.
Z izpolnitvijo ESPD obrazca izjavljate, da sprejemate vse pogoje JN.
Menično izjavo z menico bo predložil izbrani ponudnik, zato je ni potrebno prilagati ob oddaji ponudbe.
Prav tako ne vzorca pogodbe, ker je v RD navedeno je tudi "S podpisom ESPD obrazca ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe".