Dosje javnega naročila 004031/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 274.402,40 EUR

JN004031/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN004031/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004031/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN004031/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.12.2019
JN004031/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004031/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 112-275046
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312302/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10359
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri realizaciji predmeta naročila (kot je opisan v razpisnem obrazcu št. 9) bo na čim bolj optimalno arhitekturo rešitve imelo vpliv tudi dejstvo, ali naročnik trenutno uporablja (oz. načrtuje uporabo) podatkovno skladišče (Data Warehouse oz. Business Warehouse, BW).
Prosim za informacijo, kakšno je stanje oz. kakšni so naročnikovi načrti glede tega:

a) ali naročnik uporablja podatkovno skladišče in če da, katero?

b) če je odgovor na vprašanje v točki a zgoraj negativen: ali naročnik načrtuje uvedbo in uporabo podatkovnega skladišča pred začetkom projekta po tej razpisni dokumentaciji?

c) če je odgovor na vprašanje v točki a zgoraj negativen: ali naj bo uvedba podatkovnega skladišča zajeta v projekt po tej razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR
a) Ne.
b) Ne.
c) Uvedba podatkovnega skladišča ni predmet tega javnega naročila.



Datum objave: 08.07.2019   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj na nastopamo s ponudniki iz tujine, pri čemer je potrebno celotno razpisno dokumentacijo za tujega partnerja najprej prevesti. Skladno z navedenim naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 14 dni.
Hvala že vnaprej!

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za 14 dni.
Ravno tako bo podaljšal rok za postavljanje vpršanj za 14 dni.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.



Datum objave: 08.07.2019   11:42
VPRAŠANJE
V točki 5.2 "Zahteve za najem ponujene informacijske rešitve" je med drugim navedeno tudi:
- Viri podatkov za informacijsko rešitev za UUP se nahajajo pretežno na SAP ECC platformi (dejanski podatki poslovanja) ali drugih virih.


Vprašanje: prosimo naročnika, da navede/opiše, kateri so drugi viri podatkov (torej tisti, ki niso v SAP ECC).

ODGOVOR
Excel
MS SQL
Oracle
IBM



Datum objave: 08.07.2019   11:44
VPRAŠANJE
V točki 5.3. Zahteve za implementacijo sistema in procesov načrtovanja je med drugim navedeno:
- Načrtovanje mora vključevati vse družbe Skupine SŽ z različnimi dejavnostmi in Skupino SŽ (konsolidirano).

Vprašanje: prosimo za podrobnejšo razlago, kateri načrti naj bi bili pripravljeni tudi za Skupino SŽ. Gre tukaj za IPI in BS ali še kaj drugega? Načrtovanja prodaje namreč ni smiselno združevati na nivoju Skupine SŽ, če imajo posamezne družbe Skupine SŽ zelo različne dejavnosti.

ODGOVOR
Za Skupino SŽ se načrtuje IPI, BS, finančni tokovi, kadri in investicije.
Prodaja in nabava ter ostali stroški se tudi seštevajo v Skupino SŽ, le da se uporabljajo samo tiste dimenzije, ki so enake vsem družbam v skupini (leto, mesec, načrt, verzija, ).



Datum objave: 08.07.2019   11:46
VPRAŠANJE
V točki 5.3. Zahteve za implementacijo sistema in procesov načrtovanja je med drugim navedeno:
- Posamezni načrti morajo biti medsebojno povezani, kar omogoča hitro simuliranje končnih rezultatov pri spremembah parcialnih načrtov (npr. povezanost med načrti kadrov in načrti IPI, ali načrti prodaje in načrti IPI, načrt investicij in načrt IPI in BS, ).

Vprašanje: naročnik s tem javnim naročilom zahteva rešitev v oblaku. Funkcionalnosti oz. zahteve, ki so navedene zgoraj (in tudi druge zahteve v točki 5.3.) so izvedljive le v kombinaciji rešitve v oblaku in on-premise podatkovnega skladišča (BW). Ali naročnik poleg ERP sistema SAP ECC uporablja tudi podatkovno skladišče (BW)?
Če BW še ni v uporabi predlagamo, da naročnik razmisli o razširitvi zahtev iz tega JN tudi na uvedbo podatkovnega skladišča (BW).

ODGOVOR
Naročnik podatkovnega skladišča, kot zapisano tudi v odgovoru na vprašanje, prejeto dne 24.06.2019 ob 11:59 uri, ne uporablja, ne načrtuje njegove uvedbe in uporabe pred pričetkom izvajanja razpisanih del, njegova uvedba ni predmet tega javnega naročila.
V kolikor se bo tekom izvedbe razisanih del izkazalo, da je podatkovno skladišče on-premise pogoj za delovanje razpisane rešitve, bo naročnik zagotovil njegovo vzpostavitev.



