Dosje javnega naročila 003997/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Gradnje: Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika - 1. Faza (energetska sanacija)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 839.271,15 EUR

JN003997/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN003997/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN003997/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN003997/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003997/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Mojca Horvat
mojca.horvat@ptuj.si
+386 27482968
+386 27482944

Internetni naslovi
http://www.ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ptuj.si/razpisi?id=000087943

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10327
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika - 1. Faza (energetska sanacija)
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila obsega energetsko sanacijo stavbe, prenovo sanitarij v vseh etažah (pritličje, prvo nadstropje, drugo nadstropje, delno mansarda) in delno zunanjo ureditev (izvedba fekalne kanalizacije).
Energetska prenova obsega osem investicijskih ukrepov:
- izolacija strehe, podstrešja,
- stavbno pohištvo,
- rekuperacija-prezračevanje,
- toplovod, podpostaja, zamenjava energenta,
- toplotna črpalka,
- vgradnja termostatskih ventilov,
- energetski monitoring + CNS,
- razsvetljava šole.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 534.368,25 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žnidaričevo nabrežje 1, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila obsega energetsko sanacijo stavbe, prenovo sanitarij v vseh etažah (pritličje, prvo nadstropje, drugo nadstropje, delno mansarda) in delno zunanjo ureditev (izvedba fekalne kanalizacije).
Energetska prenova obsega osem investicijskih ukrepov:
- izolacija strehe, podstrešja,
- stavbno pohištvo,
- rekuperacija-prezračevanje,
- toplovod, podpostaja, zamenjava energenta,
- toplotna črpalka,
- vgradnja termostatskih ventilov,
- energetski monitoring + CNS,
- razsvetljava šole.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
Projekt bo prijavljen na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi velikega obsega priprave ponudbe, ter zaradi časa dopustov in s tem težav pri pridobivanju ponudb, vas pozivamo da rok za oddajo ponudb prestavite za 14 dni. Le tako lahko pripravimo realno in konkurenčno ponudbo.
Hvala za razumevanje.
Lp

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal, saj je zakonsko določen rok za oddajo ponudb po odprtem postopku 35 dni, naročnikov pa je določil rok 40 dni prav iz razloga, ker z javnim naročilom padamo v čas dopustov in smatra, da je primeren.
Datum objave: 16.07.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji je navedeno da so reference po klasifikaciji 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
Prosimo vas, da se referenčna zahteva dopolni na celoten sklop 126 - Stavbe splošnega družbenega pomena.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo v razpisni dokumentaciji pod tč. Pogoji za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika:
- umakne zahtevo po "energetski sanaciji objektov" ter jo nadomesti z zahtevo dveh referenčnih gradenj (novogradnja, rekonstrukcija) v zahtevanih višinah
- razširi klasifikacijo 12630 na klasifikacijo 126 (stavbe splošnega družbenega pomena)

Menimo, da ponudnik, ki je opravil novogradnjo ali rekonstrukcijo (nova fasada, nova okna, itd...) enako sposoben izvesti tudi energetsko sanacijo objekta.
Enako velja za klasifikacijo objekta, zato prosimo da jo razširite na "stavbe splošnega družbenega pomena" kamor spada tudi šola.

Hvala,
lp
ODGOVOR
Naročnik zahtev pod točko Pogoji za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika ne bo spreminjal.