Dosje javnega naročila 003986/2019
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
Blago: Nakup in dobava živil
ZJN-3: Odprti postopek

JN003986/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003986/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN003986/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN003986/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003986/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 111-271495
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
Stari trg 63
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Mateja Povhe
dso_trebnje@siol.net
+386 73462131

Internetni naslovi
http://www.dso-trebnje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava živil
Referenčna številka dokumenta: 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet pogodbe je sukcesivna dobava živil za naročnika za obdobje od 1.9.2019 do 31.1.2021, in sicer z najugodnejšim dobaviteljem za posamezni sklop.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15311000
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki izdelki Eko moka, kaše in testenine
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki izdelki Eko moka, kaše in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki izdelki Ekološko pridelana sadje in zelenjava
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki izdelki Ekološko pridelana sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski in fini izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, pekovski in fini izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in morski sadeži
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe in morski sadeži
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje in oreščki
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje in oreščki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Alkoholne pijače
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15911000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Alkoholne pijače
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Brezalkoholne pijače in voda
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Brezalkoholne pijače in voda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Moke in mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Moke in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana sadje in zelenjava
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Začimbe
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Začimbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago A
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago B
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.01.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
Stari trg 63
8210
Trebnje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   08:41
VPRAŠANJE 1
Na povezavi, ki ste jo objavili razpisne dokumentacije ni.
ODGOVOR 2
Razpisna dokumentacija je objavlejna skladno z njenimi določili, in sicer na https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Nakup-in-dobava-zivil/n/3e5dcd8b69463c8ec5d74255c986cf79.

Datum objave: 13.06.2019   10:23
VPRAŠANJE 2
Zanima me za sklop ribe in morski sadeži:
1.) Od vseh artiklov je SVEŽ artikel le šarenka amerikanka beli file?
2.) Škarpena file: mislite rdeči okun file?
3.) Novozelandski repak: ali je lahko večja gramatura, ker so to večji fileji - med cca 175 in 225: če narežete na pol, ustreza normativom 80-120 g.
4.) Je sprejemljiva dostava 3x tedensko za ta sklop?
ODGOVOR 2
Ad 1.) Kot sveže artikle je naročnik predvidel 4 tipe živil, ki so v tabeli navedeni pod podkategorijo živila »sveže ribe«.
Ad 2.) Da. Ponudnik naj ponudi ceno za rdeči okun file brez kosti.
Ad 3.) Da, ponudnik naj ustrezno preračuna ceno, v kolikor je to potrebno.
Ad 4.) Za sklop Ribe in morski sadeži je naročnik v Specifikacijah določil dostavo 1x tedensko med 7.00 in 8.00 uro. Za 3x tedensko ni potrebe.

Datum objave: 13.06.2019   15:42
VPRAŠANJE 3
Zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
ODGOVOR 3
Ponudniki naj navedejo za katere izdelke želijo drugačne gramature oziroma pakiranja.


VPRAŠANJE 4
Zanima nas ali bo naročnik ob sumu na neustreznost ponujenih izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od morebitno oškodovanih ponudnikov), ponudnika pozval k vzorčenju in predložitvi deklaracije oz. na kakšen način bo preveril ustreznost izdelka.
ODGOVOR 4
Da, naročnik skladno z določili ZJN-3 vedno lahko, kar v primeru dvoma tudi bo, preveril ustreznost ponujenih artiklov.


VPRAŠANJE 5
V razpisni dokumentaciji smo zasledili sledeč pogoj:
"Dobavitelj za dobavljeno blago izstavlja mesečne račune, in sicer najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec, pri čemer računu priloži originalen izvod dobavnice in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla."
Kot dobavitelj ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.
Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) je časovno zamudno, prav tako pa je povezano s stroški.
Na računu morajo biti po zakonu navedene dobavnice, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz razpisne dokumentacije.
ODGOVOR 5
Naročnik se strinja s predlogom ponudnika in posledično spreminja besedilo prvega odstavka v tabeli iz 3. člena vzorca pogodbe tako, da se po novem glasi:
Način plačila in plačilni rok:
Dobavitelj za dobavljeno blago izstavlja mesečne račune, in sicer najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa pogodbe temveč bo prdmetno spremembo upošteval pred podpisom pogodbe z izbrnimi dobavitelji.


