Dosje javnega naročila 003978/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: Nakup in dobava igral in opreme z montažo na igriščih na območju MONM v letu 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.865,64 EUR

JN003978/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003978/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN003978/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN003978/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003978/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
Birčna vas 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA-MAČKOVEC NOVO MESTO
Seidlova cesta 28
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS
Šentjernejska cesta 6
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA
Vaška cesta 4
8323
SI
Uršna sela
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK
Mali Slatnik 7
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA-GRM NOVO MESTO
Smrečnikova ulica 16
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC NOVO MESTO
Ragovska ulica 7A
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE
Gomile 10
8321
SI
Brusnice
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA
Šegova ulica 114
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312294/espd/Narocnik_ESPD_(31).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava igral in opreme z montažo na igriščih na območju MONM v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava igral in opreme z montažo na igriščih na območju MONM v letu 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava igral in športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Birčna vas
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava igral in športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Birčna vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Ločna Mačkovec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Ločna Mačkovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Žabja vas
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Žabja vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Uršna sela
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Uršna sela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava igral in športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Mali Slatnik
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava igral in športne opreme z montažo za Krajevno skupnost Mali Slatnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava igral z montažo za Krajevno skupnost Kandija Grm
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava igral z montažo za Krajevno skupnost Kandija Grm
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup, dobava in montaža igral in športnih naprav za Krajevno skupnost Majde Šilc
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava in montaža igral in športnih naprav za Krajevno skupnost Majde Šilc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava igral z montažo za Krajevno skupnost Gabrje
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava igral z montažo za Krajevno skupnost Gabrje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava urbane opreme z montažo za Osnovno šolo Dragotina Ketteja
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37535200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava urbane opreme z montažo za Osnovno šolo Dragotina Ketteja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   07:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na strani S-PROCUREMENT, preko kateri imate razpis objavljen ne najdemo razpisa. Prosim za direkten link.

Hvala.

ODGOVOR
Povezava do informacijskega sistema S-Procurement je objavljena na PJN: https://www.s-procurement.si/
Za dostop do razpisne dokumentacije se morate registrirati kot uporabnik. Tehnična pomoč je dosegljiva na tel. št. 016010071.

Naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 18.06.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Rok za oddajo ponudbe je 10 delovni dan po objavi javnega naročila, zato naročnika pozivamo, da upošteva vsaj minimalni rok za oddajo ponudbe določen v skladu z 74. členom oz. v povezanih členi 40-45 po ZJN -3.

Hvala.

ODGOVOR
Rok za oddajo je v skladu z ZJN-3 določen ob upoštevanju kompleksnosti naročila. Naročnik sporoča, da rok za oddaj ponudb ne bo podaljšan.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 20.06.2019   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se lahko kot dokazilo o poslovnih računih priloži BON-1 ali mora biti BON-2?
Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Kot dokazilo lahko predložite BON 1 ali BON 2.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 21.06.2019   11:02
VPRAŠANJE
Zanimajo nas dimenzije hišice (KS Majde Šilc); kakšna so dimenzije tlorisa hišice skupaj z prizidkom? V popisu piše 2,1x2,1m; slika deluje bistveno večja?


ODGOVOR

Velikost hiške je cca 2,1 m x 2,1 m, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
naročnik Mestna občina Novo mesto