Dosje javnega naročila 003942/2019
Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
Storitve: Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina in končna oskrba dehidriranega blata
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003942/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003942/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN003942/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN003942/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN003942/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003942/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o.
Celjska cesta 12
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
Anita Staroveški
anita.staroveski@okp.si
+386 38121406
+386 38121415

Internetni naslovi
http://www.okp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.okp.si/index_javna_narocila.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10329
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina in končna oskrba dehidriranega blata
Referenčna številka dokumenta: JNOKP-052019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina v Rajnkovcu ter prevzem in končna oskrba blata za OKP Rogaška Slatina d.o.o. skladno s tehnično tehnološkimi zahtevami naročnika, določenih v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rogaška Slatina
II.2.4 Opis javnega naročila
Dehidracija blata na komunalni čistilni napravi Rogaška Slatina v Rajnkovcu ter prevzem in končna oskrba blata za OKP Rogaška Slatina d.o.o. skladno s tehnično tehnološkimi zahtevami naročnika, določenih v prilogi 1 te razpisne dokumentacije.
Obseg naročila je odvisen od dejanskih potreb naročila.
Predmet javnega naročila se izvaja sukcesivno po podpisu pogodbe in se izvaja 24 (štiriindvajset mesecev) od dne pričetka uporabe glede na naročnikove potrebe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbo je možno podaljšati do izčrpanja skupne višine ocenjenih sredstev in v skladu s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V točki 9.1.4.1 Tehnična sposobnost zahevate referenco, ki je vezana na komunalno čistilno napravo z laguno, pa še to v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2018. Edina čistilna naprava z laguno primerne velikosti v Slovenij je vaša, kar nakazuje, da morda ustreza samo 1 ponudnik. To vam kot gospodarnemu naročniku ne more biti v interesu, saj ne boste prejeli več primerjalnih ponudb in dosegli ekonomsko ugodno ceno.

1. Naročniku predlagamo, da spremeni referenčni pogoj tako, da bodo upoštevane tudi reference za dehidracijo blata na komunalnih čistilnih napravah z običajnimi zalogovniki blata (brez lagun).

2. Naročnik naj podaljša že tako izredno kratek prvotni rok za oddajo za dodatnih 7 dni, da lahko tudi ostali ponudniki pripravimo ustrezno ponudbo.

V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Spoštovani,

K1. naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja, ker potrebuje izkušenega ponudnika, referenca pa je dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil; gre za specifično blato in ni primerljivo z običajnim zalogovnikom.

K2. Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav OKP Rogaška Slatina d.o.o.Datum objave: 17.06.2019   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je možno spremeniti pogoj Dehidracija iz lagune v dehidracijo s potopno črpalko? To dejanje ne bi vplivalo na izvedno in kvaliteto postopka dehidracije, bi pa omogočilo oddajo več konkurenčnih ponudb ter posledično ugodnejšo ceno za naročnika.

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

dehidracija poteka direktno iz lagune. Tehnologija je stvar ponudnika v skladu s tehničnimi zahtevami iz razpisa.

Lep pozdrav OKP Rogaška Slatina d.o.o.Datum objave: 17.06.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Opravičilo za pozno postavljeno vprašanje, vendar ste nam ponudnikom namenili zelo kratek rok za pregled in pripravo ponudbe.

V točki 9.1.4.1 Tehnična sposobnost zahevate referenco, da je ponudnik izvedel posameznemu naročniku v obdobju enega leta (1 leto=365 dni) dehidracijo blata v količini vsaj 7.000 m3 na komunalni čistilni napravi, kjer je homogeniziral blato in črpal blato iz lagune na komunalni čistilni napravi z mehansko predstopnjo (po potrebi) na dehidracijsko enoto, kot je določeno v tehničnih zahtevah te razpisne dokumentacije...

