Dosje javnega naročila 003938/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Manjša vzdrževalna dela in popravila na sistemu: interne vodovodne instalacije, hišne kanalizacije in ogrevanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.615,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003938/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003938/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN003938/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2019
JN003938/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN003938/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003938/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nedzad Sejdinovič
nedzad.sejdinovic@zd-lj.si
+386 13003916
+386 13003937

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=1097
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10316
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Manjša vzdrževalna dela in popravila na sistemu: interne vodovodne instalacije, hišne kanalizacije in ogrevanja
Referenčna številka dokumenta: NMV-17/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50712000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Manjša vzdrževalna dela in popravila na sistemu: interne vodovodne instalacije, hišne kanalizacije in ogrevanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45330000
45351000
50712000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Manjša vzdrževalna dela in popravila na sistemu: interne vodovodne instalacije, hišne kanalizacije in ogrevanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu s Povabilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28.06.2019 in se bo začelo ob 12.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Vsa pojasnila v zvezi s povabilom k sodelovanju sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.
Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila je 20.06.2019 do 12. ure. Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval najkasneje 20.06.2017, do 14-ih. Odgovori bodo objavljeni na portalu javnih naročil.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.