Dosje javnega naročila 003996/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Gradnje: Arheološka raziskava ob ureditvi mestne tržnice II. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003996/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2019
JN003996/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003996/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Mojca Horvat
mojca.horvat@ptuj.si
+386 27482968
+386 27482944

Internetni naslovi
http://www.ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10337
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Arheološka raziskava ob ureditvi mestne tržnice II. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Arheološke raziskave ob gradnji II. faza na območju ureditve mestne tržnice se bodo izvajale v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji in na podlagi poročila o arheološkem testnem izkopu in Ugotovitvenega poročila arheoloških raziskav izvajalca I. faze raziskav.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Arheološke raziskave ob gradnji II. faza na območju ureditve mestne tržnice se bodo izvajale v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji in na podlagi poročila o arheološkem testnem izkopu in Ugotovitvenega poročila arheoloških raziskav izvajalca I. faze raziskav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 15.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Do podaljšanja pogodbenega roka, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) če izvajalec kljub opravljenemu pozivu naročniku ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe;
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Odločitev o podpori št. 6-3/18/MOP/0 za operacijo Ureditev mestne tržnice


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2019   11:49
Naročnik sporoča, da je v razpisni dokumentaciji po pomoti kot dokazilo naveden obrazec ESPD.
ESPD obrazec ni potreben, namesto njega se uporabi obrazec 3 Izjava.