Dosje javnega naročila 004076/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Blago: Dobava in montaža opreme za OŠ Koprivnica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.974,98 EUR

JN004076/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN004076/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN004076/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN004076/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN004076/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN004076/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019
JN004076/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004076/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 113-276750
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI036
Krško
Slovenija
Suzana Horvatiček
suzana.horvaticek@krsko.si
+386 74981303
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312264/objava_12_6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10406
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za OŠ Koprivnica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 430-30/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža opreme za OŠ Koprivnica, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OPREMA UČILNIC IN KNJIŽNICE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KOPRIVNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
OPREMA UČILNIC IN KNJIŽNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.08.2019
Konec: 30.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili iz pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
39700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KOPRIVNICA
II.2.4 Opis javnega naročila
TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.08.2019
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili iz pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   07:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kako je s popisom del, nikjer ga ne najdemo.
Prosim da dodate, popise del, in načrte.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik je popis del in ostalo dokumentacijo objavil na našo spletno stran: www.krsko.si.


Datum objave: 17.06.2019   07:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nikjer ni mogoče dobiti popisov opreme in tehnične dokumentacije.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je popis del in ostalo dokumentacijo objavil na našo spletno stran: www.krsko.si.
Datum objave: 02.07.2019   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo za več informacij:

- označba knjižnice (čelne napisne tablice, stranske, omejevalci knjig, napisi na policah...)
dimenzije, material, barva, velikost napisov napolicah itd...
- stol masiven les: 34x34x38 - prosimo, da navedete primer obstoječega
- pano mrežasti prostostoječi - prosimo, da navedete primer obstoječega

hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik objavlja pojasnila:

- označba knjižnice (čelne napisne tablice, stranske, omejevalci knjig, napisi na policah...)
dimenzije, material, barva, velikost napisov napolicah itd...

Pri ponudbi upoštevati tipske standardne oznake dobavitelja opreme

- stol masiven les: 34x34x38 - prosimo, da navedete primer obstoječega

Primer: stol masiven dobavitelja kot npr. Učilna

- pano mrežasti prostostoječi - prosimo, da navedete primer obstoječega

Primer: pano mrežasti dobavitelja kot npr. Učilna
Datum objave: 10.07.2019   16:50
VPRAŠANJE
SKLOP 2. TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE

Pozivamo oz. prosimo naročnika, da iz POGOJEV IN ZAHTEV ZA PONUDNIKE črta zahteve in sicer:

- "Ponudniki morajo k ponudbi priložiti certifikate kakovosti za inox pločevine AISI 304 debeline 0,8 mm, 1,0 mm in 1,5 mm"

Ta zahteva naj se črta, ker je nesmiselna, saj je rok dobave šele 2020 in ta današnji certifikat ne bo nič dokazoval v l. 2020.

- "Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec delovne površine pulta iz nerjavne pločevine AISI 304 ................"

Ta zahteva naj se črta, ker je nesmiselna in nepotrebna. Vsak proizvajalec nevtralne opreme ima svoj način izdelave in kakovost ustrezno zavaruje z bančno garancijo.

- "Ponudnik mora k ponudbi priložiti referenčni vzorec vrat viseče omarice ......."

Ta zahteva naj se črta, ker je nesmiselna in nepotrebna. Vsak proizvajalec nevtralne opreme ima svoj način izdelave in kakovost ustrezno zavaruje z bančno garancijo.

-"Ponudniki morajo k ponudbi priložiti vzorec odbojnika iz nerjavne pločevine AISI 304 ........................"

Odbojnikov sploh ni v popisu.

- "Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke........"

Prosimo za dodatno informacijo, kateri energetski razred je zahtevan.