Datum objave: 08.07.2019   11:48
VPRAŠANJE
V točki 5.4. Zahteve za implementacijo sistema poročanja je med drugim navedeno:
- Sistem avtomatiziranih poročil mora omogočati avtomatsko distribucijo vnaprej pripravljenih poročil vnaprej definiranim uporabnikom preko sistema e-pošte (dostop do poročil mora zagotavljati 2 načina: preko direktne povezave do določenega poročila znotraj informacijske rešitve ali poročilo kot priloga v e-mailu).


Vprašanje: pri rešitvah v oblaku ni običajno, da bi se poročila pošiljala po e-pošti. Večina rešitev tega niti ne dovoljuje. Vzroki so tako varnostne kot tehnične narave. Običajno je, da se posameznemu uporabniku dodeli dostop do rešitve v oblaku in ko se prijavi, so mu na voljo tista poročila/kazalniki/dashboardi, ki so namenjena njemu.

Predlagamo, da naročnik drugače formulira to zahtevo glede distribucije poročil.

ODGOVOR
Sistem avtomatiziranih poročil mora omogočati dostop preko e-pošte do določenega poročila znotraj informacijske rešitve (in ne kot priloga v e-pošti).
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.



Datum objave: 08.07.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani, rok za izvedbo, ki je naveden v razpisni dokumentaciji, je 9 mesecev za implementacijo in 3 mesece za poskusno obratovanje.
Glede na kompleksnost naročnikove organizacije (veliko število družb z različnimi dejavnostmi, veliko vključenih deležnikov, verjetno obstoječi sistem načrtovanja ni poenoten, verjetno obstoječi sistem poročanja ni poenoten, verjetno različna kakovost matičnih podatkov po posameznih družbah ) predlagamo naročniku, da rok za implementacijo postavi na 15 mesecev.

ODGOVOR
Rok za implementacijo informacijskega sistema je 9 mesecev od dneva podpisa pogodbe, kot določeno v razpisni dokumentaciji.



Datum objave: 08.07.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, v točki "I Kadrovske zahteve" (stran 19) zahtevate, da za prijavljene kadre izkažemo tudi usposobljenost na področju finančne konsolidacije.

Prosimo za potrditev, da finančna konsolidacija NI predmet tega javnega naročila in da naročnik s tem javnim naročilom NE kupuje rešitve v oblaku in implementacije rešitve v oblaku za področje finančne konsolidacije.

ODGOVOR
Finančna konsolidacija ni predmet tega javnega naročila.



Datum objave: 08.07.2019   11:53
VPRAŠANJE
Člen 3.4. in 9.5. v Vzorcu pogodbe in Razpisni obrazec 8 - Predračun:
Ali se naročnik strinja, da se število uporabnikov tekom trajanja 48 mesečnega najema po mesecih ne zmanjšuje? Pri vezavi za fiksno število uporabnikov, ki se mesečno ne niža, je cena namreč bistveno bolj ugodna, kar bi naročniku omogočilo, da za isti znesek koristi večje število uporabnikov. Ista ugodnost velja, v kolikor se naročnik odloči za planirano postopno višanje števila potrebnih uporabnikov najema do končnega števila.

ODGOVOR
Naročnik v času trajanja pogodbe ne bo znižaval števila uporabnikov direktnega dostopa do informacijske rešitve.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.



Datum objave: 08.07.2019   11:55
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je v vzorcu pogodbe v točki 3.4. in Razpisnem obrazcu 8 je navedeno, da se bo končno število uporabnikov v trajanju pogodbe lahko spreminjalo. Ali lahko natančneje navedete, kdaj in za koliko se bo zgodil prirast števila uporabnikov direktnega dostopa do informacijske rešitve tekom trajanja pogodbe od začetnega št. 10 uporabnikov do končnega št. uporabnikov, saj je od tega odvisna cena na enega uporabnika? Torej 10 ob začetku projekta, dodatnih npr. 10 čez x mesecev, naslednjih 5 ali 10 čez x mesecev.

ODGOVOR
Število in dinamika postopnega vključevanja uporabnikov direktnega dostopa do informacijske rešitve nad začetnih 10 do končnega števila uporabnikov direktnega dostopa do informacijske rešitve, to je:
- 35 uporabnikov direktnega dostopa do informacijske rešitve za proces načrtovanja,
- 25 uporabnikov direktnega dostopa do informacijske rešitve za proces poročanja,
bo določena tekom izvedbe pogodbenih del, vsi uporabniki direktnega dostopa do informacijske rešitve (končno število) pa bodo v informacijski sistem vključeni najkasneje 6 mesecev po podpisu pogodbe, to je vsaj 3 mesece pred prehodom v poskusno obratovanje (produkcijsko okolje).
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.



