Dosje javnega naročila 004007/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana
Blago: NAKUP ANALIZNEGA SISTEMA ZA OSNOVNE PREISKAVE URINA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004007/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2019
JN004007/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004007/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210
SI
Sežana
Slovenija
anita.lesar@zd-sezana.si
tajnistvo@zd-sezana.si
+386 57311400
+386 57311426

Internetni naslovi
http://www.zd-sezana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312312/DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312312/espd/Narocnik_ESPD(2).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10368
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ANALIZNEGA SISTEMA ZA OSNOVNE PREISKAVE URINA
Referenčna številka dokumenta: 2948/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
ANALIZNI SISTEM ZA OSNOVNE PREISKAVE URINA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD SEŽANA
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP ANALIZNEGA SISTEMA ZA OSNOVNE PREISKAVE URINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   11:35
VPRAŠANJE

3.3.3 TEHNIČNA SPOSOBNOST- Ponudnik je v zadnjih 3. letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj 3 istovrstne dobave blaga vsaj trem različnim končnim kupcem.
Ali naročnik sprejeme reference proizvajalca kot sledi ? » Proizvajalec je v zadnjih 3. letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno izvedel vsaj 3 istovrstne dobave blaga vsaj trem različnim končnim kupcem na območju EU«?ODGOVOR
Spoštovani,
v primeru , da gre za izdelek, ki je nov na tržišču ni nujno, da imate 3 reference za ta izdelek ampak za izdelek z čim bolj enakovredno uporabo. Izdelek pa mora zagotavljati vse navedene specifikacije.
Datum objave: 13.06.2019   11:39
VPRAŠANJE
9. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN POGOJI
Alineja : Najmanjša količina urina za celotno preiskavo analiznega sistema je 2 ml.
Ali naročnik dopušča najmanjšo količino za oba sistema skupaj 3 ml?


ODGOVOR:
Spoštovani, navedena najmanjša količina urina se nanaša na pregled sedimenta. Žal je prišlo do napake. Lahko ponudite analizni sistem z količino 3 ml.
Datum objave: 13.06.2019   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Se zavedate, da je razpisna dokumentacija napisana tako, da ustreza samo en ponudnik. Zakaj potem sploh izvajate javno naročilo in navidezno odpirate konkurenco? Ne bi bilo bolje, da bi v tem primeru izvedli pogajanja samo z enim ponudnikom, ki ga očitno naročnik želi?
Dokazilo:
9 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN POGOJI
Analizni sistem mora v celoti izpolnjevati vse naslednje minimalne tehnične zahteve:
Analizni sistem mora omogočati osnovne preiskave urina ki ga sestavljata integracija analizatorja za kemijsko analizo urina s testnimi trakovi (11 parametrov) in analizatorja za slikovno analizo formiranih sestavin urina (celice, delci).
1. Naročnik zahteva analizo 11 parametrov - katere parametra naročnik želi? Osnovno urinsko analizo? Različni ponudniki nudijo med 10 in 12 parametri, kako naj vemo katere naročnik želi/zahteva?

Analizatorji morajo biti med seboj povezani programsko (prenašanje in skupni izpis rezultatov) in fizično (most ki omogoča avtomatizirani prenos vzorcev urina v stojalih z enega analizatorja na drugi).

Zmogljivost osnovnega sklopljenega sistema je najmanj 130 vzorcev/uro, z možnostjo prednostnega merjenja nujnih vzorcev.

Analizator formiranih elementov mora podajati rezultate v številčni koncentraciji (št/µL) in št/HPF z merilnim območjem eritrocitov najmanj od 0 do 1800 Erci/µL.
2. Tej zahtevi ustreza samo en ponudnik na trgu. Prosimo za omilitev zahteve na vsaj od 6 do 1500 Erci/µL.

Analiza formiranih delcev mora omogočati merjenje slike tudi z faznim kontrastom.
3. Fazni kontrast omogoča samo en ponudnik na trgu. Prosimo za omilitev zahteva, saj ostali uveljavljeni ponudniki z visoko kvalitetno opremo nudijo samo klasično mikroskopijo, ki popolnoma ustreza rutinski urinski analizi.

Analizator za kemijsko analizo urina mora omogočati hranjenje testnih trakov na analizatorju najmanj 5 dni, kalibracija poteka avtomatsko.
4. Tej zahtevi ustreza samo en ponudnik. Ker kalibracija ne predstavlja veliko dela prosimo za omilitev zahteve.

Najmanjša količina urina za celotno preiskavo analiznega sistema je 2 ml.
5. Tej zahtevi ustreza samo en ponudnik. Prosimo za omilitev zahteve na 3 mL, saj količina urisnkega vzorca ni nikoli problem.

Analizni sistem mora omogočiti avtomatski prenos podatkov na LIS, in mora omogočati sledljivost lotov reagenčnih trakov in kontrol.

Programska oprema mora omogočati ločeno shranjevanje rezultatov kontrol in vzorcev (najmanj 10000 rezultatov vzorcev).

Vnaprej hvala za razumevanje in upoštevanje priporočil, saj boste le tako lahko prejeli konkurenčne ponudbe in zadostili osnovnemu namenu javnega naročanja, to je pridobitev več konkurenčnih ponudb in posledično najugodnješe cene za naročnika.


ODGOVOR:
Spoštovani, kot smo navedli v razpisu zahtevamo analizni sistem z takimi karakteristikami zaradi naših strokovnih zahtev.

Datum objave: 13.06.2019   11:44
VPRAŠANJE
Na kakšen način si naročnik predstavlja, da bomo potencialni ponudniki pripravili kvalitetno ponudbo v 5 delovnih dneh? To je možno samo, če je naročnik že vnaprej dogovorjen z določenim ponudnikom. V izogib težavam prosimo za razumsko podaljšanje roka za oddajo in vprašanja.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR:
Spoštovani, iz izkušenj mislimo da ni potrebe po podaljševanju roka za oddajo ponudb, saj se gre samo za en artikel.