Hvala lepa vnaprej odgovore.
ODGOVOR

SKLOP 2. TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE

Pozivamo oz. prosimo naročnika, da iz POGOJEV IN ZAHTEV ZA PONUDNIKE črta zahteve in sicer:

- "Ponudniki morajo k ponudbi priložiti certifikate kakovosti za inox pločevine AISI 304 debeline 0,8 mm, 1,0 mm in 1,5 MM
Ta zahteva naj se črta, ker je nesmiselna, saj je rok dobave šele 2020 in ta današnji certifikat ne bo nič dokazoval v l. 2020.

ODGOVOR: Certifikate bo oddal izbrani ponudnik pred vgradnjo opreme.

- "Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec delovne površine pulta iz nerjavne pločevine AISI 304 ................"

Ta zahteva naj se črta, ker je nesmiselna in nepotrebna. Vsak proizvajalec nevtralne opreme ima svoj način izdelave in kakovost ustrezno zavaruje z bančno garancijo.

ODGOVOR: Ponudniki morajo naročniku dostaviti vzorec delovne površine pred rokom za oddajo ponudbe.


- "Ponudnik mora k ponudbi priložiti referenčni vzorec vrat viseče omarice ......."

Ta zahteva naj se črta, ker je nesmiselna in nepotrebna. Vsak proizvajalec nevtralne opreme ima svoj način izdelave in kakovost ustrezno zavaruje z bančno garancijo.

ODGOVOR: Ponudnikom ni potrebno prilagati vzorca vrat viseče omarice.


-"Ponudniki morajo k ponudbi priložiti vzorec odbojnika iz nerjavne pločevine AISI 304 ........................"

Odbojnikov sploh ni v popisu.

ODGOVOR: Ponudnikom ni potrebno prilagati vzorca odbojnika.


- "Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke........"

Prosimo za dodatno informacijo, kateri energetski razred je zahtevan.

ODGOVOR: Ponudniki naj k ponudbi priložijo tehnično dokumentacijo za hladilne in zamrzovalne omare, iz katere bo razvidno da ponujeni elementi izpolnjujejo zahtevane tehnične karakteristike, zlasti priključne moči in porabo energije.

Datum objave: 10.07.2019   16:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 1 teden. Glede na to, da imate rok izvedbe predviden za leto 2020, podaljšanje roka za 1 teden ne bo imelo na izvedbo nobenega vpliva. Nam ponudnikom pa bo to v veliko pomoč, saj je sedaj še vedno čas razpisov za projekte, ki se bodo izvajali še v teh šolskih počitnicah.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 25.7.2019 do 10.00 ure.


Datum objave: 10.07.2019   16:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2:
Termična obdelava:
Poz. 10. 001 plinski štedilnik z električno pečico: ali je lahko narejen iz varjene konstrukcije ki jo sestavlja pločevina debeline do S=2 mm?
Poz. 10.002 blok miza: ali je lahko narejena iz varjene konstrukcije ki jo sestavlja pločevina debeline do S=2 mm?
Poz. 10.003 plinski kotel:
- ali mora biti vgrajena brezstopenjska regulacija ali termostatska regulacija gretja?
- ali se lahko izvaja polnjenje plašča kotla z nemehčano vodo preko polnilnega ventila in z možnostjo polnjenja z mehčano vodo preko varnostne armature?
- ali je zahteva "možnost segrevanja s polno močjo, ki skrajša čas segrevanja vode do vretja do 15 minut" napaka? Omenjena funkcija je možna samo pri električnih kotlih.
- ali je gretje pri plinskem kotlu preko grelca ali preko gorilnika?
Poz. 10.004 električni kotel:
- ali mora biti za funkcijo "možnost segrevanja s polno močjo, ki skrajša čas segrevanja vode do vretja do 15 minut" vgrajeno dodatno stikalo na stikalni plošči?
- ali se lahko izvaja polnjenje plašča kotla z nemehčano vodo preko polnilnega ventila in z možnostjo polnjenja z mehčano vodo preko varnostne armature?
Poz. 10.005 plinska prekucna ponev:
- ali je zahteva "dvostenski pokrov. Dvojni plašč kotla ima avtomatično polnjenje mehačane vode.Vgrajen varnostni tlačni ventil. Termostat za regulacijo gretja. Gretje preko mikro perforiranega grelca." napaka? Te karakteristike veljajo za kotle in ne za prekucne ponve.

