Dosje javnega naročila 003968/2019
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in razvoj zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.232,00 EUR

JN003968/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003968/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN003968/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2019
JN003968/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003968/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312284/Nadgradnja_in_razvoj_zalednih_orodji_za_informacijski_sistem_E-Šport.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10350
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in razvoj zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT
Referenčna številka dokumenta: 190010
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev nadgradnje in razvoja zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev nadgradnje in razvoja zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v 5. točki razpisne dokumentacije št. 190010 "Nadgradnja in razvoj zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT".
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   11:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani
V točki 2.1. navajate, da mora ponudnik oddati v razdelek Druge - priloge med drugim tudi ponudbeni predračun v Excelu.
Naročnika prosimo za objavo predračuna v excelu.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Gre za splošna pravila, ki sicer veljajo pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN. V tej razpisni dokumentaciji ni ponudbenega predračuna v Excel obliki, zato je navodilo v tem delu brezpredmetno.
Ponudniki vpišejo, v razpisni obrazec (Razpisni obrazec št. 2);
Ponudbena vrednost za izvedbo predmeta javnega naročila brez in z vključenim DDV, izražena v evrih (EUR) zaokrožena na dve decimalni mesti natančno in
število dni (časovni rok) potrebnih za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponujeni časovni rok je lahko največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. V primeru, da ponudnik ponudi daljši časovni rok ali ne vpiše števila dni, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Za napako se opravičujemo.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.06.2019   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisnem obrazcu 2 je naveden napačen datum veljavnosti ponudbe. Prosimo za popravek obrazca.


ODGOVOR


Pozdravljeni.
Ponudba velja 60 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb, to je do 25.8.2019.
Na Razpisnem obrazcu 2 je kot datum veljavnosti ponudbe napačno naveden datum 25.6.2019, saj bi moralo pisati 25.8.2019.
Naročnik ne bo objavil popravka Razpisnega obrazca 2.
Za tiskarsko napako se opravičujemo in poudarjamo, da ponudba, ne glede na zapis datuma na razpisnem obrazcu 2, velja 60 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb, to je do 25.8.2019. Ponudniki lahko sami popravijo Razpisni obrazec, na način da prečrtajo številko 6 in napišejo številko 8, skladno s tem odgovorom.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.06.2019   10:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V točki 5.3.1. pri opisu predmeta javnega naročila ste zapisali zahtevo, da izbrani ponudnik postavi strežnik ter inštalacije programskega orodja za napredno upravljanje z varnostnimi kopijami podatkovnih baz Oracle na sekundarni lokaciji ZŠRS Planica.
Zanima nas ali mora omenjeni sistem omogočati še kakšne druge funkcionalnosti, poleg prenosa in varovanja podatkovnih baz, ki jih običajno sicer takšni sistemi ponujajo?
Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Kot je napisano mora strežnik za napredno upravljanje z varnostnimi kopijami omogočati varovanje podatkovnih zbirk in virtualnih strežnikov tudi na sekundarni lokaciji ZŠRSP.
Sistem mora poleg prenosa in varovanja zagotoviti tudi mehanizem hitre in enostavne povrnitve (Restore) podatkovnih zbirk za potrebe razvoja, verifikacije, testiranja ali produkcije. Povrnitev podatkovnih zbirk se mora izvajati z uporabo grafičnega vmesnika in se mora biti izvedena v manj kot pol ure. Strežnik mora omogočati vzpostavitev več virtualnih podatkovnih zbirk hkrati in omogočati tudi ohranjanje zgodovine virtualnih podatkovnih zbirk ter možnost, da virtualne podatkovne zbirke na strežniku ostanejo aktivne vsaj 30 dni.
Strežnik mora zagotavljati možnost shranjevanja zgodovine podatkovnih zbirk za obdobje najmanj 90 dni in povrnitev v kateri koli trenutek (na 3s natančno) v shranjeni zgodovini podatkovnih zbirk.
Strežnik mora zagotavljati možnost shranjevanja zgodovine virtualnih strežnikov za obdobje najmanj 90 dni in povrnitev na stanje katere-koli shranjene varnostne kopije.
Izbrani ponudnik mora ponuditi strojno opremo in programsko opremo za strežnik ter storitve integracije strežnika v naročnikovo okolje: integracija s podatkovno zbirko SPORT2 in z 23 virtualnimi strežniki.
Trenutno se za arhiviranje (Backup) in povrnitev (Restore) Oracle podatkovnih zbirk uporabljajo Oracle orodja. Za arhiviranje, prenos in povrnitev virtualnih strežnikov se uporablja orodje Veeam.
Lep pozdrav.Datum objave: 14.06.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da v javnem naročilu navajate, da gre za NMV in si kot naročnik pridržujete možnost vključitve pogajanj, če ponujena vrednost presegala naročnikovo ocenjeno vrednost, nas zanima, kakšna je ocenjena vrednost tega naročino oziroma vaša razpoložljiva sredstva.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik se odpoveduje možnosti pogajanj.
Naročnik ne želi razkriti ocenjene vrednosti.
Naročnik bo ponudbe ponudnikov ocenil na podlagi merila »ekonomsko najugodnejša ponudba« skladno s 3. točko, Razpisne dokumentacije, Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika.
Lep pozdrav.
Datum objave: 17.06.2019   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Med vsebinskimi zahtevami v točki 5.2.3. navajate zahtevo za vzpostavitev zadnje delujoče verzije APEX orodja. Vljudno vas prosimo, da nam navedete, katero verzijo trenutno uporabljate.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Trenutna verzija, ki jo ZSRS Planica uporablja, je 5.1.2.
Lep pozdrav.