VPRAŠANJE 6
Opazili smo, da so v sklopu Splošno prehrambeno blago B zajeti tudi tobačni izdelki, kar pomeni, da se na ta sklop verjetno lahko prijavi samo en ponudnik v Sloveniji.
Zato vas prosimo, da za tobačne izdelke naredite ločen sklop, kot ste to storili z alkoholnimi pijačami.
Z ločitvijo cigaret od ostalega blaga boste tako prejeli več konkurenčnih ponudb in s tem omogočili vašemu domu ugodnejšo in po vsej verjetnosti tudi kvalitetnejšo dobavo blaga.
ODGOVOR 6
Naročnik je sladno z določili ZJN-3 in ustaljeno prakso pri oblikovanju sklopov avtonomen in jih ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE 7
V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo 1-3 x tedensko do 8. ure.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat do izjemoma dvakrat tedensko v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
4 Ekološki izdelki (eko moke, kaše in testenine)
12 Alkoholne pijače
13 Brezalkoholne pijače in voda
14 Moke in mlevski izdelki
15 Konzervirana sadje in zelenjava
16 Začimbe
18 Splošno prehrambeno blago A
20 Testenine
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
ODGOVOR 7
Naročnik zahtev glede dostave ne bo spreminjal. Dodatno naročnik pojasnjuje, da za večino sklopov, navedenih v zastavljenem vprašanju, naročnik v specifikacijah ne zahteva dostave več kot enkrat tedensko.

Datum objave: 17.06.2019   14:14
VPRAŠANJE 8
S kolikšnim številom ponudnikov boste sklenili okvirni sporazum.
ODGOVOR 8
Naročnik ne sklepa okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, temveč sklepa pogodbo za vsak posamezni sklop z najugodnejšim ponudnikom. Gre za enofazni postopek v okviru katerega naročnik pobira cene za razpisane artikle po sklopih.


VPRAŠANJE
V Ponudba-Pogodba ste navedli, da so cene fiksne celotno obdobje (1.9.2019 - 3.1.2021). S tem določilom kršite 6.člen Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, ki določa, da se cene lahko spremenijo po preteku 1 leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
ODGOVOR
Valorizacija denarnih obveznih je po Pravilniku o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju Pravilnik) zgolj možnost in ne obveznost, ki jo naročnik lahko, če želi, vključi med pogodbena določila. Pravilnik v 7. členu namreč določa, da se povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika LAHKO prizna na predlog druge pogodbene stranke, če je bilo to PREDVIDENO v pogodbi in na način določen v pogodbi. Skladno z navedenim naročnik pojasnjuje, da valorizacijske klavzule ni vključil med pogodbena določila in posledično vztraja pri fiksni ceni za celotno obdobje trajanja pogodbe.

Datum objave: 18.06.2019   09:14
VPRAŠANJE 10
Sklop ribe in morski sadeži. Ali je lahko kapski file z latinskim nazivom Merluccius capensis?
ODGOVOR 10
Da.

Datum objave: 21.06.2019   08:35
VPRAŠANJE 11
Zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?
ODGOVOR 11
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 3).


VPRAŠANJE 12
Pod sveže ribe naj bi uvrstili kar 4 artikle, a le eden od njih je smiseln, da je sveži artikel - to je šarenka file.
Patagonski lignji rezani, škarpena fila in repak file - to je običajno kot zamrznjen artikel in nemogoče dobavljiv kot svež. Prosim za popravek.
ODGOVOR 12
Naročnik v celoti umika zahtevo po svežih ribah, pri čemer se seznam živil iz predmetnega sklopa ne spreminja. Ponudniki naj navedejo cene za zamrznjene ribe.
Naročnik ne bo objavljal čistopisa predračuna, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so s predmetno spremembo seznanjeni.

Datum objave: 27.06.2019   09:51
VPRAŠANJE/ODGOVOR 13
SKLOP 3 ZAMRZNJENA SADJE IN ZELENJAVA
artikel krompirček za cvrtje, croyuettes: ali ste mislili navaden pomfri ali krokete? Odg.: Krokete.
artikel mešane gobe: z ali brez jurčkov? ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Odg.: Z jurčki. Da, lahko pakiranje 1kg.
artikel peteršilj: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Odg.: Da.
artikel koruza: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? Odg.: Da.
artikel mehiška zelenjava: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? Odg.: Da.
artikel šampinjoni: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? Odg.: Da.
artikel fižol stročji: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? Odg.: Da.
artikel blitva: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? Odg.: Da.
artikel cvetača: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg? Odg.: Da.

Datum objave: 01.07.2019   09:15
VPRAŠANJE/ODGOVOR 14

Prosim vas za odgovore na vprašanja:

Splošno prehrambeno blago B
Cigareti mild 57 kom kom Teh cigaret več nimamo v asortimanu. Ali vam ponudimo kakšne druge vrste? Naročnik artikel »Cigareti mild 57« črta iz ponudbenega predračuna. Ponudniki naj pustijo postavko neizpolnjeno. V kolikor bo ponudnik predmetno postavko kljub pojasnilu izpolnil, bo naročnik vrednost postavke odštel od skupne ponudbene vrednosti za predmetni sklop.
Sadjevec ml 500 ml - 1 l Ali vam lahko ponudimo 0,7 l ali pa 1 l pakiranje? Da, naročnik je že določil razpon volumna, kamor sodijo vsa pakiranja med 500 ml in 1 l.
Borovničevec ml 500 ml - 1 l Ali vam lahko ponudimo 0,7 l ali pa 1 l pakiranje? Da, naročnik je že določil razpon volumna, kamor sodijo vsa pakiranja med 500 ml in 1 l.

