Dosje javnega naročila 003921/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Urejanje podatkov o prostorih delov stavb (nerazporejen prostor (prostor 99) in prostori v poslovnih stavbah)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.824,00 EUR

JN003921/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.06.2019
JN003921/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003921/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.08.2019
JN003921/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003921/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
pisarna.gu@gov.si
pisarna.gu@gov.si
+386 14784800

Internetni naslovi
http://www.gu.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10308
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Urejanje podatkov o prostorih delov stavb (nerazporejen prostor (prostor 99) in prostori v poslovnih stavbah)
Referenčna številka dokumenta: 43001-47/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Urejanje podatkov o prostorih delov stavb (nerazporejen prostor (prostor 99) in prostori v poslovnih stavbah)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Urejanje podatkov o prostorih delov stavb (nerazporejen prostor (prostor 99) in prostori v poslovnih stavbah)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   10:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

katere vse obrazce mora priložiti podizvajalec, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,
navodila za pripravo ponudbe s podizvajalci so navedena v splošnem delu razpisne dokumentacije pod točko 2. 5 Ponudba s podizvajalci.

Lep pozdrav,
Geodetska uprava RSDatum objave: 20.06.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V razpisni dokumentaciji str. 4 pri točki 1.1 Podatki o razpisu piše pri 1 nalogi:
- ureditev nerazporejenega prostora (t.i. prostor 99), v evidencah katastra stavb in registra nepremičnin (15.200 delov stavb).
Nikjer ni podatka koliko lastnikov je v teh 15.200 delov stavb. Ta podatek je naveden samo za nalogo 2.
Zanima nas koliko lastnikov (vključno lastniki in solastniki) je v teh 15.200 delov stavb?

2. V navodilu za izvedbo naloge, niti v razpisni dokumentaciji ni nikjer navedeno pri predmetu pogodbenega dela koliko je teh delov stavb, ki so katastrsko vpisani in koliko nekatastrsko vpisanih.
Povsod je pri nalogi 1 navedeno samo »največ 15.200 delov stavb«, pri nalogi 2 pa »10.700 delov stavb«

Zanima nas koliko teh delov stavb je katastrsko vpisanih in koliko je nekatastrsko vpisanih?

3. V razpisni dokumentaciji str. 4 pri točki 1.1 Podatki o razpisu piše pri 1 nalogi:
- ureditev nerazporejenega prostora (t.i. prostor 99), v evidencah katastra stavb in registra nepremičnin (15.200 delov stavb).

Zanima nas, na koliko stavbah je teh 15.200 delov stavb?

4. V razpisni dokumentaciji str. 4 pri točki 1.1 Podatki o razpisu piše pri 2 nalogi:
- ureditev prostorov pri delih stavbe, ki imajo poslovno dejansko rabo in površino vsaj 300 m2, v evidencah katastra stavb in registra nepremičnin (10.700 delov stavb, ki so v lasti 6.400 lastnikov).

Zanima nas, na koliko stavbah je teh 10.700 delov stavb?

Hvala za odgovore in lep pozdrav


ODGOVOR

1. Število lastnikov delov stavb z negativno površino, večjo od 15 m2 je 22.775 (različnih oseb) (15.064 delov stavb)
2. Katastrsko vpisanih delov stavb z negativno površino, večjo od 15 m2 je 2.294 (2.127 vpisov po ZENDMPE, 124 po ZEN, 43 po ZPPLPS), nekatastrsko vpisanih delov stavb je 12.770 (skupaj 15.064)
3. število stavb v katerih so deli stavb z negativno površino, večjo od 15 m2, je 14.285 (15.064 delov stavb)
4. število stavb v katerih so poslovni deli stavb, večji ali enaki 300 m2, je 8.333 (10.630 delov stavb)


Podatki o stavbah in delih stavb se dnevno spreminjajo (izvajajo se katastrski vpisi, spreminjajo se podatki o lastnikih. Podane statistike predstavljajo stanje podatkov na dan 20.6.2019. Izbran ponudnik bo prejel stanje podatkov, ki bodo znani na dan podpisa pogodbe.Datum objave: 21.06.2019   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v Vzorcu Pogodbe o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, je v 13.členu med drugim navedeno:
"Na podlagi člena 37 GDPR je obdelovalec imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (angl. »Data Protection Officer« DPO): ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov."

Glede na to dikcijo v pogodbi, sprašujemo ali predmetno javno naročilo izpolnjuje kriterije na način kot je navedeno v členu 37 GDPR oz. bodo v predmetnem javnem naročilu izvajane obdelave v obsegu in na način, da ponudnik MORA obvezno imeti imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO), ne glede na to, da temeljna dejavnost podjetja (ponudnika) ne zajema obdelav navedenih v 1. odstavku člena 37 GDPR in podjetje ni javni organ ali telo ter v sklopu svojega rednega dela in poslovanja DPO nima imenovanega.?

Če je odgovor pritrdilen, prosimo za utemeljitev.


ODGOVOR


Določba glede pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) izbranega ponudnika kot obdelovalca bo sestavni del pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jo bo sklenil ponudnik z Geodetsko upravo RS kot upravljavcem, le v primeru, če je ponudnik imenoval takšno pooblaščeno osebo. Pred sklenitvijo pogodbe o obdelavi osebnih podatkov bo Geodetska uprava RS s strani izbranega ponudnika pridobila informacijo glede morebitnega imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in če je bila imenovana tudi njene podatke (ime in priimek, telefonska številko in elektronski naslov).