Dosje javnega naročila 003967/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Nadgradnja prikolic za prevoz kontejnerjev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003967/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003967/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2019
JN003967/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003967/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10360
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja prikolic za prevoz kontejnerjev
Referenčna številka dokumenta: JN 110/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34223000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nadgradnja prikolic za prevoz kontejnerjev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34223000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nadgradnja prikolic za prevoz kontejnerjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   12:13
Spoštovani,

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju Vzorec pogodbe obrazec - 7 v 2., 3. in 4. odstavku 2. člena spremenil tekst in sicer sedaj se glasi:
Pogodbena cena je neto cena brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost izvajalec obračuna naročniku ob izstavitvi računa DDV v skladu z veljavno zakonodajo.
V pogodbeno ceno so všteti tudi vsi stroški transporta in dostave v LUKO KOPER, ter montaža. Naročnik je dolžan plačati zgolj pogodbeno ceno.
Predmeti te pogodbe morajo biti iz novih materialov, pri čemer izvajalec zagotavlja, da bodo materiali opremljeni z izjavo o skladnosti »CE« oz. potrdilom porekla iz EU ter ustrezajo vsem veljavnim standardom v Republiki Sloveniji in tehničnim specifikacijam ter vsem standardom glede varnosti in varstva pri delu.

Popravek si lahko ogledate na luški strani: https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nadgradnja-prikolic-za-prevoz-kontejnerjev-28821

Lep pozdrav