Testenine
Ribana kaša, jajčna g 3 kg - 5 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ne.
Jušni rezanci, valjani g 1 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ne.
Bleki, krpice g 3 kg - 5 kg Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? Ne.
Fritati g 500 g Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje? Ne.
Polnjene testenine, sirov nadev g 250 g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje? Da.
Polnjene testenine, špinačni nadev g 5 kg Ali lahko ponudimo 250g pakiranje? Ne.
Testenine za lazanjo (široki rezanci) g 9 kg Ali lahko ponudimo 2,5 kg pakiranje? Ne.
Testenine, špinačne (široki) g 400 g - 550 g Ali lahko ponudimo 2 kg pakiranje? Ne.
Testenine, paradižnikove (široki) g 250 g - 550 g Ali lahko ponudimo korenčkove testenine? Ne.

Začimbe
Mešanica začimb za pečenko g 1 kg Ali lahko ponudimo v 1,05kg pakiranju? Da.
Mešanica začimb za perutnino (kuhinjska sol, mleti beli poper, sladka paprika, mleti česen, majaron, rožmarin) g 1 kg Ali lahko ponudimo v 950g pakiranju? Da.
Mešanica začimb za žar (morska sol, rožmarin, timijan, črni poper, česen, žajbelj) g 1 kg Ali lahko ponudimo v 1140g pakiranju? Da.
Origano (zdrobljen, sušen) g 750 g - 1 kg Ali lahko ponudimo v 500g pakiranju? Da.
Pehtran sušeni drobljeni g 1 kg Ali lahko ponudimo v 154g pakiranju? Da.
Peteršilj list (zdrobljen, sušen) g 1 kg Ali lahko ponudimo v 500g pakiranju? Da
Timijan (zdrobljen, sušen) g 100 g - 200 g Ali lahko ponudimo v 450g pakiranju? Da

Konzervirana sadje in zelenjava
Kompot, sliva sveža brez koščic g 700 g - 850 g Ali lahko ponudimo v 680g pakiranju? Da
Gorčica g 510 g - 540 g Ali lahko ponudimo v 700g pakiranju? Da.
Feferoni, nepekoči g 930 g - 1 kg Ali lahko ponudimo v 600g pakiranju? Da.
Fižol, beli g 4 kg - 4,1 kg Ali lahko ponudimo v 2,5kg pakiranju? Ne.
Fižol, rjavi g 4 kg - 4,1 kg Ali lahko ponudimo v 2,5kg pakiranju? Ne.
Fižol, rdeči g 570 g - 600 g Ali lahko ponudimo v 2,5kg pakiranju? Ne.
Grah g 600 g Ali lahko ponudimo v 400g pakiranju? Da.
Grah g 3 kg Ali lahko ponudimo v 4,1kg pakiranju? Da.
Korenje, kocke g 4 kg Ali lahko ponudimo v 4,2 kg pakiranju? Da.
Koruza sladka g 170 g - 200 g Ali lahko ponudimo v 3x0,160 g pakiranju? Ne
Koruza sladka g 530 g - 600 g Ali lahko ponudimo v 0,326 g pakiranju? Ne.
Mešana solata g 4 kg Ali lahko ponudimo v 4,250 kg pakiranju? Da.
Paprika, rumena, file g 530 g - 620 g Ali lahko ponudimo v 670 g pakiranju? Da.
Paprika, rdeča, file pečena g 530 g - 620 g Ali lahko ponudimo v 680 g pakiranju? Da.
Šampinjoni v kisu g 530 g - 670 g Ali lahko ponudimo v 680 g pakiranju? Da.
Šampinjoni v slanici rezani g 530 g - 670 g Ali lahko ponudimo v 400 g pakiranju? Da.
Olive črne g 280 g - 300 g Ali lahko ponudimo v 510 g pakiranju? Ne.
Olive zelene, brez koščic g 280 g - 300 g Ali lahko ponudimo v 510 g pakiranju? Ne.
Polnjene olive g 280 g - 300 g Ali lahko ponudimo v 510 g pakiranju? Ne.
Džuveč g 4 kg Ali lahko ponudimo v 4,1kg pakiranju? Da.
Džem, borovnica dietna g 300 g - 330 g Zaradi primerljivosti ponudb spremenite enoto mere na kilogram! Gre za majhen razpon gramature, ponudnik naj ponudi ceno za komad, kot zahtevano.
Džem, marelica g 300 g - 330 g Ali lahko ponudimo v 450g pakiranju? Zaradi primerljivosti ponudb spremenite enoto mere na kilogram! Gre za majhen razpon gramature, ponudnik naj ponudi ceno za komad, kot zahtevano.
Džem, gozdni sadeži g 300 g - 330 g Ali lahko ponudimo v 450g pakiranju? Zaradi primerljivosti ponudb spremenite enoto mere na kilogram! Gre za majhen razpon gramature, ponudnik naj ponudi ceno za komad, kot zahtevano.
Marmelada domača, slivova g 600 g - 650 g Ali lahko ponudimo v 870g pakiranju? Da.
Marmelada, mešana g 25 g Ali lahko ponudimo v 20g pakiranju? Gre za majhno razliko v gramaturi, zato ponudnik sme ponuditi tudi 20 g pakiranje, pri čemer morajo ponudniki ponuditi ceno na komad.
Marmelada, marelična g 1 l Ali lahko ponudimo v 840g pakiranju? Da.
Marmelada, slivova g 1 l Ali lahko ponudimo v 870g pakiranju? Da.

