Dosje javnega naročila 003954/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Ureditev visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 359.926,00 EUR

JN003954/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003954/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003954/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN003954/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
JN003954/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003954/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur, Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312192/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10304
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2019-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Ureditev visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih »VISFRIM v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih »VISFRIM« je Ureditev visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih »VISFRIM, skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351-423/2018/13 z dne 7.9.2018 in projektno dokumentacije PZI Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini (PZI št. P-792/15, Hydrotech d.o.o., marec 2019).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
45243000
45243500
45243510
45247200
45247230
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vipava v Prvačini
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Ureditev visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih »VISFRIM v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih »VISFRIM« je Ureditev visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini v okviru projekta Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih »VISFRIM, skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351-423/2018/13 z dne 7.9.2018 in projektno dokumentacije PZI Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini (PZI št. P-792/15, Hydrotech d.o.o., marec 2019).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Strateški projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   10:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   12:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo da objavi vse detajle:

1. Izdelava jaška iz prefabriciranih betonskih elementov, notranje dimenzije 1.5x1.5m, globine 4m, na betonsko posteljico, komplet z poliestersko pohodno rešetko, nerjavečo lestvijo dolžine 2.8m, betonsko oblikovano muldo, po detajlu. kos 1,00

2. Dobava in montaža zapornice iz nerjavečega jekla, dimenzije 1.2x1.2m, z teleskopskim vodilom L=3.5m in ročnim kolesom, po detajlu. kos 1,00

3. Izdelava betonskega tesnilnega elementa na cevi DN1000, iz AB betona C25/30, dimenzije 2.0x2.0x0.3m, komplet z opažem in armaturo, po detajlu. kos 1,00

4. Izdelava in montaža pocinkanih kovinskih montažnih elementov za pritrditev cevi DN1000 na mostno konstrukcijo, komplet z sidranjem, protikorozivno zaščito in podložnimi gumami, po detajlu. kos 9,00


ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal detajle.Datum objave: 13.06.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali moramo za dokazovanje sposobnosti že v fazi oddaje ponudbe predložiti s strani pristojnega organa izdana potrdila o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb? Ali zadostujejo podpisane priloge št.5, priloga št. 6 in priloga št. 7?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ni potrebno, je pa priporočljivo, d ponudnik sam zahteva pred rokom za prejem ponudb s strani Ministrstva za pravosodje pridobitev potrdil o nekaznovanosti, zato da bo lahko naročnik ob pomoči potrdila ponudnika in potrdila, ki ga bo pridobil sam in bosta obe potrdili znotraj 30 dni, izkazoval nekaznovanost in ponudniku ne bo potrebno prilagati overjenih izjav.Datum objave: 18.06.2019   14:20
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Predvidena je izvedba del v območju varovanega pasu železnice, kjer je običajno zahtevana prisotnost čuvaja.
Strošek čuvaja v pogodbenem popisu ni predviden.
Kdo plača ta strošek.

ODGOVOR
Stroški nadzora in sodelovanja s strani služb podjetja SŽ-infrastruktura d.o.o., ki sta navedeni v soglasju k projektu, bremenijo naročnika.