ODGOVOR

Sklop 2:
Termična obdelava:
Poz. 10. 001 plinski štedilnik z električno pečico: ali je lahko narejen iz varjene konstrukcije ki jo sestavlja pločevina debeline do S=2 mm?
ODGOVOR: Ponudniki lahko ponudijo tudi takšno konstrukcijo.

Poz. 10.002 blok miza: ali je lahko narejena iz varjene konstrukcije ki jo sestavlja pločevina debeline do S=2 mm?
ODGOVOR: Ponudniki lahko ponudijo tudi takšno konstrukcijo.

Poz. 10.003 plinski kotel:
- ali mora biti vgrajena brezstopenjska regulacija ali termostatska regulacija gretja?
ODGOVOR: Vgrajena mora biti brezstopenjska regulacija.

- ali se lahko izvaja polnjenje plašča kotla z nemehčano vodo preko polnilnega ventila in z možnostjo polnjenja z mehčano vodo preko varnostne armature?
ODGOVOR: Lahko.

- ali je zahteva "možnost segrevanja s polno močjo, ki skrajša čas segrevanja vode do vretja do 15 minut" napaka? Omenjena funkcija je možna samo pri električnih kotlih.
ODGOVOR: Ponudniki naj pri tej poziciji ne upoštevajo te zahteve, zahteva se nanaša samo na električni kotel poz. 10.004

- ali je gretje pri plinskem kotlu preko grelca ali preko gorilnika?
ODGOVOR: Gretje se zahteva preko gorilnika.

Poz. 10.004 električni kotel:
- ali mora biti za funkcijo "možnost segrevanja s polno močjo, ki skrajša čas segrevanja vode do vretja do 15 minut" vgrajeno dodatno stikalo na stikalni plošči?
ODGOVOR: Da, potrebno je dodatno stikalo na stikalni plošči.

- ali se lahko izvaja polnjenje plašča kotla z nemehčano vodo preko polnilnega ventila in z možnostjo polnjenja z mehčano vodo preko varnostne armature?
ODGOVOR: Lahko.

Poz. 10.005 plinska prekucna ponev:
- ali je zahteva "dvostenski pokrov. Dvojni plašč kotla ima avtomatično polnjenje mehačane vode.Vgrajen varnostni tlačni ventil. Termostat za regulacijo gretja. Gretje preko mikro perforiranega grelca." napaka? Te karakteristike veljajo za kotle in ne za prekucne ponve.
ODGOVOR: Ponudnikom pri tej poziciji ni potrebno upoštevati zgoraj navedenih zahtev.Datum objave: 11.07.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2:
Ali lahko tehnično dokumentacijo za ponujene izdelke predložimo za aparate in naprave, za nevtralno opremo, ki se izdeluje po meri pa predložimo podpisano izjavo, da bo izdelana v skladu z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami ter seveda priložimo zraven zahtevan vzorec delovne površine. Za nevtralno opremo po meri namreč vnaprej pripravljeni prospekti ne obstajajo.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Ponudniki lahko priložite tehnično dokumentacijo za aparate in naprave ter podpisano izjavo za nevtralno opremo izdelano po meri.