Moke in mlevski izdelki
Kus kus, polnozrnati g 250 g Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje? Ne.
Polenta, instant g 1 kg Ali lahko ponudimo 0,5 kg pakiranje? Ne.

Brezalkoholne pijače in voda
Sadni nektar, okus jabolko ml 200 ml Prosimo, da dovolite tudi odpiranje z slamico poz. Pokrovček, ki dovoli ponovno zapiranje, drugače preferirate samo enega ponudnika sokov, kar pa po ZJN-3 ni dovoljeno!
Sadni sok, okus jabolko ml 700 ml - 2 l Prosimo, da dovolite tudi odpiranje z slamico poz. Pokrovček, ki dovoli ponovno zapiranje, drugače preferirate samo enega ponudnika sokov, kar pa po ZJN-3 ni dovoljeno!
Sadni nektar, okus breskev ml 700 ml - 2 l Prosimo, da dovolite tudi odpiranje z slamico poz. Pokrovček, ki dovoli ponovno zapiranje, drugače preferirate samo enega ponudnika sokov, kar pa po ZJN-3 ni dovoljeno!
Sadni sok, okus pomaranča ml 700 ml - 2 l Prosimo, da dovolite tudi odpiranje z slamico poz. Pokrovček ,ki dovoli ponovno zapiranje, drugače preferirate samo enega ponudnika sokov, kar pa po ZJN-3 ni dovoljeno!
Sadni nektar, okus marelica ml 700 ml - 2 l Prosimo, da dovolite tudi odpiranje z slamico poz. Pokrovček, ki dovoli ponovno zapiranje, drugače preferirate samo enega ponudnika sokov, kar pa po ZJN-3 ni dovoljeno!
Odg: Ne, naročnik predmetne artikle naroča že dlje časa in jih glede na zahteve porabnikov, tj. stanovalcev doma potrebuje. Naročnik predmetnih postavk ne bo spreminjal.

Alkoholne pijače
Vino peneče PTP, sorta: modra frankinja (suho/ polsuho/ polsladko/ sladko) ml 1 l Penečega vina sorta modra frankinja ne najdemo. Kaj vam lahko ponudimo kot peneče vino imamo refošk, rose, ali vam ponudimo modro frankinjo navadno? Naročnik pri predmetnem artiklu specifikacij ne bo spreminjal in vztraja pri zahtevi.

Splošno prehrambeno blago A
Soda bikarbona g 40 g Ali lahko ponudimo 20g pakiranje? Ne.
Čokolada, jedilna g 1 kg Ali lahko ponudimo 350g pakiranje? Ne.
Rižolino g 200 g Dobavitelj je spremenil gramaturo na 150g. Ali vam lahko ponudimo 150g pakiranje? Da.
Pašteta, kokošja Argeta g 27 g Ali lahko ponudimo 30g pakiranje? Ne.
Pašteta tunina g 27 g Ali lahko ponudimo 30g pakiranje? Ne.
Margarina Becel g 250 g Navajanje blagovnih znam je po zakonu o JN-3 prepovedano. Prosimo, da določite kakšno margarino želite imeti? Naročnik za predmetni artikel določa nove specifikacije: margarina za mazanje, z do 45 % maščobe, kot npr. Becel
Čaj hibiskus, pakiran v pakiran v filter vrečke po cca 2g g 40 g - 50 g Ali lahko ponudimo čajno mešanica s prevladujočim hibiskusom in šipkom? Da.
Čaj šipek, pakiran v pakiran v filter vrečke po cca 2g g 40 g - 50 g Ali lahko ponudimo čajno mešanica s prevladujočim šipkom in hibiskusom ? Ne.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa predračuna, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s spremembami in pojasnili.

Datum objave: 02.07.2019   09:48
VPRAŠANJE/ODGVOOR 15
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Predračun 4: Ekološki izdelki
1 Ajdova kaša ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
2 Ajdova moka ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Da.
5 Pirin zdrob ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? Da.
7 Polnozrnata moka ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Da.
8 Pšenična moka ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Da.
9 Pirina moka ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Da.