Ali pravilno razumemo, da kot referenca velja samo črpanje in dehidracija blata na komunalni čistilni napravi z laguno? Prosimo za odgovor.
Postopek dehidracije blata iz lagun ali pa klasičnih bazenov (zalogovnikov) je povsem identičen, zato naročnika naprošamo, da kot dokazilo sposobnosti dovoli tudi ustrezno referenco s čistilnih naprav, ki ne uporabljajo sistema lagune.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo upošteval referenco, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji; velja le referenca, kjer je bilo potrebno opravljati lastno homogeniziranje blata in mehansko predčiščenje (zaradi večjih trdih delcev v laguni) na čistilni napravi z laguno.

Lep pozdrav OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Datum objave: 17.06.2019   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas zakaj se bodo upoštevale samo reference pridobljene pri
dehidracijah iz t.i. lagun saj se dehidracija iz klasičnih zalogovnikov ne
razlikuje. Ter zakaj se upoštevajo samo reference pridobljene v
obdobju med 1.01.2017 in 31.12.2018? Postopek dehidracije se namreč v
zadnjih 20ih letih ni bistveno spremenil.

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik potrebuje izkušenega ponudnika, referenca pa je dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil; gre za specifično blato in ni primerljivo z običajnim zalogovnikom. Dehidracija iz klasičnih zalogovnikov se razlikuje od dehidracije iz lagun. V laguni blato ni homogenizirano in je v njej veliko trdih delcev, krp, higienskih vložkov,.. Potrebna je predhodna homogenizacija in mehansko predčiščenje.

Naročnik bo upošteval reference, ki se nanašajo na obdobje od 01.06.2016 do 31.05.2019.

Lep pozdrav OKP Rogaška Slatina d.o.o.Datum objave: 17.06.2019   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je možno podaljšati skrajni rok za oddajo ponudbe?
Saj v tem kratkem določenem času za oddajo ponudbe ni možno odvzeti vzorcev mulja in opravit potrebne analize za določitev porabe flokulanta. Rezultati analize so ključni dejavnik pri določitvi cene m3 .

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Datum objave: 17.06.2019   14:06
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Za naročnika imamo naslednja vprašanja:

1. Kdaj in kje se lahko vzame vzorec mulja?

2. Ali za odvoz blata ni potrebna nobena referenca?

3. Ali je homogeniziranje blata (po potrebi) fakturirano posebej (po potrebi) oz. je vključena v celotno ponudbo?

4. Prosimo vas, da podaljšate skrajni rok oddaje ponudbe saj v danem času ni možno opravit analiz mulja in oddat resne in optimizirane ponudbe.

Lepo pozdravljeni hvala za odgovore

ODGOVOR

Spoštovani,

K1. vzorce mulja lahko vzamete na ČN Rogaška Slatina med delovnikom v času od 8.00 do 12.00 ure po predhodnem dogovoru na telefonsko številko: 041 794 097.
K2. Naročnik v razpisni dokumentacije v zvezi z prevzemom in odvozom dehidriranega blata ni predvidel reference, naročniku je v točki 2. poglavja 9.1.2 razpisne dokumentacije zahteval izkazovanje pogoja v zvezi s poklicno usposobljenostjo. Naročnik dodaja še pogoj, da mora biti gospodarski subjekt registriran pri Agenciji Republike Slovenije za okolje v evidenco zbiralcev odpadkov, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov za odpadek 19 08 05, kot določa prvi odstavek 30. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Ponudnik more imeti dovoljenje za končno oskrbo blata, da naročniku na koncu odda evidenčni list. Pri predmetu javnega razpisa je potrebno upoštevati vso področno veljavno zakonodajo, ki je v razpis ne moremo napisati.
K3. Homogeniziranje je vključeno v celotno ceno.
K4. Naročnik bo podaljšal rok.

Lep pozdrav
OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Datum objave: 19.06.2019   12:23
Spoštovani,

naročnik bo na svoji spletni strani objavil oceno odpadka.

Lep pozdrav
OKP Rogaška Slatina d.o.o.