Datum objave: 11.07.2019   09:42
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da imamo bonitetno oceno po pravilih Basel II S.BON AJPES od SB1 do SB5. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje Ekonomsko-finančne sposobnosti v delu »bonitetna ocena po pravilih Basel II S.BON AJPES od SB1 do SB6" in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren, kot bomo pojasnili v nadaljevanju.
Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki. Natančneje 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku določa: »Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.« Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.
Po vpogledu v dokument Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/) in glede na odgovor, ki smo ga kot ponudnik prejeli s strani agencije AJPES, ugotavljamo, da na bonitetno oceno vpliva več različnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v tri skupine:
podatki iz letnega poročila;
relativni položaj podjetja v sektorski podskupini, kamor je uvrščeno glede na glavno dejavnost. Poleg računovodskih izkazov na ocenjeno verjetnost neplačila vpliva tudi sektorska podskupina v katero je glede na registrirano glavno dejavnost uvrščeno podjetje ter relativni položaj podjetja v okviru sektorske podskupine. Ker se tveganja oziroma pojavnost dogodka neplačila po posameznih sektorskih podskupinah razlikujejo, se tudi te razlike upoštevajo pri oceni verjetnosti neplačila in posledično pri pripisu bonitetne ocene za posamezni ocenjevani poslovni subjekt;
relativni položaj posamezne sektorske podskupine v primerjavi z drugimi sektorskimi podskupinami.
V dokumentu, ki smo ga kot ponudnik prejeli s strani agencije AJPES je med drugim tudi zapisano: »Hipotetično je sicer mogoče da bi podjetje, ki bi na dan 31.12. imelo registrirano drugo glavno dejavnost imelo drugačno bonitetno oceno, saj je uspešnost poslovanja odvisna od okolja, v katerem podjetje deluje. Pojavnost insolventnega dogodka je zaradi narave poslovanja podjetij po gospodarskih panogah bistveno različna.
To dejstvo pa ZJN-3 izrecno prepoveduje v 7. členu. Kršenje tega člena pa ne predstavlja prednosti za naročnika, saj je kot bomo pojasnili v nadaljevanju bonitetna ocena SB6, popolnoma sprejemljiva.
Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v šestem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB6) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe. Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena SB6, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB6) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov.
Za vsak poslovni subjekt je glede na konkretno ugotovljene relevantne kazalnike, z S.BON AJPES modelom izračunana skupna verjetnost za nastop dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev po datumu izdelave računovodskih izkazov. Vzročno pogojene verjetnosti so kalibrirane po posameznih sektorjih in/ali sektorskih podskupinah pri čemer so upoštevani trendi pri pojavnosti dogodka neplačila po sektorjih in/ali sektorskih podskupinah v zadnjih letih in ugotovljena nestanovitnost pojavnosti dogodka neplačila. Glede na dejstvo, da se naročnik opira na določanje bonitetne ocene s strani AJPES-a in nima vpogleda niti vpliva na metodologijo izračuna bonitetnih ocen, ni ne ustrezno usposobljen in ne strokoven, da bi lahko določal merilo v obliki pogoja, katera bonitetna ocena je še sprejemljiva za predmetno javno naročilo. Ker gre za javno naročilo, ki v svojem temelju ni bistveno drugačno kot povprečno javno naročilo te vrednosti, menimo, da naročnik lahko kot pogoj uporabi zgolj minimalno povprečne bonitetne ocene. Namreč z bonitetno oceno lahko naročnik zmanjša možnost tveganja nastopa insolventnosti, torej preživetja ponudnika do konca izvedbe javnega naročila, za kar pa ne moremo reči, da ponudnik z bonitetno oceno SB6 ne more izkazovati.
Bonitetna ocena nedvomno ne izkazuje sposobnosti, vendar zgolj statistično predvidevanje. Iz tega sledi, da bonitetna ocena ne more biti primeren pokazatelj sposobnosti, toliko več ne more omejevati možnosti enakopravnega sodelovanja v okviru postopka javnega naročila.
Naročnik je po mnenju vlagatelja s postavitvijo navedenega pogoja »bonitetna ocena po pravilih Basel II S.BON AJPES od SB1 do SB5« kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov in uporabil pogoj, ki zgolj statistično predvideva finančno in ekonomsko sposobnost izvedbe predmetnega javnega naročila. Bonitetna ocena zgolj kaže verjetnost, da na strani ponudnika ne bo nastopil dogodek insolventnosti v naslednjem letu. Bistven kriterij v tem primeru je gotovo povprečna ekonomska poslovna sposobnost, medtem ko je zahteva po nadpovprečni sposobnosti diskriminatorna in po prepričanju ponudnika favorizira določene ponudnike,
Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v razredu SB5 v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finančnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki spadajo v "razred plačnikov" in npr. dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena v razredu do SB5 predstavljalo zagotovilo, da bo izvajalec dejansko tudi sposoben naročilo (bolj kvalitetno) izvesti. Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli nižjo oceno (in bili še vedno pozitivno ocenjeni), torej tistih ponudnikov, ki so imeli v zadnjem bilančnem obdobju nadpovprečno dober položaj na relevantnem tržišču.
Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Spornost pogoja bonitetne ocene glede na metodologijo AJPES je tudi v tem, da ponudniki še vedno ne poznamo točne metodologije izračuna bonitetne ocene, na kar nimamo vpliva in posledično ne moremo vplivati na izboljšanje konkurenčnega položaja na trgu. Poleg tega pa je model statističen in je vezan zgolj na zadnji dan v finančnem obdobju, t.j. 31.12 vsakega leta, kar pomeni, da ponudniki ne moremo izboljšati bonitetne ocene za potrebe določenega javnega naročila, četudi bi to želeli in imamo za to razpoložljiva sredstva na dan oddaje ponudbe.
DKOM je sicer že v več primerih obravnavala problematiko izkazovanja ekonomske in finančne sposobnosti z bonitetno oceno, vendar je v teh primerih obravnavala zgolj primernost ne pa diskriminatornosti, saj se ni nikoli spuščala v metodologijo ocene in tudi ne v vpliv le-te na različne ponudnike.
Vljudno prosimo da upoštevate naše zgoraj navedene argumente in dovolite bonitetno oceno od SB-1 do vključno SB 6.