Predračun 13: Brezalkoholne pijače in voda
7 Sadni nektar, okus jabolko ali lahko ponudimo sok 100% sadni delež, brez konzervansov in dodanega sladkorja v 250ml pakiranju s slamico. Izdelek nektar z navojem za zapiranje na trgu namreč ne najdemo. Naročnik je za tip živila določil nektar in ne sok. Specifikacije živila naročnik za ta artikel ne bo spreminjal.
13 Sadne kaše, različni okusi enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala Gre za majhen razpon gramature, ponudnik mora ponuditi ceno za kom.
15 Namizna voda negazirana ali lahko ponudimo izvirsko vodo namesto namizno? Naročnik je za tip živila določil namizno vodo.
17 Sadni nektar, okus jabolko ali lahko ponudimo izdelek sok namesto nektar? Izdelek sok ima 100% sadni delež in mu zato ni potrebno dodajati sladkorja. Ali ga lahko ponudimo v 250ml pakiranju? Naročnik je za tip živila določil nektar in ne sok. Specifikacije živila naročnik za ta artikel ne bo spreminjal in vztraja pri zahtevanemu pakiranju.
18 Sadni nektar, okus pomaranča ali lahko ponudimo izdelek sok namesto nektar? Izdelek sok ima 100% sadni delež in mu zato ni potrebno dodajati sladkorja. Ali ga lahko ponudimo v 250ml pakiranju? Naročnik je za tip živila določil nektar in ne sok. Specifikacije živila naročnik za ta artikel ne bo spreminjal in vztraja pri zahtevanemu pakiranju.

Predračun 14: Moke in mlevski izdelki
8 Kosmiči, pšenični ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Da.
22 Kus kus razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Ne.
23 Kus kus, polnozrnati ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne.

Predračun 15: Konzervirana sadje in zelenjava
1 Kompot, hruškov ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? Ne.
2 Kompot, breskov ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? Ne.
7 Kompot, ananas, koščki izdelek v zahtevanem razponu ne najdemo. Naročnika prosimo, da dopusti ponudili izdelek v 850g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 850 g pakiranje.
8 Kompot, mešani ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? Ne.
10 Kompot, sliva sveža brez koščic izdelek smo našli v 680g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 680 g pakiranje.
13 Gorčica ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju kot Eta? Da.
16 Majoneza - ali lahko ponudimo izdelek v 1100g pakiranju? Da.
18 Feferoni, nepekoči ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju? Da.
19 Fižol, beli ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? Ne.
20 Fižol, rjavi ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? Ne.
21 Fižol, rdeči ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka v danem razponu ne najdemo (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 400 g pakiranje.

22 Grah izdelka v dani gramaturi na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 400 g pakiranje.
23 Grah izdelka v dani gramaturi na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 2500 g pakiranje.
24 Korenje, kocke ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju? Da.
25 Korenje, ribano izdelka v dani gramaturi na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 2600g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 2600 g pakiranje.
26 Koruza sladka ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? Ne.
27 Koruza sladka ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? Lahko pa ponudimo izdelek v 2600g pakiranju, glede na to da imate razpisano veliko količino izdelka. Ne.
29 Mešana solata ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? Da.
30 Paprika, rumena, file ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju? Da.
31 Paprika, rdeča, file pečena ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju? Da.
32 Paprika, rdeča, file ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju? Da.
34 Šampinjoni v slanici rezani - ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 800 g pakiranje..
39 Džuveč ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? Da.
41 Džem, marelica - ali lahko ponudimo izdelek v 600g pakiranju ali v 420g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Ne, nročnik želi manjša pakiranja (gramature) ter ne preferira nobene blagovne znamke.
42 Džem, gozdni sadeži marelica - ali lahko ponudimo izdelek v 350g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Džem,gozdni sadeži ponudnik lahko ponudi tudi v 350g pakiranju, saj gre za manjšo razliko v gramaturi. Ceno je potrebno podati na kom.

43 Marmelada domača, slivova marelica - ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 850 g pakiranje..
46 Marmelada, mešana - izdelek v 25g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi tudi 20 g pakiranje. Ceno je potrebno podati na kom.
47 Marmelada, marelična izdelek v litrih NE obstaja. Prosimo da spremenite enoto mere v grame. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Prišlo je do tipkarske napake, pravilno je 1kg namesto 1 liter, pri čemer naročnik dopušča razpon mase/volumna 750g-1kg. Da, ponudnik lahko ponudi tudi 850 g pakiranje.
48 Marmelada, slivova izdelek v litrih NE obstaja. Prosimo da spremenite enoto mere v grame. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Prišlo je do tipkarske napake, pravilno je 1kg namesto 1 liter, pri čemer naročnik dopušča razpon mase/volumna 750g-1kg. Da, ponudnik lahko ponudi tudi 850 g pakiranje.
50 Marmelada domača, jagodna ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Da.