Datum objave: 08.07.2019   11:55
VPRAŠANJE
Sistem avtomatiziranih poročil mora omogočati avtomatsko distribucijo vnaprej pripravljenih poročil vnaprej definiranim uporabnikom preko sistema e-pošte (dostop do poročil mora zagotavljati 2 načina: preko direktne povezave do določenega poročila znotraj informacijske rešitve ali poročilo kot priloga v e-mailu) Ali mora biti oboje ali je dovolj ena od teh opcij?

ODGOVOR
Sistem avtomatiziranih poročil mora omogočati dostop preko e-pošte do določenega poročila znotraj informacijske rešitve (in ne kot priloga v e-pošti).
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.



Datum objave: 08.07.2019   11:56
VPRAŠANJE
Predlagamo, da se člen 16.2. v Vzorcu pogodbe spremeni v smislu: ''naročnik ima pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil v primeru, da naročnik pogodbo odpove iz krivdnih razlogov. Vračilo ne velja za najem programske opreme.''

ODGOVOR
Naročnik ima pravico, da v primeru razveljavitve pogodbe iz krivdnih razlogov na strani izvajalca od izvajalca zahteva vračilo že realiziranih plačil.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.



Datum objave: 08.07.2019   11:56
VPRAŠANJE
Predlagamo, da se člen 19.3. v Vzorcu pogodbe spremeni v smislu: ''V primeru, da izvajalec ne bi izdelal predmeta pogodbe ali pa bi ga izdelal nepopolno, nastalo stanje obravnava projektni svet, v katerem so tako predstavniki naročnika kot izvajalca. Na projektnem svetu naročnik lahko predlaga, da predmet pogodbe izvede druga gospodarska družba na strošek izvajalca, kar se izvede samo s potrditvijo projektnega sveta.''

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije.
Kot navedeno v razpisnik dokumentaciji, Razpisni obrazec 6: Vzorec pogodbe, člen 19.3, lahko naročnik v primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, izdelavo predmeta pogodbe na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi.



Datum objave: 08.07.2019   11:56
VPRAŠANJE
Kot Slovenski ponudnik je težje navajati reference z visokim pragom zahteve o številu zaposlenih in obsegu prihodkov, ker je značilno poslovno ekonomsko okolje manjše, poslovni procesi poročanja in načrtovanja pa so enako kompleksni. Ali velja za ustrezno tudi referenca z manj kot 500 zaposlenimi in manj kot 100 mio EUR letnih prihodkov; 100 zaposlenih, 50 mio prihodkov?
Hvala, prijazen pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.



Datum objave: 08.07.2019   11:57
VPRAŠANJE
Kot Slovenski ponudnik je težje navajati reference z visokim pragom zahteve o številu zaposlenih in obsegu prihodkov, ker je značilno poslovno ekonomsko okolje manjše, poslovni procesi poročanja in načrtovanja pa so enako kompleksni. Ali velja za ustrezno tudi referenca z manj kot 500 zaposlenimi in manj kot 100 mio EUR letnih prihodkov; 100 zaposlenih, 50 mio prihodkov?
Hvala, prijazen pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.



Datum objave: 18.07.2019   11:23
VPRAŠANJE
Vezano na Razpisni obrazec 9: SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA, poglavje 5.3. Zahteve za implementacijo sistema in procesov načrtovanja, imamo vprašanje pod točko Načrtovanje računovodskih izkazov (IPI, BS, denarni tok).in sicer: Ali načrtovanje obsega tudi amortizacijo osnovnih sredstev?

ODGOVOR
Da.
Načrtovana amortizacija za obstoječa sredstva se pridobi oziroma uvozi iz sistema SAP.
Načrtovanje amortizacije za nove investicije pa se implementira v okviru tega javnega naročila.



Datum objave: 18.07.2019   11:24
VPRAŠANJE
Vezano na Razpisni obrazec 9: SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA, poglavje 5.3. Zahteve za implementacijo sistema in procesov načrtovanja, imamo vprašanje pod točko Načrtovanje prodaje po poljubnih dimenzijah in sicer: Ali lahko navedete točno po katerih dimenzijah prodaje planirajo katera podjetja?

