Dosje javnega naročila 004037/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU, Šmarje 1, 6274 Šmarje
Storitve: Opravljanja okolju prijaznih storitev čiščenja
ZJN-3: Odprti postopek

JN004037/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN004037/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN004037/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004037/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 112-275044
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
Šmarje 1
6274
SI
Šmarje
Slovenija
Elfi Jerman
elfi.jerman@ossmarje.si
+386 56569290
+386 56569292

Internetni naslovi
https://www.ossmarje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312307/OŠ-ŠMARJE-PONOVITEV.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10357
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanja okolju prijaznih storitev čiščenja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Opravljanja okolju prijaznih storitev čiščenja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opravljanja okolju prijaznih storitev čiščenja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
certifikat na področju družbene odgovornosti2

Merilo stroškov:
imeponder
cena88
delovne razmere ponudnika10

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
Šmarje 1
6274
Šmarje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s predložitvijo referenčnih izjav nas zanima, ali lahko predložimo kopije referenčnih izjav, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčne izjave.
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Spoštovani ponudnik,
referenčna potrdila so lahko tudi kopije izjav, vendar morajo odražati dejansko stanje oziroma vsebinske zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav !Datum objave: 19.06.2019   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da smo že v prejšnjem postopku opravili ogled prostorov in pridobili potrdilo o ogledu, nas zanima ali lahko predložimo potrdilo iz prejšnjega razpisa, saj se nam ne zdi potrebno, da bi ogled ponovno opravili?

ODGOVOR
Spoštovani ponudnik,

naročnik predlaga, da se ponovno oglasite na lokaciji čiščenja.

Lep pozdrav !Datum objave: 01.07.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je na strani 2 objavljene razpisne dokumentacije prišlo do napake pri navedbi trajanja javnega naročila?
Datum trajanja se namreč ne ujema z ostalimi navedbami.

Prosimo za nedvoumno navedbo obdobja trajanja javnega naročila.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani ponudnik.

Na 2. strani razpisne dokumentacije je prišlo do napake v zapisu letnice trajanja javnega naročila - pravilno je do 31.08.2023 .
Za nenamerno napako se opravičujemo in zahvaljujemo za opozorilo.

Lep pozdrav !Datum objave: 05.07.2019   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas prosimo za dodaten termin ogleda šole, kljub zapisanemu v RD, da je ogled možen le do 04.07.2019.
Hvala že vnaprej.


ODGOVOR Spoštovani ponudnik.

Naročnik sporoča, da dodatnega termina ogleda ne bo.

Lep pozdrav !
Datum objave: 05.07.2019   15:13
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj, da ponudnik predloži samo reference za posle, ki so se dejansko izvajali minimalno 2 leti v preteklih 3 letih je diskriminatoren in postavlja ponudnike v neenakopraven položaj. Na osnovni vašega trenutnega referenčnega pogoja, boste reference priznali samo ponudnikom, ki so izvajali referenčni posel 2 leti in ga zaključili, ponudnikom, ki pa izvajajo referenčni posel npr. že 5 let in se storitve trenutno še izvajajo, pa ne boste priznali, kljub temu, da se posli dejansko vsak mesec zaključijo z mesečnim plačilom naročnika. Dejstvo, da posel ni zaključen nikakor ne more biti negativna referenca.
Prosimo vas, da referenčni pogoj spremenite in dovolite, da predložimo reference za posle, ki smo jih izvajali neprekinjeno minimalno 2 leti in jih še izvajamo.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik v oddelku 7.1.3 razpisne dokumentacije /Pogoji za sodelovanje glede tehnične in kadrovske sposobnosti/
spreminja vsebino 3.pogoja/Tehnična sposobnost reference/, ki se glasi:
"Izjava gospodarskega subjekta, da je v preteklih treh(3) letih pred rokom za oddajo ponudbe pri vsaj treh(3) različnih naročnikih vsaj dve(2) leti neprekinjeno uspešno izvajal in zaključil oziroma še izvaja primerljiv obseg storitev čiščenja za posamezno referenco. Za primerljiv obseg šteje referenca, katere čistilna površina je vsaj 2000 m2."

