Dosje javnega naročila 003913/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Varovanje ljudi in premoženja na Dolenjski cesti 244, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.455,20 EUR

JN003913/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003913/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003913/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN003913/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003913/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Sonja Esenko
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752195
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10282
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje ljudi in premoženja na Dolenjski cesti 244, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN-S0525
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje ljudi in premoženja na Dolenjski cesti 244, Ljubljana, za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja do dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje ljudi in premoženja na Dolenjski cesti 244, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-S0525


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-S0525 je možno dobiti na http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrrani JAVNA NAROČILA/PUBLIC PROCUREMENT. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej strani.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas, kdaj boste organizirali ogled lokacije? Prijavili smo se na objavljenem e-poštnem naslovu, vendar še nismo prejeli odgovora.

LP

ODGOVOR

Spoštovani,
v roku par minut vam bo naročnik posredoval informacije o neobveznem ogledu lokacije.
Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 24.06.2019   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1.V zvezi z Merilom II. nas zanima, koliko varnostnikov je potrebno upoštevati pri izračunu povprečja mesečne bruto plače?
2. Zanima nas tudi ali je nominirani kader potrebno vpisati v kašen obrazec, ali moramo podatke le hraniti v naši evidenci in jih potem na vaš poziv predložiti?

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik v svoji Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil minimalnega števila varnostnikov, s katerimi bo ponudnik izvajal storitve varovanja, ki so predmet javnega naročila. Odločitev o številu varnostnikov naročnik prepušča ponudnikom. Ob tem seveda naročnik izpostavlja, da morajo ponudniki ravnati in svoje delavce razvrščati na delo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o delovnih razmerjih itd.)

Normirani kader je kader, ki bo opravljal storitve varovanja. V skladu z točko 4.2.7 Dokumentacije, morajo ponudniki predložiti seznam varnostnikov, bi bodo opravljali predmetno storitev.

Pri izračunu povprečne mesečne bruto plače se mora zgolj upoštevati normiran kader - relevantne so plače kadra, ki bo opravljal predmetno storitev.

Lep pozdrav