ODGOVOR
Načrtovanje prodaje po dimenzijah se med posameznimi družbami skupine Slovenskih železnic razlikuje. Naročnik ocenjuje, da se bo za vsako družbo v skupini prodaja načrtovala po 5 do 10 dimenzijah. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet tega javnega naročila v fazi izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).



Datum objave: 18.07.2019   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vprašanja vezana na JN in prosimo za dodatna pojasnila.


Vprašanje 1
Spoštovani.
Ker gre za razpis za to rešitev, ki je zelo kompleksna bi želeli izvedeti kakšen je mehanizem obvladovanja sprememb. V predloženi dokumentaciji so določeni kontradiktorni členi. Ker SŽ išče projekt na ključ bi želeli pojasnitev:
Tako je v členu (vzorec pogodbe) 3.7. napisano:
,,Pogodbena vrednost implementacije informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja vključuje tudi vrednost nepredvidenih del.
Med tem ko je v členu 8.8. napisano:
,, Izvajalec se obvezuje, da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, ki bi povzročila izvedbo dodatnih del, in za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje naročnika. V primeru, da se s tem povečuje pogodbena vrednost, je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi.
Ali to pomeni, da se v prvi fazi projekta (faza analize in načrta) natančno opredeli obseg projekta, kar kasneje pomeni, da kakršnokoli odstopanje od začrtane rešitve v fazi analize in načrta v kasnejših fazah pomeni predlagano spremembo v izvajanju del, kakor je zapisano v členu 8.8.? Prosimo za pojasnilo.

Vprašanje 2
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji je omenjeno, da bo tekom projekta imel določeno vlogo tudi projektni svet. Kakšne so predvidene pristojnosti projektnega sveta, kako pogosto se bo sestajal in koliko (v deležu) ima predvideno glasovalno moč izvajalec v projektnem svetu (50%)? Prosimo za pojasnilo.

Vprašanje 3
V vzorcu pogodbe so navedeni določeni pogoji za t.i. ODSTOP OD POGODBE (člena 16.1. in 16.2.). Po dikciji predlaganega člena, kjer lahko : ,, Naročnik in izvajalec lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Odpovedni rok je 6 mesecev in prične teči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisne odpovedi naročnika/izvajalca brez kakršne koli odškodninske odgovornosti. In: ,,V primeru razveljavitve pogodbe ima naročnik pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil.
Ali lahko bolj podrobno opišete mehanizem odstopa od pogodbe. Po tej dikciji lahko naročnik v zadnjem obdobju trajanja pogodbe (npr. v zadnjem 4. letu) odpove pogodbo in zahteva vračilo realiziranih plačil za najemnino programske opreme za preteklo obdobje. Izvajalec oz. implementator praviloma take možnosti nima (da zahteva in pridobi taka plačila od uveljavljenih tehnoloških ponudnikov (SAP itn.) za tovrstne pretekle storitve (najem programske opreme)). V primeru take dikcije gre za zelo neuravnotežen člen, ki lahko izvajalca potisne brez razloga v nemogoč položaj.
Ali je možno, da se omenjena dikcija prilagodi na način, da se dorečejo pogoji odpovedi oz. odstopa od pogodbe (na primer; v primeru hude nestrokovnosti, v primeru nerazpoložljivosti ekipe, v primeru nezanesljivega servisa, višje sile itn.)?
Ali je možno, da se omenjena dikcija prilagodi na način, da v takih primerih dikcija pogodbe na področju odstopa velja samo za storitve implementacije ter za morebitno prihodno naročnino na storitev najema?

Vprašanje 4
Pozdravljeni.
Predmet javnega naročila je v trenutnem opisu precej nejasen. Ker SŽ želi pokriti zelo široka poslovna področja bi prosili, če se lahko bolj podrobno opredeli obseg projekta.
1. Katere in koliko nivojev načrtovanja želi SŽ pokriti s to rešitvijo (nivoji dolgoročnega, letnega in mesečnega načrtovanja (leto?, mesec?, teden?))? Ali je še kakšen?
2. Kakšno je število medletnih ažuriranj načrta?
3. Kaj je mišljeno kot napovedovanje (točka 5.3.)?
4. št. dimenzij BS, iste dimenzije za vsa podjetja
5. št. dimenzij IPI, iste dimenzije za vsa podjetja
6. št. dimenzij denarnih tokov, iste dimenzije za vsa podjetja
7. št. dimenzij prodaje, iste dimenzije za vsa podjetja
8. št. dimenzij nabave, iste dimenzije za vsa podjetja
9. št. dimenzij investicij, iste dimenzije za vsa podjetja
10. št. dimenzij kadrov, iste dimenzije za vsa podjetja (vključno s plačilnimi razredi!)
11. št. načrtovanih kazalnikov poslovanja
12. št. in vsebina poročil, ki jih mora razviti ponudnik
13. število in tip virov podatkov aktualne realizacije za primerjave s planom
Predlagamo, da se v primeru odstopan (zaradi relativne časovne stiske zaradi uradnih postopkov) dodatno opredeli da, je brez obveznosti naročnika možno odstopanje obsega v določenem deležu (npr. 10%) po porabljenem času.