in posledično se vsebinsko spremeni tudi ponudbeni obrazec št. 8 ponudbene dokumentacije, ki se glasi:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v preteklih treh(3) letih pred rokom za oddajo ponudbe pri vsaj treh(3) različnih naročnikih vsaj dve(2) leti neprekinjeno uspešno izvajali in zaključili oziroma še izvajamo primerljiv obseg storitev čiščenja za posamezno referenco. Za primerljiv obseg šteje referenca, katere čistilna površina je vsaj 2000 m2«.

Lep pozdrav !Datum objave: 05.07.2019   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v poglavju "Vrsta in obseg čistilnih površin po objektih" na strani 25, je v tabeli za šolo in tabeli za vrtec navedeno, da znaša minimalno število ur prisotnosti delavca v objektu dnevno 8 ur. Ali prav razumemo, da naročnik želi, da upoštevamo pri kalkulaciji cene samo 2 delavca po 8 ur dnevno?
2. Vezano na prvo vprašanje, nas zanima, ali morajo vsi delavci biti prisotni po 8 ur, ali pa je lahko kakšen tudi manj ur?

2. Koliko delavcev po 8 ur dnevno moramo zagotoviti?

3. Ali prav razumemo, da so pri merilu "Delovne razmere ponudnika" mišljeni delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve čiščenja pri naročniku?

Lep pozdrav,

ODGOVOR Spoštovani ponudniki.

Naročnik sporoča, da na 25. strani razpisne dokumentacije briše vsebino Minimalno število ur prisotnosti delavca v objektu/dnevno 8 ur" tako za šolo kot vrtec.
O številu delavcev na posameznih lokacijah in prisotnosti le teh po urah ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisanih normativih za šole in vrtce ponudniki storitev pripravite kalkulacije storitev čiščenja in na podlagi le teh oddate ponudbe.

3. Ali prav razumemo, da so pri merilu "Delovne razmere ponudnika" mišljeni delavci, ki bodo neposredno izvajali storitve čiščenja pri naročniku? NE

Lep pozdrav !Datum objave: 05.07.2019   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med pogoji za sodelovanje navajate veljavni certifikat ISO 14001 ali drugo enakovredno dokazilo o zagotavljanju učinkovitega sistema ravnanja z okoljem.
Prosimo za pojasnilo vaše navedbe in namen predložitve certifikatov, saj se je državna revizijska komisija že večkrat opredelila do te zahteve kot neupravičene, ki ne more biti ne merilo in ne pogoj. Kakovost storitev izkazujejo naše reference, tehnično usposobljenost izkazujemo z opisano tehnologijo in predstavitvijo tehnološke opreme, ki jo uporabljamo, priložili bomo tudi seznam čistil, ki ustrezajo Uredbi o zelenem javnem naročanju.
Tudi ZJN-3 navaja, da morajo naročniki spoštovati in upoštevati temeljna načela javnega naročanja, med katere spada med drugim tudi gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov ter zagotavljanje konkurence med ponudniki. Pogoj, ki ste ga postavili ni v skladu z temi načeli.

Naročnika pozivamo, da zahtevani pogoj umakne.

Lep pozdrav.


ODGOVOR Spoštovani ponudniki.Naročnik v oddelku 7.1.3 razpisne dokumentacije /Pogoji za sodelovanje glede tehnične in kadrovske sposobnosti/ umika(briše) točko A) 1. pogoja tehnične sposobnosti... (CERTIFIKAT ISO 14001)
in posledično
se v ponudbeni dokumentaciji - obrazec 6 črta(briše) vsebina izjave vezane na certifikat ISO 14001.

Lep pozdrav !