Dosje javnega naročila 003914/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in montaža klim
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.706,02 EUR

JN003914/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003914/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN003914/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.09.2019
JN003914/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003914/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Sonja Esenko
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752195
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9496
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in montaža klim
Referenčna številka dokumenta: JN-B0869
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in montaža klim
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Klime večje moči - za tehnološke prostore OZ
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije - oddajniki
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in montaža klim
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Klime manjše moči - RC Koper Capodistria
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in montaža klim
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Klime manjše moči - RTV Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in montaža klim
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0869


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-B0869 je možno dobiti na http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrrani JAVNA NAROČILA/PUBLIC PROCUREMENT. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej strani.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Pri prebiranju razpisne dokumentacije in zahtev se nam poraja vprašanje o omejevanju konkurence. Zakon o tem pravi sledeče:
5. člen
(načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)
(1) Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.
(2) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.
(3) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev.
Iz razpisne dokumentacije je jasno razvidno, da so tehnične specifikacije prepisane oz. napisane za točno določenega ponudnika - npr. split sistem s freecooling-om z montažo - to ima le ena točno določena znamka, ki ima jasno znanega generalnega distributerja za Slovenijo .
To je le ena izmed diskriminatornih zahtev.

Prosimo za ponoven pregled tehničnih specifikacij in prilagoditev na način, da bo omogočena poštena konkurenca in le-ta ne bo omejena.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

Naročnik je ponovno preveril svoje zahteve, ki izhajajo iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in pri tem ponovno ugotovil, da zahteve niso v nobenem primeru sporne in ne omejujejo konkurence, kot nam to očitate s postavitvijo tega vprašanja. Pri naročniku so določene specifike, ki jih naročnik ob pripravi Dokumentacije mora upoštevati, saj lahko zgolj tako zagotovi, da bodo cilji postopka javnega naročila v največji meri doseženi. Med te cilje zlasti sodi tudi zagotavljanje transparentnosti, enake obravnave ponudnikov, konkurenčnosti itd.

Naročnik je prav tako ponovno preveril trg in ugotovil, da so na tržišču vsaj štirje različni proizvajalci klim, ki imajo v svojem prodajnem programu klime, ki ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika.

Ob tem izpostavljamo, da tehničnim zahtevam predmeta javnega naročila botrujejo posebne okoliščine, kot so na primer: nižje zunanje temperature, kot je temperatura v telekomunikacijskem objektu precejšen del leta, tako da ga hladimo z prezračevanjem, delovanje klimatskih naprav 24 ur na dan, 365 dni v letu itd. Določila, vezana na uporabo specifičnega »plina« so zapisana zaradi tega, ker je zahtevan plin energijsko bolj učinkovit posledično je poraba električne energije nižja, vrste klim pa so določene glede na specifikacijo posameznih objektov ter razporeditvi telekomunikacijske tehnologije v samem prostoru, oziroma omejitvam, ki jih posamezen objekt ima.

Lep pozdrav