Dosje javnega naročila 004648/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču - Tabela B
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004648/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004648/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004648/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzi.jn@gov.si
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312131/objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312131/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11037
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču - Tabela B
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
1. pregled ali posamezna postavka iz Tabele B temelji na verodostojni računovodski dokumentaciji oziroma drugi ustrezni dokumentaciji osnovnega sredstva,
2. finančna preverba verodostojnosti popisnih podatkov iz Tabele B glede na knjigovodske vrednosti investicijskih vlaganj, ki se nahajajo v knjigah osnovnih sredstev koncesionarja iz obdobja od 7.6.1996 (zaključek lastninskega preoblikovanja Luke Koper) do 31.12.2008 (zaključek leta v katerem je bila sklenjena koncesijska pogodba), in sicer:
- Tabela B sredstva v uporabi na dan 31.12.2008,
- Tabela B sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 NJP,
- Tabela B sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 JP,
3. preveritev, da investicije iz Tabele B niso bile financirane iz pristaniških pristojbin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
79212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
1. pregled ali posamezna postavka iz Tabele B temelji na verodostojni računovodski dokumentaciji oziroma drugi ustrezni dokumentaciji osnovnega sredstva,
2. finančna preverba verodostojnosti popisnih podatkov iz Tabele B glede na knjigovodske vrednosti investicijskih vlaganj, ki se nahajajo v knjigah osnovnih sredstev koncesionarja iz obdobja od 7.6.1996 (zaključek lastninskega preoblikovanja Luke Koper) do 31.12.2008 (zaključek leta v katerem je bila sklenjena koncesijska pogodba), in sicer:
- Tabela B sredstva v uporabi na dan 31.12.2008,
- Tabela B sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 NJP,
- Tabela B sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 JP,
3. preveritev, da investicije iz Tabele B niso bile financirane iz pristaniških pristojbin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.