40 Džem, borovnica dietna enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Gre za majhen razpon gramature, ponudnik naj ponudi ceno za kom, kot zahtevano.
41 Džem, marelica enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Gre za majhen razpon gramature, ponudnik naj ponudi ceno za kom, kot zahtevano.
42 Džem, gozdni sadeži enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Gre za majhen razpon gramature, ponudnik naj ponudi ceno za kom, kot zahtevano.


Predračun 16: Začimbe
15 Mešanica začimb za ribe (morska sol, česen, črni poper, peteršilj, rožmarin, piment, timijan, aroma limone) edina začimba za ribe na trgu v zahtevanem razponu je blagovne znamke KOTANYI. Sestava naštetih začimb pa tej začimbi popolnoma ne ustreza. Naročnika prosimo, da ponovno preveri tržišče in popravi opis izdelka in vsebnost začimb, da bomo lahko oddali dopustno ponudbo. Maestro začimbe ne trži v gastro pakiranju. Naročnik želi gastro pakiranje, zato naj ponudniki ponudijo artikel (mešanico), ki vsebuje vsaj 50% zahtevanih začimb.
16 Mešanica začimb za pečenko mešanica začimb za svinjsko pečenko se dobi v 1050g pakiranju. Prosimo za popravek. Gre za majhno razliko v gramaturi, zato je dovoljeno ponuditi tudi 1050 g pakiranje.
17 Mešanica začimb za perutnino (kuhinjska sol, mleti beli poper, sladka paprika, mleti česen, majaron, rožmarin) mešanica začimb Kotanyi za piščanca (edina dobavljiva v gastro pakiranju) se dobi v 1040g pakiranju. Prosimo za popravek. Maestro začimbe ne trži v gastro pakiranju. Tudi sestava naštetih začimb pa tej začimbi popolnoma ne ustreza. Naročnika prosimo, da ponovno preveri tržišče in popravi opis izdelka in vsebnost začimb, da bomo lahko oddali dopustno ponudbo. Naročnik želi gastro pakiranje, zato naj ponudniki ponudijo artikel (mešanico), ki vsebuje vsaj 50% zahtevanih začimb. Gre za majhno razliko v gramaturi, zato je dovoljeno ponuditi tudi 1040 g pakiranje.
18 Mešanica začimb za žar (morska sol, rožmarin, timijan, črni poper, česen, žajbelj) mešanica začimb Kotanyi za žar (edina dobavljiva v gastro pakiranju) se dobi v 950g pakiranju. Prosimo za popravek. Maestro začimbe ne trži v gastro pakiranju. Tudi sestava naštetih začimb pa tej začimbi popolnoma ne ustreza. Naročnika prosimo, da ponovno preveri tržišče in popravi opis izdelka in vsebnost začimb, da bomo lahko oddali dopustno ponudbo. Naročnik želi gastro pakiranje, zato naj ponudniki ponudijo artikel (mešanico), ki vsebuje vsaj 50% zahtevanih začimb. Gre za majhno razliko v gramaturi, zato je dovoljeno ponuditi tudi 950 g pakiranje.


Predračun 18: Splošno prehrambeno blago
V tem sklopu velikokrat zahtevate določene blagovne znamke. Naročnika prosimo, da pri blagovnih znamkah dopiše ali enakovredno, saj je zahtevanje določenih blagovnih znamk v nasprotju z ZJN-3, saj omejuje konkurenco.
14 Sladkor z limono ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju? Ne
23 Jedilni koruzni škrob ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Ne
27 Čokolada, za kuhanje, temna ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da
29 Čokolada, jedilna ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne
33 Delikatesna margarina extra, zvijezda verjetno želite izdelek za NAMAZE. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Prosimo za natančnejši opis kaj želite. Ne. Gramatura je določena, živilo pa je namenjeno za peko.
36 Kremni namaz viki ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju? Ne.
44 Sojina omaka ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju? Da.
45 Zlate kroglice ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Ne.
49 Masleni keksi - ali lahko ponudimo izdelek v 460g pakiranju? Ne.
52 Agavin sirup ali lahko ponudimo izdelek v 300ml pakiranju? Da.
56 Rižolino izdelek rižolino se dobi v 150g pakiranju. Prosimo za popravek. Da, pondunik lahko ponudi pakiranje 150g.
57 Keksolino ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne.
58 Čokolešnik ali lahko ponudimo izdelek v 1800g pakiranju? Ne.
64 Pašteta, jetrna Kekec prosimo za dopis ali enakovredno. Stanovalci (porabniki teh živil) izrecno zahtevajo to vrsto paštete, ostale zavračajo, zato naročnik vztraja pri zahtevi. Poleg tega je naročnik prepričan, da na trgu obstaja več ponudnikov, ki lahko ponudijo zahtevani artikel, zato posledično zahteva ni diskriminatorna.
65 Pašteta, kokošja Argeta prosimo za dopis ali enakovredno. Stanovalci (porabniki teh živil) izrecno zahtevajo to vrsto paštete, ostale zavračajo, zato naročnik vztraja pri zahtevi. Poleg tega je naročnik prepričan, da na trgu obstaja več ponudnikov, ki lahko ponudijo zahtevani artikel, zato posledično zahteva ni diskriminatorna.
66 Pašteta tunina ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju? Ne.
67 Namaz ribji enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Gre za majhen razpon gramature, ponudnik mora ponuditi ceno za kom.
72 Maskarpone - ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
71 Margarina Becel v kolikor želite izdelek kot Becel zahtevajte izdelek, ki vsebuje proste rastlinske sterole, ki uspešno znižujejo horesterol. Hvala Naročnik je na to vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odogvor 14).
83 Kruhki popečeni ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
85 Tortna dekoracija marcipan vrtnica zaprta, pakiranje po 6 vrtnic in listki izdelka ne najdemo na trgu. Lahko vam ponudimo samo odprte vrtnice z listki. Ali jih lahko ponudimo? Da.
89 Preliv za torto prozoren enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem smiselno korigirajte zahtevano količino izdelka. Gre za majhen razpon gramature, ponudnik mora ponuditi ceno za kom.

