Dosje javnega naročila 003975/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem - ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 493.237,23 EUR

JN003975/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2019
JN003975/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN003975/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.08.2019
JN003975/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN003975/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.12.2019
JN003975/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003975/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312323/RD_Ureditev_parkirišč_ob_zeleznici_ponovitevPostopka_FINAL.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10239
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem - ponovitev postopka
Referenčna številka dokumenta: 430-74/2019 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem - ponovitev postopka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo "Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem"sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. (Pogodba št. 2430-18-180029).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2019   07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za informacijo kje najdemo popis del - Excel dokument.

ODGOVOR
Naročnik popise in projektno dokumentacijo objavljana: https://www.krsko.si/objava/197559

VPRAŠANJE
V prejšnjem razpisu ste iz popisov naknadno izločili sklop 04 gradbišče. Zdaj ste jih objavili. Ali zdaj to upoštevamo ali je napaka pri objavi?

ODGOVOR
Se opravičujemo. Napaka pri objavi - del popisa NI excel datoteka 04_Parkirišče ob želenici_gradbišče_POPIS_r.xls.Datum objave: 18.06.2019   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu sta pod razdelkom Gradbena in obrtniška dela postavki za postavitev in dobavo tipskih klopi in tipskih košev za smeti - skladno s katalogom urbane opreme. Za kateri tip klopi oz. košev gre? Prosimo tudi za informacijo, kdo je dobavitelj urbane opreme.

Najlepša hvala.


ODGOVOR

Klop "kovinska" z naslonjalom in s stranskimi ročaji, privijačena v betonski podstavek. Barva črna ral 9005. skladno s katalogom urbane opreme občine Krško .
Koš za odpadke "mestni" za vbetoniranje. Barva črna ral 9005. Skladno s katalogom urbane opreme občine Krško.
https://www.krsko.si/files/other/news/71/89435Katalog%20urbane%20opreme.pdf


Datum objave: 18.06.2019   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za detajl lesene ograje.

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Lesena ograja: okoli EKO otoka je predvidena lesena ograja s kovinskimi stebri, zelene barve, dolžine 9,50m.
Ponudniki naj za to postavko ponudijo panelno ograjo iz postavke 510 015 le da naj bo njena višina 1,20m in ne 2,0m.