ODGOVOR

Naročnik bo spremenil bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Že pred nekaj leti je AJPES nadgradil in uvedel določene novosti v proces ocenjevanja kreditnega tveganja podjetij in tako objavil novo Metodologijo za določanje bonitetne ocene gospodarskih družb, ki je s spremembami prejšnje metodologije dopolnila izhodišča za ocenjevanje bonitet in sicer tako, da za družbe z bonitetno oceno SB 6 velja da je zmožnost podjetja za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnost neplačila po bonitetnih razredih približno 60% vseh slovenskih podjetij pripisala višjo bonitetno oceno. Podjetje je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobno poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljivo na razmere v poslovnem okolju. Podjetje z bonitetno oceno SB 6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila da je modelsko ocenjena vrednost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vsa slovenska podjetja, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu.
Glede na zgoraj navedena dejstva, prosimo naročnika, da spremeni zahtevo po minimalni bonitetni oceni iz zahtevane SB-5 na dovoljeno SB-6.


ODGOVOR

Naročnik bo spremenil bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.Datum objave: 11.07.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1.Prosimo za potrditev da pravilno razumemo razpisno dokumentacijo glede referenčnega dela in sicer da pri oddaji ponudbe ni potrebno priložiti potrjene reference, temveč šele v fazi pregledovanja ponudb na poziv naroičnika (Tehnična in strokovna sposobnost - 1.pogoj)?
2. Prosimo potrditev da zahteva 2.1.3.4 Okoljske zahteve velja za Sklop 1 oprema učilnic in knjižnice, ni po potrebno prilagati navedenih dokazil za Sklop 2 tehnološka oprema kuhinje (izdelana iz inoxa).

ODGOVOR


1. Da, naročnik bo predložitev referenc zahteval v fazi pregledovanja ponudbe in jo bo moral ponudnik na poziv posredovati v roku 3 (treh) delovnih dni.

2. Da, okoljske zahteve velja samo za sklop 1. Oprema učilnic in knjižnjice.