90 Čokoladni namaz dietni ne vemo kakšen namaz želite. Izdelek brez sladkorja, izdelek brez mleka? Povejte kaj ponudimo? Ponudnik naj ponudi čokoladni namaz brez sladkorja.
95 Kis alkoholni v asortimanu imamo izdelek v 5l pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Ne.

101 Čaj šipek, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, ampak ima filter vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in tako ni v vezan v verige? Da.
102 Čaj hibiskus, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, ampak ima filter vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in tako ni v vezan v verige? Da.
102 Čaj hibiskus, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek okus šipek-hibiskus? Da.
103 Čaj planinski, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, ampak ima filter vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in tako ni v vezan v verige? Da.
104 Čaj divja češnja, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, ampak ima filter vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in tako ni v vezan v verige? Da.
105 Čaj gozdni sadeži, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, ampak ima filter vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in tako ni v vezan v verige? Da.
106 Čaj zeliščni, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane ali lahko ponudimo izdelek, ki je identičen zahtevanemu, ampak ima filter vrečke že predhodno narezane na posamezne gastro vrečke in tako ni v vezan v verige? Da.
106 Čaj zeliščni, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane naročnika prosimo, da določi kateri zeliščni čaj želi, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ponudnik naj ponudi zeliščni čaj s prevladujočimi sestavinami janeža in komarčka.
107 Čaj jagoda, pakiran v filter vrečke po cca 2g ali lahko ponudimo izdelek čaj jagoda-vanilija v 40g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Da, ponudnik lahko ponudi predlagani artikel.
110 Čaj hibiskus, pakiran v pakiran v filter vrečke po cca 2g ali lahko ponudimo izdelek v 36g pakiranju? Da.
115 Čaj melisa, pakiran v pakiran v filter vrečke po cca 2g izdelek obstaja v 26g pakiranju. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo? Da

Predračun 20: Testenine
2 Ribana kaša, jajčna ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne
3 Jušni rezanci, valjani ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne
9 Fritati ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Ne.
7 Zvezdice ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Ne
10 Polnjene testenine, sirov nadev smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, distribucijo in rokovanje. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Naročnik ne bo spreminjal uvrstitve živila v sklop.
Izdelek smo našli v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? 250 g pakiranje je že predvideno (zahtevano) v predračunu.
11 Polnjene testenine, špinačni nadev smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, distribucijo in rokovanje. Naročnika prosimo, da premakne izdelek v drug sklop. Naročnik ne bo spreminjal uvrstitve živila v sklop.
Izdelek smo našli v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Ne.
15 Testenine za lazanjo (široki rezanci) Nismo prepričani kaj naročnik želi široke rezance ali testenine za lazanjo. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju? Da, lahko v 8kg pakiranju. Naročnik želi testenine za lazanjo (predkuhano testo).
22 Testenine, paradižnikove (široki) izdelka na trgu ne najdemo. Prosimo za umik izdelka iz popisa. Naročnik ne bo spreminjal umestitve živila v sklop.
24 Testenine, pirine - ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? Da.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa predračuna, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s spremembami in pojasnili.