Vprašanje 5
Vprašanje zagotavljanja kvalitete podatkov, poenotenja in harmonizacije je običajno spremljajoč in odločilen faktor pri tovrstnih projektih. Posledično se dogajajo zamude na projektih, ki v času zagona projekta niso bile predvidene. Ali pomeni, da je priprava kvalitetnih podatkov (iz SAP ERP in morebitnih drugih virov) na strani naročnika? V primeru, da bo prihajalo do zamud na pripravi podatkov in polnjenju pripravljenih struktur v času projekta implementacije (katerega rok je zelo zahteven) pomeni avtomatsko podaljšanje roka in obveznosti naročnika (+48 mesecev za naročnino)?

Hvala in lep pozdrav,

Ana Frlič
direktorica prodaje/sales director


m. +386 41 618 687
e. ana.frlic@analitica.si
www.analitica.si

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priponke so poslovna skrivnost ter namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja, vse kopije sporočila pa takoj uničite. Izrecno prepovedano je kakršnokoli razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila. Mnenja in stališča, izražena v tem elektronskem sporočilu, so mnenja avtorja in ne odražajo nujno mnenja oz. stališč družbe.

This e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the addressee. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender and destroy all copies of this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the content in this e-mail is strictly forbidden. Any views or opinions, presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.


ODGOVOR
Navedba gospodarskega subjekta, da je sporočilo poslovna skrivnost ter namenjeno izključno naslovniku (sicer se sklicuje na elektronsko sporočilo), je brezpredmetna. Portal javnih naročil, vključno s postavljenimi vprašanji in odgovori, je namenjen javnosti in transparentnosti in nikakor ne more biti poslovna skrivnost.
Odgovor št. 1:
V 1. fazi izvajalec in naročnik izdelata dokument implementacije (vzpostavitveni dokument projekta), to je načrt novega sistema in implementacije novega sistema, v okviru zahtev te razpisne dokumentacije.
Vsa dela, ki so v okviru zahtev te razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali bodo zajeta v dokumentu implementacije ali ne, so vključena v ponudbeno oziroma pogodbeno ceno.
Skladno z 2. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 lahko prvotni izvajalec izvede dodatne storitve (sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja), če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če, skladno s to točko, zamenjava izvajalca ni mogoča ali bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.
Odgovor št. 2:
Projektni svet je interni organ naročnika. Izvajalec ni član projektnega sveta in se lahko udeleži projektnega sveta le na povabilo naročnika.
Odgovor št. 3:
V razpisni dokumentaciji, Razpisni obrazec 6: vzorec pogodbe, je:
- v točki 16.1 navedeno, lahko naročnik in izvajalec kadarkoli odpovesta pogodbo. Odpovedni rok je 6 mesecev in prične teči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisne odpovedi naročnika/izvajalca brez kakršne koli odškodninske odgovornosti.
- v točki 16.2 navedeno, da ima naročnik, v primeru iz krivdnih razlogov na strani izvajalca, pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil (popravek razpisne dokumentacije objavljen dne 11.7.2019).
Odgovor št. 4:
1. Leto in mesec.
2. Rebalans plana se izvaja po potrebi (do največ 2x letno).
3. Napovedovanje pomeno realizacija določenih mesecev in ocena do konca leta.
4. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
5. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
6. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
7. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
8. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
9. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
10. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
11. Definicija dimenzij za posamezno dejavnost je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
12. Število poročil je predmet izdelave dokumenta implementacije (vzpostavitveni dokument projekta).
13. Vir podatkov je sistem SAP ECC, excel, MS SQL, Oracle, IBM.
Odgovor na vprašanje: »Predlagamo, da se v primeru odstopan (zaradi relativne časovne stiske zaradi uradnih postopkov) dodatno opredeli da, je brez obveznosti naročnika možno odstopanje obsega v določenem deležu (npr. 10%) po porabljenem času.« je NE.
Odgovor št. 5:
Naročnik bo v okviru izvedbe predmeta javnega naročila pravočasno zagotovil vse potrebne podatke, ki bodo poenoteni in na ustreznem kvalitetnem nivoju.