Datum objave: 02.07.2019   11:20
VPRAŠANJE16
Naročnika prosimo, da ponovno pregleda zahteve za razpis v njihovih Specifikacijah, saj je notri kar nekaj nemogočih zahtev.
1. (str 2) "Ponudnik mora, kjer naročnik ne bo posebej določil drugače, ponuditi artikle, ki ne vsebujejo umetnih barv in arom; ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov" S temi zahtevami je nemogoče oddati skoraj vsak sklop, saj so konzervansi in arome prisotni v živilih in jih Pravilniki za zdravo hrano ne prepovedujejo. V nekaterih so celo ključni za njihov obstanek.
2. (str 21) "Slaščice (navajate tudi kekse) naj bodo narejene iz kakovostnih surovin s čim manj dodanimi aditivi. Konzervansi, umetna sladila, umetna barvila in umetne arome niso dovoljene." Zahteva je povsem kontradiktorna. Najprej želite izdelek s čim manj aditivi, potem pa ne dovolite konzervansov in arom. Ali se ravnamo po prvi ali drugi zahtevi? Naročnika prosimo, da še enkrat premisli o zahtevi, saj imajo vsi keksi na trgu konzervanse, saj so narejeni iz margarine, ki jo le ta vsebuje.
3. (str. 22) "Jajčne testenine so izdelane iz mlevskih izdelkov, vode in jajc in morajo vsebovati najmanj 3 jajca, ki se v skladu s predpisi o kakovosti jajc razvrščajo v razred D, ali najmanj 124 g jajčnega melanža ali ustrezno količino jajčnega prahu na 1 kg mlevskih izdelkov." Upam, da se naročnik zaveda, da so testenine slovenskega podjetja Mlinotest narejene iz 120g jajčnega melanža na 1000g ali 12%. Tako avtomatično izključite enega največjih ponudnikov testenin v Sloveniji"
4. (str. 32) "Zahteve za konzervirano sadje in zelenjavo. Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila niso dovoljeni" Uporabljeni smejo biti samo tisti aditivi, ki jih dovoljujejo pravilniki." Ponovno gre za kontradiktorne zahteve. Konzervans, arome in barvila so namreč eni od najpogostejših aditivov. Ali lahko potem ponudimo izdelek s konzervansi in aromami ali ne?
5. (str 34)"Marmelade in džemi ne smejo vsebovati označenih konzervansov (benzojske kisline in njihovih spojin, sorbinske kisline in njihovih spojin,..), antioksidantov (žveplovega dioksida in spojin), barvil, arom in umetnih sladil." Zakaj imate potem razpisano porcijsko marmelado. Vse porcijske marmelade namreč vsebujejo konzervanse.
Naročnika prosimo za ponoven razmislek ob teh zahtevah. Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR 16
Ad 1.) Splošna zahteva specifikacij na strani 2:
»Ponudnik mora, kjer naročnik ne bo posebej določil drugače, ponuditi artikle (naročnik bo ob dvomih zahteval dostavo artiklov na vpogled):
ki ne vsebujejo umetnih barv in arom;
ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov;
s čim manjšo količino aditivov;
ki ne vsebujejo ojačevalcev okusa;
s čim manjšo vsebnostjo fitofarmacevtskih sredstev.«
se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik mora ponuditi čim bolj kakovostna živila (naročnik bo ob dvomih zahteval dostavo artiklov na vpogled) s čim manjšo vsebnostjo arom, umetnih sladil in kemijskih konzervansov, s čim manjšo količino aditivov in s čim manjšo vsebnostjo fitofarmacevtskih sredstev.«
Ad 2.) Zahteva specifikacij po skupinah živil sladko pecivo in keksi na str. 21:
»Slaščice naj bodo narejene iz kakovostnih surovin s čim manj dodanimi aditivi. Konzervansi, umetna sladila, umetna barvila in umetne arome niso dovoljene.«
se spremeni tako, da se glasi:
»Slaščice naj bodo narejene iz kakovostnih surovin s čim manj dodanimi aditivi, konzervansi, umetnimi barvili in umetnimi aromami.«
Ad 3.) Zahteva specifikacij po skupinah živil testenine na str. 22: "Jajčne testenine so izdelane iz mlevskih izdelkov, vode in jajc in morajo vsebovati najmanj 3 jajca, ki se v skladu s predpisi o kakovosti jajc razvrščajo v razred D, ali najmanj 124 g jajčnega melanža ali ustrezno količino jajčnega prahu na 1 kg mlevskih izdelkov."
se nadomesti z besedilom: »Sestava testenin mora ustrezati kakovosti Pravilnika o kakovosti izdelkov iz žit (Ur.l. RS, št. 1/14).«
Ad 4.) Zahteva specifikacij po skupinah živil zahteve za konzervirana živila na str. 32: »Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila niso dovoljeni.« se črta.
Ad 5.) Zahteva specifikacij po skupinah živil zahteve za marmelade in džemi na strani 34: »Marmelade in džemi ne smejo vsebovati označenih konzervansov (benzojske kisline in njihovih spojin, sorbinske kisline in njihovih spojin,..), antioksidantov (žveplovega dioksida in spojin), barvil, arom in umetnih sladil.« se črta.

Naročnik ne bo objavljal čistopisa obrazca ePRO - Specifikacije, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so z navedenimi spremembami seznanjeni in se z njimi strinjajo.